Kết nối một miền tuỳ chỉnh

Bạn không cần phải từ bỏ những tên miền duy nhất, tập trung vào thương hiệu với tính năng Lưu trữ Firebase. Bạn có thể sử dụng một miền tuỳ chỉnh (như example.com hoặc app.example.com) thay vì miền do Firebase tạo cho trang web được lưu trữ trên Firebase.

Dịch vụ Lưu trữ Firebase cấp chứng chỉ SSL cho từng miền của bạn và phân phát nội dung của bạn qua một CDN ở quy mô toàn cầu.

Phần còn lại của tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để kết nối miền tuỳ chỉnh.

Thiết lập miền của bạn để lưu trữ

Hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất trình hướng dẫn "Bắt đầu" trên trang Lưu trữ Firebase của dự án để có một trang web Lưu trữ Firebase trong dự án Firebase của mình.

Bước 1: Thêm miền tuỳ chỉnh

 1. Trên trang Lưu trữ của dự án, hãy nhập trình hướng dẫn để kết nối một miền tuỳ chỉnh:

  • Nếu bạn chỉ có một trang web Lưu trữ, hãy nhấp vào Thêm miền tuỳ chỉnh.
  • Nếu bạn có nhiều trang web lưu trữ, hãy nhấp vào Xem cho trang web mong muốn, sau đó nhấp vào Thêm miền tuỳ chỉnh.
 2. Nhập tên miền tùy chỉnh mà bạn muốn kết nối với trang web lưu trữ.

 3. (Không bắt buộc) Đánh dấu vào hộp để chuyển hướng mọi yêu cầu trên miền tuỳ chỉnh sang một miền thứ hai được chỉ định (để example.comwww.example.com chuyển hướng đến cùng một nội dung).

 4. Nhấp vào Tiếp tục để định cấu hình bản ghi DNS và hoàn tất việc thiết lập miền tuỳ chỉnh của bạn.

Bước 2: Thiết lập miền tuỳ chỉnh

Nếu được yêu cầu trong trình hướng dẫn thiết lập Connect Domains (Kết nối miền), hãy xác minh miền apex của bạn.

Các bước này đảm bảo rằng miền của bạn chưa được liên kết với dự án Firebase và rằng bạn sở hữu miền được chỉ định.

 1. Trên trang web của nhà cung cấp miền, hãy tìm trang quản lý DNS.

 2. Thêm và lưu một bản ghi mới bằng cách nhập những thông tin sau:

  • Loại: Thêm bản ghi TXT.

   Tính năng Lưu trữ Firebase yêu cầu bạn phải liên tục hiển thị bản ghi TXT này trong chế độ cài đặt DNS để chứng minh quyền sở hữu miền và cho phép Firebase chỉ định và gia hạn chứng chỉ SSL cho trang web của bạn.

   Nhà cung cấp miền của bạn có thể liệt kê cụm từ này là "Loại Bản ghi".

  • Máy chủ lưu trữ: Nhập khoá miền apex của bạn.

   Việc chứng minh quyền sở hữu đối với một miền đỉnh hay miền gốc là chứng minh rằng bạn sở hữu tất cả các miền con của miền đó.

   Nhà cung cấp miền của bạn có thể liệt kê cụm từ này là "Tên máy chủ lưu trữ", "Tên" hoặc "Miền".

  • Giá trị: Sao chép giá trị xác minh duy nhất vào trường này.

   Dịch vụ Lưu trữ Firebase sẽ kiểm tra giá trị này để chứng minh quyền sở hữu miền của bạn.

   Nhà cung cấp miền của bạn có thể liệt kê cụm từ này là "Dữ liệu".

 3. Hãy chờ tối đa 24 giờ để các bản ghi TXT đã cập nhật được truyền tải, sau đó nhấp vào Xác minh.

  Xin lưu ý rằng bạn có thể nhấp vào Cancel (Huỷ) để đóng cửa sổ Connect Domain (Kết nối miền) một cách an toàn và mở lại sau. Việc này không ảnh hưởng đến thời gian truyền tải, nhưng bạn sẽ được nhắc nhập lại tên miền khi mở lại cửa sổ.

  Sau khi có đủ thời gian truyền tải, việc nhấp vào Xác minh trong cửa sổ Kết nối miền của bảng điều khiển của Firebase sẽ cho phép bạn bắt đầu quá trình cấp phép chứng chỉ SSL.

  Trong hầu hết các trường hợp, việc truyền bản ghi và quy trình xác minh miền sẽ diễn ra trong vòng vài giờ, tuỳ thuộc vào nhà cung cấp miền của bạn. Hãy tham khảo tài liệu của nhà cung cấp miền để biết hướng dẫn chi tiết về cách thêm bản ghi TXT và thời gian truyền tải.

  Nếu thao tác nhấp vào Xác minh sẽ dẫn đến một thông báo lỗi, thì bản ghi của bạn chưa được truyền tải hoặc giá trị có thể không chính xác.

Trong trình hướng dẫn Thêm miền tuỳ chỉnh trên bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Thiết lập nhanh hoặc Thiết lập nâng cao.

Bạn có thể dùng tính năng Thiết lập nhanh cho các miền mới hiện không nhận được lưu lượng truy cập hoặc miền mà bạn đang cố gắng chuyển từ một trang web lưu trữ khác. Bạn có thể sử dụng quy trình Thiết lập nâng cao nếu một miền đã nhận yêu cầu từ một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác và cần di chuyển ngay từ thời điểm ngừng hoạt động.

