Bắt đầu sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase

Dịch vụ Lưu trữ Firebase cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ các tài sản tĩnh của ứng dụng (HTML, CSS, JavaScript, tệp nội dung nghe nhìn, v.v.) cũng như phân phát nội dung động và dịch vụ vi mô lưu trữ.

Dịch vụ lưu trữ cấp sản xuất của chúng tôi được mạng phân phối nội dung (CDN) toàn cầu hỗ trợ. Theo mặc định, dịch vụ lưu trữ sẽ phân phát nội dung của bạn qua SSL và bạn có thể sử dụng dịch vụ này với miền tuỳ chỉnh của riêng mình hoặc trên các miền con của dự án mà không tốn phí trên web.appfirebaseapp.com.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể thiết lập tính năng Lưu trữ Firebase, bạn cần tạo một dự án Firebase.

Bước 1: Cài đặt giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase

Truy cập tài liệu Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase để tìm hiểu cách cài đặt CLI hoặc cập nhật lên phiên bản CLI mới nhất.

Bước 2: Khởi chạy dự án

Để kết nối các tệp dự án cục bộ với dự án Firebase, hãy chạy lệnh sau từ gốc của thư mục dự án cục bộ:

firebase init hosting

Trong quá trình khởi chạy dự án, từ lời nhắc Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase:

 1. Chọn một dự án Firebase để kết nối với thư mục dự án cục bộ của bạn.

  Dự án Firebase đã chọn là dự án Firebase "mặc định" trong thư mục dự án cục bộ của bạn. Để kết nối các dự án Firebase khác với thư mục dự án cục bộ, hãy thiết lập bí danh dự án.

 2. Chỉ định một thư mục để dùng làm thư mục gốc công khai.

  Thư mục này chứa tất cả các tệp tĩnh được phân phát công khai, bao gồm cả tệp index.html và mọi thành phần khác mà bạn muốn triển khai cho tính năng Lưu trữ Firebase.

  • Giá trị mặc định cho thư mục gốc công khai được gọi là public.

   • Bạn có thể chỉ định thư mục gốc công khai ngay hoặc chỉ định thư mục gốc vào lúc khác trong tệp cấu hình firebase.json.

   • Nếu bạn chọn thư mục mặc định và chưa có thư mục có tên là public, thì Firebase sẽ tạo thư mục đó cho bạn.

  • Nếu bạn chưa có tệp index.html hoặc tệp 404.html hợp lệ trong thư mục gốc công khai, thì Firebase sẽ tạo các tệp đó cho bạn.

 3. Chọn một cấu hình cho trang web của bạn.

  Nếu bạn chọn tạo ứng dụng một trang, thì Firebase sẽ tự động thêm cấu hình ghi lại cho bạn.

Khi kết thúc quá trình khởi chạy, Firebase sẽ tự động tạo và thêm 2 tệp vào gốc của thư mục ứng dụng cục bộ:

Bước 3: Triển khai cho trang web của bạn

Để triển khai cho trang web của bạn, hãy chạy lệnh sau từ gốc của thư mục dự án cục bộ:

firebase deploy --only hosting

Lệnh này sẽ triển khai cấu hình và nội dung Lưu trữ của bạn cho các miền con được Firebase cấp phép sau đây:

 • PROJECT_ID.web.app
 • PROJECT_ID.firebaseapp.com

Tìm hiểu thêm về việc triển khai và thậm chí là kiểm thử cục bộ trang web của bạn.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, trang web của bạn đã sẵn sàng chia sẻ với mọi người!