Firebase 将于 5 月 10 日重返 Google I/O 大会!立即报名

Włącz wymuszanie sprawdzania aplikacji

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób Sprawdzanie aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji.

Aby włączyć wymuszanie dla bazy danych czasu rzeczywistego, Cloud Firestore i Cloud Storage, wykonaj poniższe instrukcje. Gdy włączysz wymuszanie dla produktu, wszystkie niezweryfikowane żądania dotyczące tego produktu zostaną odrzucone.

  1. Otwórz sekcję Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

  2. Rozwiń widok metryk produktu, dla którego chcesz włączyć wymuszanie.

  3. Kliknij Wymuś i potwierdź swój wybór.

Pamiętaj, że może minąć do 15 minut po włączeniu wymuszania, zanim zacznie ono obowiązywać.