Uwierzytelnianie za pomocą Twittera na Androidzie

Możesz pozwolić użytkownikom na uwierzytelnianie w Firebase za pomocą ich kont na Twitterze. W tym celu zintegruj internetowe logowanie OAuth w aplikacji za pomocą pakietu SDK Firebase.

Zanim zaczniesz

Aby logować użytkowników za pomocą kont na Twitterze, musisz najpierw włączyć Twittera jako dostawcę logowania dla projektu Firebase:

 1. Dodaj Firebase do swojego projektu na Androida, jeśli jeszcze go nie masz.

 2. W konsoli Firebase otwórz sekcję Uwierzytelnianie.
 3. Na karcie Metoda logowania włącz dostawcę Twitter.
 4. Dodaj klucz interfejsu API i tajny klucz interfejsu API z konsoli programisty tego dostawcy do konfiguracji dostawcy:
  1. Zarejestruj aplikację jako aplikację deweloperską na Twitterze i uzyskaj klucz interfejsu API OAuth oraz tajny klucz interfejsu API.
  2. Upewnij się, że Identyfikator URI przekierowania OAuth (np. my-app-12345.firebaseapp.com/__/auth/handler) w Firebase jest ustawiony jako Adres URL wywołania zwrotnego autoryzacji na stronie ustawień aplikacji w konfiguracji aplikacji na Twitterze.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. W pliku Gradle na poziomie modułu (na poziomie aplikacji) (zwykle <project>/<app-module>/build.gradle.kts lub <project>/<app-module>/build.gradle) dodaj zależność do biblioteki uwierzytelniania Firebase na Androida. Do kontrolowania obsługi wersji biblioteki zalecamy używanie BOM Firebase na Androida.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Dzięki wykorzystaniu BM od Firebase Android Twoja aplikacja zawsze będzie używała zgodnych wersji bibliotek Firebase na Androida.

  (Alternatywnie) Dodaj zależności biblioteki Firebase bez użycia BoM.

  Jeśli nie chcesz używać BoM Firebase, musisz określić każdą wersję biblioteki Firebase w wierszu zależności.

  Pamiętaj, że jeśli w aplikacji używasz wielu bibliotek Firebase, zdecydowanie zalecamy korzystanie z BoM do zarządzania wersjami biblioteki. Zapewni to zgodność wszystkich wersji.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Szukasz modułu biblioteki dotyczącego konkretnego narzędzia Kotlin? Od października 2023 r. (Firebase BoM w wersji 32.5.0) deweloperzy korzystający z Kotlin i Javy mogą korzystać z modułu biblioteki głównej (szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat tej inicjatywy).

 7. Jeśli odcisk cyfrowy SHA-1 nie został jeszcze określony, możesz to zrobić na stronie Ustawienia w konsoli Firebase. Szczegółowe informacje o tym, jak pobrać odcisk cyfrowy SHA-1 aplikacji, znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie klienta.

Obsługa procesu logowania za pomocą pakietu SDK Firebase

Jeśli tworzysz aplikację na Androida, najprostszym sposobem uwierzytelnienia użytkowników w Firebase za pomocą ich kont na Twitterze jest obsługa całego procesu logowania się za pomocą pakietu SDK Firebase na Androida.

Aby obsługiwać proces logowania za pomocą pakietu SDK Firebase na Androida, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz instancję obiektu OAuthProvider, używając jego obiektu Builder z identyfikatorem dostawcy Twitter.com.

  Kotlin+KTX

  val provider = OAuthProvider.newBuilder("twitter.com")

  Java

  OAuthProvider.Builder provider = OAuthProvider.newBuilder("twitter.com");

 2. Opcjonalnie: określ dodatkowe niestandardowe parametry OAuth, które chcesz wysyłać w żądaniu OAuth.

  Kotlin+KTX

  // Localize to French.
  provider.addCustomParameter("lang", "fr")

  Java

  // Localize to French.
  provider.addCustomParameter("lang", "fr");

  Parametry obsługiwane przez Twittera znajdziesz w dokumentacji protokołu OAuth na Twitterze. Pamiętaj, że nie możesz przekazywać parametrów wymaganych przez Firebase za pomocą funkcji setCustomParameters(). Te parametry to: client_id, response_type, redirect_uri, state, scope i response_mode.

 3. Uwierzytelnij w Firebase za pomocą obiektu dostawcy OAuth. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do innych operacji FirebaseAuth ta funkcja przejmie kontrolę nad interfejsem użytkownika, wyświetlając niestandardową kartę Chrome. Dlatego nie wspominaj o swojej aktywności w dołączanych sekcjach OnSuccessListener i OnFailureListener, ponieważ zostaną one odłączone natychmiast po uruchomieniu interfejsu użytkownika.

  Najpierw sprawdź, czy nie masz już odpowiedzi. Jeśli zalogujesz się tą metodą, Twoja aktywność zostanie umieszczona w tle, co oznacza, że system może ją odzyskać. Aby mieć pewność, że w takiej sytuacji użytkownik nie spróbuje ponownie, sprawdź, czy wynik już się pojawił.

