Proje kaynaklarını birden çok sitede paylaşın

Tek bir Firebase projesinde bir veya daha fazla Firebase Hosting sitesi kurabilirsiniz. Sitelerin tümü aynı Firebase projesinde olduğundan tüm siteler projenin diğer Firebase kaynaklarına erişebilir.

Aynı Firebase projesi içinde birden fazla Barındırma sitesi kurarak Firebase kaynaklarını ilgili siteler ve uygulamalar arasında daha kolay paylaşabilirsiniz. Örneğin, blogunuzu, yönetici panelinizi ve genel uygulamanızı aynı Firebase projesinde ayrı siteler olarak ayarlarsanız, bunların tümü aynı Firebase Authentication kullanıcı veritabanını paylaşabilir ve aynı zamanda kendi benzersiz alan adlarına veya içeriklerine sahip olabilir.

1. Adım : Firebase CLI sürümünüzü güncelleyin

Firebase CLI'nin en son sürümüne güncelleyerek en güncel Firebase Hosting özelliklerine erişin.

2. Adım : Ek siteler ekleyin

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Firebase projesine ek siteler ekleyin:

Bu yöntemlerin her biri için, site için Firebase tarafından sağlanan varsayılan alt alan adlarını oluşturmak amacıyla kullanılan bir SITE_ID belirteceksiniz:

 • SITE_ID .web.app
 • SITE_ID .firebaseapp.com

Bu URL'ler için SITE_ID kullanıldığından site kimliğinin aşağıdaki gereksinimleri vardır:

 • Geçerli bir ana makine adı etiketi olmalıdır; yani içeremez . , _ , vesaire.
 • 30 karakter veya daha az olmalıdır
 • Firebase'de dünya çapında benzersiz olmalıdır

Aynı içeriği ve yapılandırmayı birden fazla URL'ye sunmak için her siteye isteğe bağlı olarak özel alanlar da ekleyebilirsiniz .

İkincil bir siteyi silin

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istenmeyen siteleri Firebase projesinden silin:

Firebase proje kimliğinizle aynı SITE_ID sahip olan varsayılan siteyi silemeyeceğinizi unutmayın.

3. Adım : Siteleriniz için dağıtım hedeflerini ayarlayın

Birden fazla siteniz varsa ve Firebase CLI dağıtım komutlarını çalıştırdığınızda, CLI'nin her siteye hangi ayarların dağıtılması gerektiğini iletecek bir yola ihtiyacı vardır. Dağıtım hedefleriyle , sitelerinizi test etmek veya dağıtmak için firebase.json yapılandırma dosyanızda ve Firebase CLI komutlarınızda TARGET_NAME ile belirli bir siteyi benzersiz şekilde tanımlayabilirsiniz.

Bir dağıtım hedefi oluşturmak ve bir Barındırma sitesine TARGET_NAME uygulamak için proje dizininizin kökünden aşağıdaki CLI komutunu çalıştırın:

firebase target:apply hosting TARGET_NAME RESOURCE_IDENTIFIER

Parametreler nerede:

 • TARGET_NAME — dağıtımını yaptığınız Barındırma sitesi için (kendiniz tanımladığınız) benzersiz bir ad

 • RESOURCE_IDENTIFIERFirebase projenizde listelenen Barındırma sitesinin SITE_ID

Örneğin, Firebase projenizde iki site ( myapp-blog ve myapp-app ) oluşturduysanız, aşağıdaki komutları çalıştırarak her siteye benzersiz bir TARGET_NAME ( sırasıyla blog ve app ) uygulayabilirsiniz:

firebase target:apply hosting blog myapp-blog
firebase target:apply hosting app myapp-app

Dağıtım hedeflerine ilişkin ayarlar proje dizininizdeki .firebaserc dosyasında depolanır; dolayısıyla dağıtım hedeflerini proje başına yalnızca bir kez ayarlamanız gerekir.

4. Adım : Her site için barındırma yapılandırmasını tanımlayın

firebase.json dosyanızda sitenin barındırma yapılandırmasını tanımlarken sitenin uygulanan TARGET_NAME kullanın.

 • firebase.json dosyanız birden fazla sitenin yapılandırmasını tanımlıyorsa bir dizi biçimi kullanın:

  {
   "hosting": [ {
     "target": "blog", // "blog" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-blog"
     "public": "blog/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-blog"
  
     // ...
    },
    {
     "target": "app", // "app" is the applied TARGET_NAME for the Hosting site "myapp-app"
     "public": "app/dist", // contents of this folder are deployed to the site "myapp-app"
  
     // ...
  
     "rewrites": [...] // You can define specific Hosting configurations for each site
    }
   ]
  }
  
 • firebase.json dosyanız yalnızca bir sitenin yapılandırmasını tanımlıyorsa dizi biçimi kullanmanıza gerek yoktur:

  {
   "hosting": {
     "target": "blog",
     "public": "dist",
  
     // ...
  
     "rewrites": [...]
   }
  }
  

5. Adım : Yerel olarak test edin, değişiklikleri önizleyin ve sitelerinize dağıtın

Yerel proje dizininizin kökünden aşağıdaki komutlardan herhangi birini çalıştırın.

Emretmek Tanım
firebase emulators:start --only hosting Yerel olarak barındırılan bir URL'de varsayılan Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını taklit eder
firebase emulators:start --only hosting: TARGET_NAME Belirtilen Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de taklit eder
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID
Varsayılan Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını bir önizleme URL'sinde dağıtır
firebase hosting:channel:deploy \
CHANNEL_ID --only TARGET_NAME
Belirtilen Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını bir önizleme URL'sinde dağıtır
firebase deploy --only hosting Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını firebase.json yapılandırılmış tüm Barındırma sitelerinin canlı kanalına dağıtır.
firebase deploy --only hosting: TARGET_NAME Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını belirtilen Barındırma sitesinin canlı kanalına dağıtır
Emretmek Tanım
(önerilmez; bunun yerine emulators:start )
firebase serve --only hosting
Yerel olarak barındırılan bir URL'de varsayılan Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını sunar
(önerilmez; bunun yerine emulators:start )
firebase serve --only hosting: TARGET_NAME
Belirtilen Barındırma sitesinin Barındırma içeriğini ve yapılandırmasını yerel olarak barındırılan bir URL'de sunar