Lập hồ sơ cơ sở dữ liệu

Đo lường hiệu suất của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase bằng công cụ trình phân tích cơ sở dữ liệu, được tích hợp sẵn trong CLI của Firebase. Công cụ trình phân tích tài nguyên ghi lại tất cả hoạt động trong cơ sở dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tạo báo cáo chi tiết. Hãy sử dụng báo cáo chi tiết để khắc phục sự cố liên quan đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu, phát hiện những vấn đề và giảm số lượng truy vấn chưa được lập chỉ mục.

Tạo hồ sơ

 1. Trước khi bắt đầu lập hồ sơ Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Firebase CLI và đã khởi chạy công cụ này cho cơ sở dữ liệu cũng như dự án mà bạn muốn phân tích. Xin lưu ý rằng bạn phải là người chỉnh sửa hoặc chủ sở hữu của dự án đó thì mới có thể lập hồ sơ.

 2. Hãy bắt đầu lập hồ sơ cơ sở dữ liệu bằng lệnh sau:

  firebase database:profile
  Trình phân tích tài nguyên sẽ hiện thông báo trạng thái khi ghi lại các hoạt động từ cơ sở dữ liệu và xây dựng hồ sơ.

 3. Nhấn phím Enter để hoàn tất hồ sơ và hiển thị kết quả.

Diễn giải kết quả

Công cụ trình phân tích tài nguyên tổng hợp dữ liệu được thu thập về các hoạt động của cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả theo 3 danh mục chính: tốc độ, băng thôngtruy vấn chưa được lập chỉ mục.

Tốc độ

Báo cáo tốc độ đo lường thời gian phản hồi của máy chủ (tính bằng mili giây) cho từng loại hoạt động. Tuy nhiên, tốc độ được đo trong Báo cáo tốc độ có thể không thực sự phản ánh trải nghiệm của người dùng cuối. Có nhiều yếu tố, bao gồm cả điều kiện mạng, có thể làm tăng độ trễ ở phía máy khách.

Báo cáo tốc độ bao gồm các thuộc tính sau:

 • Đường dẫn: Đường dẫn trong cơ sở dữ liệu nơi diễn ra thao tác. Nếu có hơn 25 nút con, công cụ trình phân tích tài nguyên sẽ thu gọn các nút này thành một đường dẫn mẹ và thêm một điểm đánh dấu $wildcard. Bạn có thể thấy thư mục gốc của cơ sở dữ liệu trong báo cáo, được biểu thị bằng dấu gạch chéo lên /.
 • Số lượng: Số thao tác đã xảy ra tại một đường dẫn nhất định.
 • Tốc độ thực thi trung bình: Thời gian trung bình mà máy chủ cần để thực thi logic nghiệp vụ cần thiết nhằm xử lý loại thao tác cụ thể tại đường dẫn đó. Khoảng thời gian được đo ở đây bắt đầu sau khoảng thời gian được đo bằng "Thời gian chờ xử lý trung bình" như mô tả bên dưới.
 • Thời gian chờ xử lý trung bình: Thời gian trung bình mà các yêu cầu được chờ đợi trước khi được thực thi. Sự chậm trễ này thường xảy ra đối với tất cả các yêu cầu do khách hàng đưa ra. Tổng độ trễ của yêu cầu phía máy chủ là tổng thời gian chờ và tốc độ thực thi của yêu cầu đó.
 • Quyền bị từ chối: Số thao tác trên đường dẫn đã cho đã bị Quy tắc cơ sở dữ liệu của Firebase chặn trên cơ sở dữ liệu của bạn.
Báo cáo tốc độ theo loại thao tác
Đọc tốc độ thực thi Thời gian phản hồi của máy chủ đối với các yêu cầu đọc dữ liệu của ứng dụng khách từ cơ sở dữ liệu. Thời gian thực thi đọc thường thay đổi theo lượng dữ liệu đang được đọc, nhưng ngay cả một số lần đọc nhỏ cũng có thể bị trì hoãn do tìm nạp trước bộ nhớ đệm.
Tốc độ thực thi ghi Thời gian phản hồi của máy chủ đối với các yêu cầu của ứng dụng khách ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Ghi tỷ lệ thời gian thực thi bằng lượng dữ liệu đang được ghi.
Tốc độ thực thi của kết nối Thời gian phản hồi của máy chủ đối với các yêu cầu thiết lập tới ứng dụng cơ sở dữ liệu. Độ trễ của các yêu cầu kết nối bị chi phối bởi hoạt động lưu giữ phía máy chủ trong bộ nhớ liên quan đến việc quản lý kết nối.
Tốc độ thực thi truyền tin

Khoảng thời gian mà máy chủ cần để phân phối dữ liệu cho các ứng dụng đang theo dõi đường dẫn nhất định để cập nhật theo thời gian thực.

