Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chúng ta có thể giúp gì
bạn với?

Tình trạng hỏa lực

Thông báo này là tổng quan về trạng thái dịch vụ của Firebase. Truy cập bảng điều khiển để xem danh sách thông tin trạng thái đầy đủ của tất cả các dịch vụ là một phần của Firebase.Hỏi cộng đồng Firebase

Ví dụ: "Làm cách nào để tôi hủy tải lên tệp?"
StackOverflow là nơi tốt nhất để nhận trợ giúp sử dụng API Firebase trong mã của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách đặt câu hỏi hay để giúp nhận được phản hồi nhanh chóng.

Ví dụ: "Cấu trúc cơ sở dữ liệu này có hoạt động không?"
Nhóm Google của chúng tôi là nơi tốt nhất để trò chuyện lâu hơn với nhóm của chúng tôi qua email.

Ví dụ: "Có ai đang sử dụng Firebase với PHP không?"
Firebase Slack là nơi tốt nhất để tiếp cận cộng đồng Firebase để trò chuyện nhanh.