Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

Obsługiwane platformy, frameworki, biblioteki i narzędzia

Filtruj

Pakiety SDK klienta

Oficjalne pakiety SDK Firebase do użytku w aplikacjach internetowych i mobilnych

Tytuł Opis Zaczynaj Źródło
Pakiet SDK platformy Firebase Apple Oficjalny pakiet SDK dla platform Firebase Apple GitHub
Pakiet SDK Firebase na Androida Oficjalny pakiet SDK Firebase na Androida GitHub
Pakiet Firebase JavaScript SDK Oficjalny pakiet Firebase JavaScript SDK GitHub
Pakiet Firebase C++ SDK Oficjalny pakiet SDK Firebase C++ GitHub
Pakiet SDK Firebase Unity Oficjalny pakiet SDK Firebase Unity Nie dotyczy

Pakiety SDK administratora

Oficjalne pakiety SDK Firebase do wykonywania czynności administracyjnych w uprzywilejowanych środowiskach

Tytuł Opis Zaczynaj Źródło
Pakiet administracyjny Firebase Node.js Oficjalny pakiet SDK administratora Firebase Node.js GitHub
Pakiet Firebase Java Admin SDK Oficjalny pakiet SDK Firebase Java Admin GitHub
Pakiet SDK administratora Firebase Python Oficjalny pakiet SDK administratora Firebase Python GitHub
Pakiet SDK administratora Firebase Go Oficjalny pakiet SDK Firebase Go Admin GitHub

Narzędzia wiersza poleceń

Narzędzia do interakcji z Firebase z poziomu wiersza poleceń

Tytuł Opis Dokumenty Źródło
Narzędzia Firebase Narzędzie wiersza poleceń Firebase (Firebase CLI) GitHub

Biblioteki ramowe

Biblioteki do powiązania Firebase z popularnymi frameworkami programistycznymi. Choć zalecamy tych bibliotek dla programistów, którzy chcą związać Firebase do swoich ulubionych ram, nieoficjalnym Firebase SDK i nie są objęte wsparciem Firebase. Aby uzyskać wsparcie przy użyciu tych bibliotek, problemy z plikami bezpośrednio w serwisie GitHub.

Tytuł Opis Dokumenty Źródło
AngularFire Wiązania kątowe dla Firebase GitHub
EmberFire Wiązania Ember dla Firebase GitHub
FlutterFire Wiązania Flutter dla Firebase GitHub
ReactFire Powiązania React dla Firebase GitHub
React Native Firebase Powiązania React Native dla Firebase GitHub
RxFire Wiązania RxJS dla Firebase GitHub
Vuefire Powiązania Vue dla Firebase GitHub

Inne biblioteki i narzędzia

Biblioteki upraszczające typowe zadania i integracje Firebase

Tytuł Opis Dokumenty Źródło
FirebaseUI Biblioteka open source komponentów interfejsu użytkownika dla różnych funkcji Firebase GitHub
( Android , jabłko , Web )
firebase-strzałka Opakowanie z dartami dla pakietu Firebase JavaScript SDK GitHub
GeoFire Biblioteka typu open source dla bazy danych czasu rzeczywistego Firebase, która dodaje obsługę zapytań geoprzestrzennych GitHub
( Android , jabłko , Web )
FirePad Biblioteka open source umożliwiająca dodanie współdzielonego edytora do aplikacji internetowej GitHub
Import z Firebase Narzędzie, które pomaga importować duże pliki JSON do Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase GitHub