Xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ. Cải thiện phần phụ trợ mà không cần quản lý máy chủ. Dễ dàng mở rộng quy mô để hỗ trợ hàng triệu người dùng với tốc độ và tính bảo mật của các sản phẩm dựa trên nền tảng Google Cloud như Firestore, Cloud Storage cho Firebase và Cloud Functions cho Firebase, cũng như các giải pháp mạnh mẽ cho hoạt động xác thực, học máy, lưu trữ và hơn thế nữa.

Chủ đề nổi bật

Quy tắc bảo mật và xác thực Firebase là yếu tố trọng tâm của một ứng dụng an toàn. Khi bạn xây dựng và phát hành ứng dụng, hãy ghi nhớ những mẹo hàng đầu sau đây.
Với Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase, bạn có thể phát triển các ứng dụng Firebase trong một hộp cát ngoại tuyến, giữ nguyên các dự án và dịch vụ trực tiếp của mình. Hãy xem một ví dụ thực tế về quy trình này.

Sản phẩm nổi bật

Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để dùng cho thiết bị di động, web và máy chủ trong quá trình phát triển của Firebase và Google Cloud. Nền tảng này giúp dữ liệu của bạn được đồng bộ hoá giữa các ứng dụng khách thông qua trình nghe theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ ngoại tuyến cho thiết bị di động và web để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động bất kể độ trễ mạng hoặc khả năng kết nối Internet.
Cloud Functions cho Firebase là một khung không máy chủ cho phép bạn tự động chạy mã phụ trợ để phản hồi những sự kiện do các tính năng của Firebase và yêu cầu HTTPS kích hoạt. Mã của bạn được lưu trữ trong các máy chủ của Google nên bạn không cần phải tự quản lý và mở rộng quy mô.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase là một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON và đồng bộ hoá theo thời gian thực với mọi ứng dụng được kết nối, với khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng cho iOS, Android, Web, v.v.

Công cụ có liên quan

Bộ công cụ mô phỏng cục bộ của Firebase là bộ công cụ nâng cao dành cho những nhà phát triển muốn tạo và kiểm thử ứng dụng cục bộ.
Vỏ này cung cấp một shell tương tác để gọi các hàm bằng dữ liệu kiểm thử. shell hỗ trợ tất cả các loại điều kiện kích hoạt.
Firebase CLI cung cấp nhiều công cụ để quản lý, xem và triển khai các dự án Firebase.

Video có liên quan

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu tài liệu NoSQL giúp đơn giản hoá việc lưu trữ, đồng bộ hoá và truy vấn dữ liệu cho các ứng dụng web và ứng dụng di động trên quy mô toàn cầu. Thư viện ứng dụng của Google cung cấp tính năng đồng bộ hoá trực tiếp và hỗ trợ ngoại tuyến, trong khi các tính năng bảo mật và hoạt động tích hợp với nền tảng Firebase và Google Cloud giúp đẩy nhanh việc xây dựng các ứng dụng thực sự không cần máy chủ.
Tính năng xác thực Firebase giúp người dùng cuối và nhà phát triển dễ dàng xác thực. Việc này cho phép bạn tập trung vào người dùng của mình chứ không phải cơ sở hạ tầng đăng nhập để hỗ trợ họ.
Các nhà phát triển ngày càng dựa vào công nghệ học máy để nâng cao trải nghiệm người dùng trong ứng dụng và chỉ khi có những mô hình học máy được tinh chỉnh, họ mới có thể cung cấp những tính năng mạnh mẽ đó làm hài lòng người dùng. Giới thiệu công nghệ Học máy của Firebase, một bộ công cụ và dịch vụ để mang đến các tính năng học máy mạnh mẽ cho ứng dụng của bạn.