Làm quen với tính năng Kiểm tra ứng dụng bằng API Tính toàn vẹn của Play trên Android

Trang này cho bạn biết cách bật tính năng Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng Android bằng trình cung cấp tính toàn vẹn của Play tích hợp sẵn. Khi bật tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của mình mới có thể truy cập vào tài nguyên Firebase của dự án. Hãy xem phần Tổng quan về tính năng này.

Hiện tại, trình cung cấp API Tính toàn vẹn của Play tích hợp sẵn chỉ hỗ trợ các ứng dụng Android do Google Play phân phối. Để sử dụng các tính năng ngoài Play dành cho API Tính toàn vẹn của Play hoặc để dùng tính năng Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp tuỳ chỉnh của riêng bạn, hãy xem phần Triển khai một nhà cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng tuỳ chỉnh.

1. Thiết lập dự án Firebase

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.

 2. Bật API Tính toàn vẹn của Play:

  1. Trong Google Play Console, hãy chọn ứng dụng của bạn hoặc thêm ứng dụng nếu bạn chưa thêm.

  2. Trong phần Bản phát hành, hãy nhấp vào Tính toàn vẹn của ứng dụng.

  3. Chuyển đến mục API Tính toàn vẹn của Play trên trang này, nhấp vào Liên kết dự án Google Cloud, sau đó chọn dự án Firebase của bạn trong danh sách dự án Google Cloud. Dự án bạn chọn ở đây phải là dự án Firebase giống với dự án mà bạn đăng ký ứng dụng (xem bước tiếp theo).

 3. Đăng ký ứng dụng của bạn để sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với nhà cung cấp Tính toàn vẹn của Play trong mục Kiểm tra ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ cần cung cấp vân tay số SHA-256 của chứng chỉ ký của ứng dụng.

  Thường thì bạn cần đăng ký tất cả các ứng dụng trong dự án của mình, vì sau khi bạn bật chế độ thực thi cho một sản phẩm Firebase, chỉ những ứng dụng đã đăng ký mới có thể truy cập vào tài nguyên phụ trợ của sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Trong phần cài đặt đăng ký ứng dụng, hãy đặt thời gian tồn tại (TTL) tuỳ chỉnh cho mã thông báo Kiểm tra ứng dụng do nhà cung cấp cấp. Bạn có thể đặt TTL thành bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 30 phút đến 7 ngày. Khi thay đổi giá trị này, hãy lưu ý những điểm đánh đổi sau:

  • Bảo mật: Các TTL ngắn hơn mang lại khả năng bảo mật mạnh hơn, vì nó giảm khoảng thời gian mã thông báo bị rò rỉ hoặc bị chặn có thể bị kẻ tấn công lợi dụng.
  • Hiệu suất: TTL ngắn hơn nghĩa là ứng dụng sẽ thực hiện quy trình chứng thực thường xuyên hơn. Vì quy trình chứng thực ứng dụng sẽ làm tăng độ trễ cho các yêu cầu mạng mỗi khi được thực hiện, nên một TTL ngắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.
  • Hạn mức và chi phí: TTL ngắn hơn và việc thường xuyên chứng thực lại sẽ khiến hạn mức nhanh hơn. Còn đối với các dịch vụ có tính phí, có thể sẽ tốn nhiều chi phí hơn. Hãy xem bài viết Hạn mức và giới hạn.

  TTL mặc định là 1 giờ là phù hợp với hầu hết ứng dụng. Xin lưu ý rằng thư viện Kiểm tra ứng dụng sẽ làm mới các mã thông báo trong khoảng một nửa thời lượng TTL.

2. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Kiểm tra ứng dụng dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))

  // Add the dependencies for the App Check libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity")
}

Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android Firebase.

(Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc tương ứng.

Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng của mình, bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện nhằm đảm bảo rằng mọi phiên bản đều tương thích.

dependencies {
  // Add the dependencies for the App Check libraries
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0")
}
Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể sử dụng mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

3. Khởi chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng

Thêm mã khởi chạy sau đây vào ứng dụng của bạn để ứng dụng chạy trước khi bạn sử dụng bất kỳ SDK Firebase nào khác:

Kotlin+KTX

Firebase.initialize(context = this)
Firebase.appCheck.installAppCheckProviderFactory(
  PlayIntegrityAppCheckProviderFactory.getInstance(),
)

Java

FirebaseApp.initializeApp(/*context=*/ this);
FirebaseAppCheck firebaseAppCheck = FirebaseAppCheck.getInstance();
firebaseAppCheck.installAppCheckProviderFactory(
    PlayIntegrityAppCheckProviderFactory.getInstance());

Các bước tiếp theo

Sau khi thư viện Kiểm tra ứng dụng được cài đặt trong ứng dụng của bạn, hãy bắt đầu phân phối ứng dụng đã cập nhật cho người dùng.

Ứng dụng khách đã cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng đưa ra cho Firebase, nhưng các sản phẩm của Firebase sẽ không yêu cầu mã thông báo phải hợp lệ cho đến khi bạn bật chế độ thực thi trong mục Kiểm tra ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase.

Giám sát các chỉ số và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi bật biện pháp thực thi, bạn phải đảm bảo rằng việc đó sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp pháp hiện có. Mặt khác, nếu thấy khả năng sử dụng tài nguyên ứng dụng của bạn ở mức đáng ngờ, thì bạn nên bật biện pháp thực thi sớm hơn.

Để đưa ra quyết định này, bạn có thể xem xét các chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho các dịch vụ mà bạn sử dụng:

Bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng

Khi đã hiểu được tính năng Kiểm tra ứng dụng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dùng và bạn đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu muốn chạy ứng dụng sau khi đăng ký tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ, chẳng hạn như trình mô phỏng trong quá trình phát triển hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp trình gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì trình cung cấp chứng thực thực.

Hãy xem bài viết Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp gỡ lỗi trên Android.