Połącz domenę niestandardową

Dzięki Hostingowi Firebase nie musisz rezygnować ze swoich unikalnych, skoncentrowanych na marce nazw domen. Dla swojej witryny hostowanej w Firebase możesz użyć domeny niestandardowej (np. example.com lub app.example.com) zamiast domeny wygenerowanej przez Firebase.

Hosting Firebase udostępnia certyfikat SSL każdej z Twoich domen i udostępnia Twoje treści przez globalną sieć CDN.

Z dalszej części tego dokumentu dowiesz się, jak połączyć domenę niestandardową.

Skonfiguruj domenę na potrzeby Hostingu

Upewnij się, że udało Ci się wykonać wszystkie czynności w kreatorze „Rozpocznij” na stronie Hosting dla Firebase, by mieć witrynę Hostingu Firebase w projekcie Firebase.

Krok 1. Dodaj domenę niestandardową

 1. Na stronie Hostowanie w projekcie otwórz kreatora łączenia z domeną niestandardową:

  • Jeśli masz tylko 1 witrynę w Hostingu, kliknij Dodaj domenę niestandardową.
  • Jeśli masz więcej niż 1 witrynę w Hostingu, kliknij Wyświetl obok wybranej witryny, a następnie kliknij Dodaj domenę niestandardową.
 2. Wpisz niestandardową nazwę domeny, którą chcesz połączyć ze swoją witryną w Hostingu.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru, aby przekierowywać wszystkie żądania z domeny niestandardowej do drugiej określonej domeny (np. example.com i www.example.com przekierowują do tej samej treści).

 4. Kliknij Dalej, aby skonfigurować rekordy DNS i dokończyć konfigurowanie domeny niestandardowej.

Krok 2. Skonfiguruj domenę niestandardową

Jeśli w kreatorze Connect Domains pojawi się prośba w kreatorze konfiguracji, zweryfikuj domenę apex.

Dzięki temu mamy pewność, że Twoja domena nie jest już połączona z projektem Firebase i że jesteś jej właścicielem.

 1. W witrynie dostawcy domeny znajdź stronę zarządzania DNS.

 2. Dodaj i zapisz nowy rekord z tymi danymi wejściowymi:

  • Typ: dodaj rekord TXT.

   Hosting Firebase wymaga, aby rekord TXT był stale widoczny w ustawieniach DNS w celu potwierdzenia własności domeny oraz autoryzacji Firebase do przypisywania i odnawiania certyfikatów SSL dla Twojej witryny.

   Dostawca domeny może wskazać ten termin jako „Record Type” (Typ rekordu).

  • Host: wpisz klucz domeny apex.

   Udowodnienie, że domena najwyższego poziomu, czyli domena główna, jest Twoją własnością wszystkich subdomen.

   Dostawca domeny może określić tę nazwę jako „Nazwa hosta”, „Nazwa” lub „Domena”.

  • Wartość: skopiuj do pola unikalną wartość weryfikacyjną.

   Hosting Firebase sprawdza tę wartość, aby potwierdzić, że domena należy do Ciebie.

   Dostawca domeny może określić ten termin jako „Dane”.

 3. Odczekaj do 24 godzin na rozpowszechnienie zaktualizowanych rekordów TXT, a następnie kliknij Zweryfikuj.

  Pamiętaj, że możesz kliknąć Anuluj, aby bezpiecznie zamknąć okno Połącz domenę i otworzyć je ponownie w późniejszym czasie. Nie ma to wpływu na czas propagacji, ale po ponownym otwarciu okna pojawi się prośba o ponowne wpisanie nazwy domeny.

  Po upływie dłuższego czasu kliknij Zweryfikuj w oknie Połącz domenę w konsoli Firebase, aby rozpocząć proces udostępniania certyfikatu SSL.

  W większości przypadków propagacja rekordów i weryfikacja domeny nastąpi w ciągu kilku godzin, w zależności od dostawcy domeny. Szczegółowe instrukcje dodawania rekordów TXT i czasu propagacji znajdziesz w dokumentacji dostawcy domeny.

  Jeśli kliknięcie Zweryfikuj wyświetli komunikat o błędzie, oznacza to, że rekordy nie zostały rozpowszechnione lub wartości mogą być nieprawidłowe.

W kreatorze Dodaj domenę niestandardową w konsoli Firebase wybierz Szybka konfiguracja lub Konfiguracja zaawansowana.

Szybkiej konfiguracji możesz użyć w przypadku nowych domen, które nie generują obecnie ruchu, lub domen, które próbujesz przenieść z innej witryny Hostingu. Konfiguracji zaawansowanej możesz użyć, jeśli w Twojej domenie są już wysyłane żądania od innego dostawcy usług hostingowych i chcesz przeprowadzić migrację bez przestojów.

