Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhận dạng văn bản

Với API nhận dạng văn bản ML Kit, bạn có thể nhận ra văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ gốc Latin ( và nhiều hơn nữa, với nhận dạng văn bản dựa trên đám mây ).

Nhận dạng văn bản có thể tự động hóa việc nhập dữ liệu tẻ nhạt cho thẻ tín dụng, biên lai và danh thiếp. Với API dựa trên đám mây, bạn cũng có thể trích xuất văn bản từ ảnh của tài liệu mà bạn có thể sử dụng để tăng khả năng truy cập hoặc dịch tài liệu. Các ứng dụng thậm chí có thể theo dõi các đối tượng trong thế giới thực, chẳng hạn như bằng cách đọc các số trên xe lửa.

iOS Android

Nếu bạn là một nhà phát triển Flutter, bạn có thể quan tâm đến FlutterFire , trong đó bao gồm một plugin cho ML Vision API căn cứ hỏa lực của.

Chọn giữa API trên thiết bị và API đám mây

Trên thiết bị Đám mây
Định giá Miễn phí

Miễn phí cho 1000 sử dụng đầu tiên của tính năng này mỗi tháng: xem giá

Các trường hợp sử dụng lý tưởng Xử lý thời gian thực — lý tưởng cho máy ảnh hoặc nguồn cấp dữ liệu video
Nhận dạng văn bản thưa thớt trong hình ảnh
Nhận dạng văn bản độ chính xác cao
Nhận dạng văn bản thưa thớt trong hình ảnh
Nhận dạng văn bản có khoảng cách dày đặc trong ảnh tài liệu

Xem bản demo của Cloud Vision API .

Hỗ trợ ngôn ngữ Nhận dạng các ký tự Latinh Nhận dạng và xác định một loạt các ngôn ngữ và các ký tự đặc biệt

Kết quả ví dụ

Văn bản thưa thớt

Ảnh: Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / "Düsseldorf, Wege der parlamentarischen Demokratie - 2015 - 8123" / CC BY-SA 4.0
Văn bản được nhận dạng
Bản văn Wege
der parlamentarischen
Demokratie
Khối (1 khối)
Khối 0
Bản văn Wege der parlamentarischen Demokratie
Khung (117.0, 258.0, 190.0, 83.0)
Điểm góc (117, 270), (301,64, 258,49), (306,05, 329,36), (121,41, 340,86)
Mã ngôn ngữ được công nhận de
Dòng (3 dòng)
Dòng 0
Bản văn Wege der
Khung (167.0, 261.0, 91.0, 28.0)
Điểm góc (167, 267), (255,82, 261,46), (257,19, 283,42), (168,36, 288,95)
Mã ngôn ngữ được công nhận de
Các yếu tố (2 phần tử)
Phần tử 0
Bản văn Wege
Khung (167.0, 263.0, 59.0, 26.0)
Điểm góc (167, 267), (223,88, 263,45), (225,25, 285,41), (168,36, 288,95)

Văn bản tài liệu

Văn bản được nhận dạng
Bản văn DR. SEWARD'S DIARY 361
Professor. He had evidently expected some such call, for
I found him dressed in his room. His door was ajar, so that
he could hear the opening of the door of our room. He
came at once; as he passed into the room, he asked Mina
if the others might come, too.
"No," she said quite simply, "it will not be necessary.
You can tell them just as well. I must go with you on your
journey."
Dr. Van Helsing was as startled as I was. After a mo-
ment's pause he asked:
"But why?"

...

(toàn văn)

Khối (1 khối)
Khối 0
Bản văn

DR . SEWARD ' S DIARY 361 Professor . He had evidently expected some such call , for I found him dressed in his room . His door was ajar , so that he could hear the opening of the door of our room . He came at once ; as he passed into the room , he asked Mina if the others might come , too .

" No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "

Dr . Van Helsing was as startled as I was . After a mo ment ' s pause he asked :

...

(toàn văn)

Sự tự tin 0,98
Khung (25.0, 21.0, 359.0, 583.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Đoạn văn (10 đoạn)
Đoạn 1
Bản văn " No , " she said quite simply , " it will not be necessary . You can tell them just as well . I must go with you on your journey . "
Sự tự tin 0,98
Khung (29.0, 110.0, 355.0, 44.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Từ ngữ (34 từ)
Lời 7
Bản văn simply
Sự tự tin 0,99
Khung (179.0, 110.0, 37.0, 15.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en
Ký hiệu (6 ký hiệu)
Ký hiệu 0
Bản văn s
Sự tự tin 1,00
Khung (179.0, 110.0, 3.0, 15.0)
Mã ngôn ngữ được công nhận en