Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Reklamy Google

Docieraj do potencjalnych klientów dzięki reklamom online.

Zwiększaj liczbę instalacji, uzyskaj dogłębny wgląd w konwersje reklam i prowadź ukierunkowane kampanie reklamowe za pomocą odbiorców Google Analytics, aby zaangażować swoją bazę użytkowników. Gdy połączysz Firebase i Ads, uzyskasz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które pomogą Ci zobaczyć, jak Twoja inwestycja w reklamy wpływa na instalacje aplikacji i działania w aplikacji. Dzięki Firebase i Ads możesz eksportować listy odbiorców do Ads i importować zdarzenia z Analytics do Ads.

Kluczowe możliwości

Segmentacja odbiorców Analytics W konsoli Firebase możesz zdefiniować odbiorców niestandardowych na podstawie danych urządzenia, zdarzeń niestandardowych lub właściwości użytkownika.
Eksportuj listy odbiorców do Ads Projekt Firebase może łączyć się z wieloma kontami Ads, z których każde ma dostęp do grup odbiorców utworzonych w Firebase.
Importuj zdarzenia z Analytics do Ads Po połączeniu Firebase i Ads możesz wybrać zdarzenia Google Analytics, które chcesz śledzić jako działania powodujące konwersję w Ads.

Jak to działa?

Po połączeniu konta Ads z projektem Firebase możesz tworzyć listy marketingowe aplikacji mobilnych na podstawie odbiorców Analytics. Domyślnie ci odbiorcy to:

  • Kupujący: użytkownicy, którzy kupili aplikację lub dokonali zakupu w aplikacji.
  • Wszyscy użytkownicy: użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację.

Możesz tworzyć odbiorców w Firebase, korzystając z dowolnej kombinacji zdarzeń i właściwości użytkownika, a następnie używać tych odbiorców do prowadzenia kierowanych kampanii reklamowych. Na przykład możesz utworzyć grupę odbiorców „Użytkownicy Androida mieszkający w Kanadzie”, a następnie prowadzić kampanie reklamowe skierowane do użytkowników należących do tej grupy odbiorców.

Listy oparte na danych Analytics mogą być używane tylko w kampaniach w sieci reklamowej.

Ścieżka wdrożenia

Utwórz konto reklamowe. Utwórz konto Ads, jeśli jeszcze go nie masz.
Dodaj Google Analytics do swojej aplikacji Możesz korzystać z Analytics, dodając tylko kilka wierszy kodu do aplikacji utworzonej przy użyciu pakietu Firebase SDK.
Połącz swoje konto Ads z Firebase. Użyj konta Google, które ma uprawnienia administratora na Twoim koncie Ads, oraz uprawnienia właściciela w projekcie Firebase, który chcesz połączyć z kontem Ads.

Następne kroki: