Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Przechowuj i podawaj
zadowolona z łatwością

Cloud Storage ma pomóc w szybkim i łatwym przechowywaniu i obsłudze treści generowanych przez użytkowników, takich jak zdjęcia i filmy.


Baza danych w chmurze

Nasza infrastruktura jest stworzona z myślą o tym, gdy Twoja aplikacja staje się wirusowa. Bez wysiłku rozwijaj się od prototypu do produkcji, korzystając z tej samej technologii, która obsługuje aplikacje takie jak Spotify i Zdjęcia Google.


Telefon z pełnym paskiem postępu

Twoi użytkownicy nie zawsze są online, dlatego stworzyliśmy Firebase SDK dla Cloud Storage z myślą o łączności mobilnej. Automatycznie wstrzymuje i wznawia transfery, gdy aplikacja utraci i odzyska łączność mobilną, oszczędzając czas i przepustowość użytkowników.


Wiele ekranów telefonu

Firebase SDK dla Cloud Storage integruje się z Firebase Authentication, aby zapewnić prostą i intuicyjną kontrolę dostępu. Możesz użyć naszego deklaratywnego modelu zabezpieczeń, aby umożliwić dostęp na podstawie tożsamości użytkownika lub właściwości pliku, takich jak nazwa, rozmiar, typ zawartości i inne metadane.

Firebase pomaga tworzyć wysokiej jakości aplikacje, powiększać bazę użytkowników i zarabiać więcej pieniędzy. Każda funkcja działa niezależnie, a razem działają jeszcze lepiej.