  Aby sprawdzić, czy jest jakiś oczekujący wynik, wywołaj getPendingAuthResult:

  Kotlin+KTX

  val pendingResultTask = firebaseAuth.pendingAuthResult
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
      .addOnSuccessListener {
        // User is signed in.
        // IdP data available in
        // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
        // The OAuth access token can also be retrieved:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
        // The OAuth secret can be retrieved by calling:
        // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
      }
      .addOnFailureListener {
        // Handle failure.
      }
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Java

  Task<AuthResult> pendingResultTask = firebaseAuth.getPendingAuthResult();
  if (pendingResultTask != null) {
    // There's something already here! Finish the sign-in for your user.
    pendingResultTask
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<AuthResult>() {
              @Override
              public void onSuccess(AuthResult authResult) {
                // User is signed in.
                // IdP data available in
                // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
                // The OAuth access token can also be retrieved:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
                // The OAuth secret can be retrieved by calling:
                // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Handle failure.
              }
            });
  } else {
    // There's no pending result so you need to start the sign-in flow.
    // See below.
  }

  Aby rozpocząć proces logowania, wywołaj startActivityForSignInWithProvider:

  Kotlin+KTX

  firebaseAuth
    .startActivityForSignInWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is signed in.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  firebaseAuth
      .startActivityForSignInWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is signed in.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // ((OAuthCredential)authResult.getCredential()).getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

  Po pomyślnym ukończeniu token dostępu OAuth powiązany z dostawcą może zostać pobrany ze zwróconego obiektu OAuthCredential.

  Za pomocą tokena dostępu OAuth możesz wywołać Twitter API.

  Aby np. uzyskać podstawowe informacje o profilu, możesz wywołać interfejs API REST, przekazując token dostępu w nagłówku Authorization:

 4. Powyższe przykłady dotyczą procesu logowania się, ale możesz też połączyć dostawcę Twittera z obecnym użytkownikiem za pomocą właściwości startActivityForLinkWithProvider. Możesz na przykład połączyć kilku dostawców z tym samym użytkownikiem, co pozwoli im logować się przy użyciu dowolnego z tych systemów.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForLinkWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // Provider credential is linked to the current user.
      // IdP data available in
      // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
      // The OAuth access token can also be retrieved:
      // authResult.getCredential().getAccessToken().
      // The OAuth secret can be retrieved by calling:
      // authResult.getCredential().getSecret().
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForLinkWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // Provider credential is linked to the current user.
              // IdP data available in
              // authResult.getAdditionalUserInfo().getProfile().
              // The OAuth access token can also be retrieved:
              // authResult.getCredential().getAccessToken().
              // The OAuth secret can be retrieved by calling:
              // authResult.getCredential().getSecret().
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

 5. Tego samego wzorca można używać z funkcją startActivityForReauthenticateWithProvider. Za jej pomocą można pobierać nowe dane logowania w przypadku operacji wrażliwych, które wymagają niedawnego logowania.

  Kotlin+KTX

  // The user is already signed-in.
  val firebaseUser = firebaseAuth.currentUser!!
  firebaseUser
    .startActivityForReauthenticateWithProvider(activity, provider.build())
    .addOnSuccessListener {
      // User is re-authenticated with fresh tokens and
      // should be able to perform sensitive operations
      // like account deletion and email or password
      // update.
    }
    .addOnFailureListener {
      // Handle failure.
    }

  Java

  // The user is already signed-in.
  FirebaseUser firebaseUser = firebaseAuth.getCurrentUser();
  
  firebaseUser
      .startActivityForReauthenticateWithProvider(/* activity= */ this, provider.build())
      .addOnSuccessListener(
          new OnSuccessListener<AuthResult>() {
            @Override
            public void onSuccess(AuthResult authResult) {
              // User is re-authenticated with fresh tokens and
              // should be able to perform sensitive operations
              // like account deletion and email or password
              // update.
            }
          })
      .addOnFailureListener(
          new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception e) {
              // Handle failure.
            }
          });

Dalsze kroki

Gdy użytkownik zaloguje się po raz pierwszy, zostaje utworzone nowe konto użytkownika powiązane z danymi logowania (tj. nazwą użytkownika i hasłem, numerem telefonu lub informacjami o dostawcy uwierzytelniania), przy użyciu którego się zalogował. Nowe konto jest przechowywane w ramach projektu Firebase i może służyć do identyfikowania użytkowników we wszystkich aplikacjach w projekcie niezależnie od tego, jak się on zaloguje.

 • W aplikacjach możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu FirebaseUser. Zobacz Zarządzanie użytkownikami.

 • W Regułach zabezpieczeń Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i Cloud Storage możesz uzyskać unikalny identyfikator zalogowanego użytkownika ze zmiennej auth i za jego pomocą kontrolować, do jakich danych ma on dostęp.

Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na logowanie się w Twojej aplikacji za pomocą różnych dostawców uwierzytelniania, możesz połączyć dane logowania dostawcy uwierzytelniania z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj signOut:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();