Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

Bezpieczne dane w Cloud Firestore

Cloud Firestore oferuje niezawodne zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie dwiema różnymi metodami, w zależności od używanych bibliotek klienta.

  • Dla bibliotek klienckich mobilnych i internetowych, korzystać z uwierzytelniania Firebase i chmura FireStore Reguły zabezpieczeń do uwierzytelniania uchwyt Serverless, autoryzacji i walidacji danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane dla bibliotek klienckich Android, Apple i internetowych z Chmura FireStore zasad bezpieczeństwa .

    Zastosowanie App Sprawdź , aby zapewnić, że tylko Twoja aplikacja może uzyskać dostęp do swoich danych Chmura FireStore.

  • Dla bibliotek klienckich serwera, użyj zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) w celu zarządzania dostępem do bazy danych. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane dla bibliotek klienckich Java, Python, node.js, i iść z IAM .