Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

AutoML Vision Edge

Tạo mô hình phân loại hình ảnh tùy chỉnh từ dữ liệu đào tạo của riêng bạn với AutoML Vision Edge.

Nếu bạn muốn nhận nội dung của một hình ảnh, một lựa chọn là sử dụng ML Kit của API dán nhãn hình ảnh trên thiết bị hoặc API phát hiện đối tượng trên thiết bị . Các mô hình được sử dụng bởi các API này được xây dựng cho mục đích chung và được đào tạo để nhận ra các khái niệm thường thấy nhất trong ảnh.

Nếu bạn cần một mô hình ghi nhãn hình ảnh hoặc phát hiện đối tượng chuyên biệt hơn, bao gồm một phạm vi khái niệm hẹp hơn và chi tiết hơn — ví dụ: một mô hình để phân biệt giữa các loài hoa hoặc các loại thực phẩm — bạn có thể sử dụng Firebase ML và AutoML Vision Edge để đào tạo một mô hình với hình ảnh và danh mục của riêng bạn. Mô hình tùy chỉnh được đào tạo trong Google Cloud và khi mô hình đã sẵn sàng, nó sẽ được sử dụng đầy đủ trên thiết bị.

Bắt đầu với việc ghi nhãn hình ảnh bắt đầu với phát hiện đối tượng

Các khả năng chính

Đào tạo mô hình dựa trên dữ liệu của bạn

Tự động đào tạo các mô hình phát hiện đối tượng và gắn nhãn hình ảnh tùy chỉnh để nhận ra các nhãn bạn quan tâm, sử dụng dữ liệu đào tạo của bạn.

Lưu trữ mô hình tích hợp

Lưu trữ các mô hình của bạn bằng Firebase và tải chúng vào thời gian chạy. Bằng cách lưu trữ mô hình trên Firebase, bạn có thể đảm bảo người dùng có mô hình mới nhất mà không cần phát hành phiên bản ứng dụng mới.

Và, tất nhiên, bạn cũng có thể kết hợp mô hình với ứng dụng của mình, vì vậy, nó sẽ có sẵn ngay lập tức khi cài đặt.

Đường lối thực hiện

Tập hợp dữ liệu đào tạo Tập hợp một tập dữ liệu gồm các ví dụ về từng nhãn mà bạn muốn mô hình của mình nhận ra.
Đào tạo một mô hình mới Trong Google Cloud Console, hãy nhập dữ liệu đào tạo của bạn và sử dụng dữ liệu đó để đào tạo một mô hình mới.
Sử dụng mô hình trong ứng dụng của bạn Kết hợp mô hình với ứng dụng của bạn hoặc tải xuống từ Firebase khi cần. Sau đó, sử dụng mô hình để gắn nhãn hình ảnh trên thiết bị.

Định giá & Giới hạn

Để đào tạo các mô hình tùy chỉnh với AutoML Vision Edge, bạn phải sử dụng gói trả tiền khi sử dụng (Blaze).

Bộ dữ liệu Tính tiền theo tỷ lệ Cloud Storage
Hình ảnh trên mỗi tập dữ liệu 1.000.000
Giờ đào tạo Không có giới hạn cho mỗi mô hình

Bước tiếp theo