Nhận dạng ngôn ngữ

Với API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của Bộ công cụ học máy, bạn có thể xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản.

Tính năng nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp, vốn thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Các chức năng chính

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ Xác định hơn một trăm ngôn ngữ. Hãy xem danh sách đầy đủ.
Hỗ trợ văn bản được hệ La-tinh Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bulgaria, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung bằng cả chữ bản địa và chữ La Mã.

Kết quả mẫu

Nhận dạng ngôn ngữ đơn giản
"Tàu thuỷ của tôi toàn cá chình." en (Tiếng Anh)
"Dao shan xue hai" zh-Latn (Tiếng Trung (tiếng Trung Latinh)
"ph'nglui mglw'nafh TensorFlow Google wgah'nagl fhtagn" und (chưa được xác định)
Phân bổ độ tin cậy
"cuộc đảo chính thân thiện" en (0,52)
fr (0,44)
ca (0,03)