Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhận dạng ngôn ngữ

Với API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của ML Kit, bạn có thể xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản.

Nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp, thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Các khả năng chính

Hỗ trợ ngôn ngữ rộng Xác định hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ .
Hỗ trợ văn bản được La-tinh hóa Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bungari, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung ở cả chữ bản địa và chữ La tinh.

Kết quả ví dụ

Nhận dạng ngôn ngữ đơn giản
"Thủy phi cơ của tôi là đầy đủ của lươn." en (tiếng Anh)
"Dao shan xue hai" zh-Latn (Latinh hóa Trung Quốc)
"ph'nglui mglw'nafh TensorFlow Google wgah'nagl fhtagn" und (chưa xác định)
Phân phối độ tin cậy
"một cuộc đảo chính thân thiện" en (0,52)
fr (0,44)
ca (0.03)