Trình hướng dẫn Thiết lập nâng cao sẽ giúp bạn thiết lập chứng chỉ SSL và xác nhận quyền sở hữu để cho phép Dịch vụ lưu trữ phân phát lưu lượng truy cập trên miền trước khi nhận được lưu lượng truy cập.

Chờ cấp phép chứng chỉ SSL

Sau khi xác minh quyền sở hữu miền, chúng tôi sẽ cung cấp chứng chỉ SSL cho miền của bạn và triển khai chứng chỉ này trên CDN toàn cầu của chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi bạn trỏ các bản ghi DNS A đến Lưu trữ Firebase.

Miền của bạn sẽ được liệt kê là một trong các Tên thay thế của chủ đề (SAN) trong chứng chỉ SSL FirebaseApp. Bạn có thể xem chứng chỉ này bằng các công cụ bảo mật của trình duyệt. Mặc dù miền đang được cấp phép, nhưng bạn có thể thấy một chứng chỉ không hợp lệ không bao gồm tên miền của mình. Đây là một phần bình thường trong quy trình và sẽ được giải quyết sau khi có chứng chỉ của miền.

Đối với người dùng Thiết lập nâng cao, trang web của bạn sẽ được nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trước đó lưu trữ cho đến khi trạng thái thiết lập trong trang Lưu trữ Firebase của dự án cập nhật thành Đã kết nối.

Khoá miền tuỳ chỉnh của bạn

Khi thêm hoặc chỉnh sửa bản ghi DNS, nhiều nhà cung cấp miền muốn bạn nhập các dữ liệu đầu vào khác nhau cho trường Host (Máy chủ) trong trang web quản lý DNS của họ. Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin đầu vào từ các nhà cung cấp phổ biến bên dưới. Tham khảo tài liệu của nhà cung cấp miền để biết hướng dẫn chi tiết.

Loại miền Khoá miền tuỳ chỉnh
Miền Apex

Các dữ liệu đầu vào phổ biến bao gồm:

 • @
 • Tên miền ở đỉnh (ví dụ: example.com)
 • Để trống trường Máy chủ
Miền con

Các dữ liệu đầu vào phổ biến bao gồm:

 • Tên miền con đầy đủ (ví dụ: app.example.com)
 • Chỉ phần miền con (ví dụ: chỉ app và bỏ đi .example.com)
 • Chỉ www cho miền con của www.example.com

Nhà cung cấp miền phổ biến

Dưới đây là một số nhà cung cấp miền phổ biến và loại dữ liệu đầu vào mà mỗi nhà cung cấp có thể yêu cầu. Thông tin này luôn được cập nhật nhiều nhất có thể, nhưng hãy tham khảo tài liệu của nhà cung cấp miền để được hướng dẫn chi tiết.

Nội dung mô tả trạng thái thiết lập cho miền tuỳ chỉnh

Trạng thái Mô tả
Cần thiết lập

Bạn có thể phải thay đổi cấu hình bằng bản ghi DNS.

 • Trong hầu hết các trường hợp, bản ghi DNS A chưa được truyền từ nhà cung cấp tên miền của bạn đến máy chủ Lưu trữ Firebase.
  Mẹo khắc phục sự cố: Nếu đã quá 24 giờ, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã chuyển bản ghi của mình đến tính năng Lưu trữ Firebase.

 • Trong một số ít trường hợp, đặc biệt là khi bạn đang sử dụng quy trình Thiết lập nâng cao, các quy trình xác thực SSL có thể không thành công do:

  • Không xác thực được chứng chỉ SSL và mã thông báo (bản ghi DNS TXT hoặc tệp đã tải lên được cung cấp cho trang web của bạn) hiện không hợp lệ.
   Mẹo khắc phục sự cố: Hãy nhấp vào Xem cho miền, rồi cung cấp mã thông báo mới cho miền hiện tại của bạn.
Đang chờ xử lý

Bạn đã thiết lập miền tuỳ chỉnh đúng cách, nhưng tính năng Lưu trữ Firebase chưa cấp chứng chỉ SSL.

Đôi khi, các vấn đề sau có thể làm gián đoạn quá trình đúc chứng chỉ SSL cho một miền tuỳ chỉnh:

 • Bản ghi CAA của bạn quá hạn chế.
  Mẹo khắc phục sự cố: Đảm bảo rằng các tổ chức phát hành chứng chỉ "letsencrypt.org" và "pki.goog" được phép tạo chứng chỉ SSL cho miền của bạn.
 • Mã xác thực của bạn không hợp lệ.
  Nếu bạn sử dụng quy trình Thiết lập nâng cao và không di chuyển được, thì mã thông báo của bạn (và mã xác minh của mã) hiện không hợp lệ.
  Mẹo khắc phục sự cố: Hãy nhấp vào Xem cho miền, rồi cung cấp mã thông báo mới cho miền hiện tại của bạn.
 • Bạn đã yêu cầu chứng chỉ cho quá nhiều miền con.
  Mẹo khắc phục sự cố: Nhìn chung, tính năng Lưu trữ Firebase khuyên bạn không nên tạo quá 20 miền con trên một miền tuỳ chỉnh trên cùng, do giới hạn tạo chứng chỉ SSL.
Chứng chỉ đúc

Đang tạo chứng chỉ SSL cho miền của bạn.

Đã kết nối

Miền tuỳ chỉnh của bạn có bản ghi DNS phù hợp và có chứng chỉ SSL.
Bạn có thể phân phát nội dung trang web của mình.