Kreator konfiguracji zaawansowanej pomoże Ci utworzyć certyfikat SSL i deklarację własności, które umożliwią Hostingowi obsługę ruchu w domenie jeszcze przed jego odebraniem.

Poczekaj na udostępnienie certyfikatu SSL

Po zweryfikowaniu własności domeny udostępniamy certyfikat SSL i wdrożymy go w naszej globalnej sieci CDN w ciągu 24 godzin od skierowania rekordów A DNS do Hostingu Firebase.

Twoja domena będzie widoczna jako jedna z alternatywnych nazw podmiotu (Subject Alternative Names, SAN) w certyfikacie protokołu SSL FirebaseApp. Certyfikat możesz wyświetlić za pomocą narzędzi zabezpieczających w przeglądarce. Podczas obsługi administracyjnej domeny możesz zobaczyć nieprawidłowy certyfikat, który nie zawiera nazwy Twojej domeny. Jest to normalna część procesu, która zostanie zakończona po udostępnieniu certyfikatu domeny.

W przypadku użytkowników korzystających z konfiguracji zaawansowanej witryna będzie hostowana przez poprzedniego dostawcę usług hostingowych do momentu, gdy stan konfiguracji na stronie Hostingu Firebase zmieni się na Połączono.

Niestandardowy klucz domeny

Podczas dodawania lub edytowania rekordów DNS różni dostawcy domen wymagają podania różnych danych wejściowych w polu Host na stronach zarządzania DNS. Zebraliśmy poniżej popularne dane wejściowe od popularnych dostawców. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji dostawcy domeny.

Typ domeny Niestandardowy klucz domeny
Domena Apex

Typowe dane wejściowe to:

 • @
 • Nazwa domeny najwyższego poziomu (na przykład example.com)
 • Pozostaw pole Host puste.
Subdomena

Typowe dane wejściowe to:

 • Pełna nazwa subdomeny (np. app.example.com)
 • Tylko część subdomeny (np. tylko app, z pominięciem .example.com)
 • Tylko www w subdomenie www.example.com

Popularni dostawcy domen

Oto kilku popularnych dostawców domen i rodzaje danych wejściowych, które mogą być wymagane. Te informacje są w miarę możliwości aktualizowane, ale szczegółowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostawcy domeny.

Opisy stanu konfiguracji domen niestandardowych

Stan Opis
Wymaga konfiguracji

Może być konieczna zmiana konfiguracji rekordów DNS.

 • W większości przypadków rekordy DNS A nie zostały rozpowszechnione od Twojego dostawcy nazwy domeny na serwery Hostingu Firebase.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: jeśli minęły ponad 24 godziny, sprawdź, czy rekordy są ustawione na Hosting Firebase.

 • W rzadkich przypadkach, zwłaszcza jeśli używasz procesu konfiguracji zaawansowanej, testy zabezpieczające SSL mogą nie działać z tych powodów:

  • Nie udało się zweryfikować certyfikatu SSL, a token (rekordy DNS TXT lub przesłany plik udostępniony do Twojej witryny) jest teraz nieprawidłowy.
   Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: kliknij Wyświetl obok domeny i podaj nowy token dla istniejącej domeny.
Oczekujący

Masz prawidłowo skonfigurowaną domenę niestandardową, ale Hosting Firebase nie udostępnił certyfikatu SSL.

Czasami może to zakłócić wygenerowanie certyfikatu SSL dla domeny niestandardowej:

 • Rekordy CAA są zbyt restrykcyjne.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: upewnij się, że urzędy certyfikacji „letsencrypt.org” i „pki.goog” mogą tworzyć certyfikaty SSL dla Twojej domeny.
 • Twój kod wyzwania jest nieprawidłowy.
  Jeśli korzystasz z procesu konfiguracji zaawansowanej, a migracja się nie udała, Twój token (i jego kod testu zabezpieczającego) jest teraz nieprawidłowy.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: kliknij Wyświetl obok domeny i podaj nowy token dla istniejącej domeny.
 • Poproszono o certyfikaty dla zbyt wielu subdomen.
  Wskazówka dotycząca rozwiązywania problemów: ogólnie Hosting Firebase nie zaleca dodawania więcej niż 20 subdomen w 1 domenie niestandardowej najwyższego poziomu ze względu na limity pozyskiwania certyfikatów SSL.
Certyfikat generowania

Trwa generowanie certyfikatu SSL dla Twojej domeny.

Połączono

Twoja domena niestandardowa ma prawidłowe rekordy DNS i certyfikat SSL.
Możesz wyświetlać zawartość swojej witryny.