Thuộc tính Count trong Báo cáo tốc độ phát sóng tổng hợp số lượng thông báo truyền tin đã xảy ra chứ không phải số lượng ứng dụng khách nhận được thông tin. Ví dụ: nếu 10 ứng dụng đang theo dõi tại một đường dẫn nhất định và máy chủ truyền bản cập nhật cho tất cả 10 ứng dụng, thì số lượng tin truyền chỉ phản ánh 1 thông báo, mặc dù 10 ứng dụng đã nhận được dữ liệu.

Thuộc tính Quyền bị từ chối không có trong báo cáo Tốc độ phát sóng.

Băng thông

Báo cáo băng thông cung cấp thông tin chi tiết về lượng dữ liệu mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng trong các hoạt động đến và đi. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng Báo cáo băng thông để ước tính khoản thanh toán vì báo cáo này không bao gồm băng thông dùng cho các thao tác khác, chẳng hạn như lập hồ sơ cơ sở dữ liệu. Báo cáo băng thông ước tính gần đúng kích thước tải trọng của dữ liệu được sử dụng bởi các thao tác đọc, ghi và truyền tin đến và đi từ cơ sở dữ liệu của bạn. Campaign Manager 360 là một công cụ đo lường hiệu suất, chứ không phải công cụ dự báo thanh toán.

Báo cáo băng thông bao gồm các thuộc tính sau:

 • Đường dẫn: Đường dẫn trong cơ sở dữ liệu nơi diễn ra thao tác. Nếu có hơn 25 nút con, công cụ trình phân tích tài nguyên sẽ thu gọn các nút này thành một đường dẫn mẹ.

 • Total: Tổng số byte đi hoặc đến được sử dụng trên tất cả các thao tác tại một đường dẫn nhất định.

 • Số lượng: Số thao tác đã xảy ra tại một đường dẫn nhất định.

 • Trung bình: Số byte trung bình được tải xuống hoặc tải lên của các thao tác ở đường dẫn nhất định (byte/ghi hoặc byte/đọc).

Báo cáo băng thông
Số byte đã tải xuống Dữ liệu tiêu thụ thông qua các thao tác đọc và truyền tin được gửi qua SDK ứng dụng khách và API REST.
Số byte đã tải lên Dữ liệu được tiêu thụ thông qua các yêu cầu ghi đến máy chủ cơ sở dữ liệu. Các lệnh xoá được thể hiện dưới dạng lượt ghi với 0 byte bên dưới luồng đến.

Truy vấn chưa được lập chỉ mục

Truy vấn chưa được lập chỉ mục có thể gây tốn kém vì ứng dụng khách sẽ tải tất cả dữ liệu xuống tại một vị trí và sau đó thực hiện truy vấn trên đó. Tính năng này sử dụng nhiều băng thông hơn mức cần thiết. Hãy giải quyết càng nhiều truy vấn chưa được lập chỉ mục càng tốt để tối ưu hoá hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

Báo cáo Truy vấn chưa được lập chỉ mục trình bày các thuộc tính sau:

 • Đường dẫn: Đường dẫn trong cơ sở dữ liệu của bạn nơi xuất hiện các truy vấn không được lập chỉ mục.
 • Chỉ mục: Quy tắc bạn nên thêm để giải quyết các truy vấn chưa được lập chỉ mục. Tìm hiểu thêm về việc lập chỉ mục trong phần Lập chỉ mục dữ liệu của bạn.
 • Số lượng: Số truy vấn chưa được lập chỉ mục xảy ra tại một đường dẫn nhất định.

Lập hồ sơ nâng cao

Để xem tất cả thao tác mà cơ sở dữ liệu của bạn đang xử lý, hãy sử dụng cờ --raw khi bạn phân tích tài nguyên cơ sở dữ liệu như sau:

firebase database:profile --raw

Dữ liệu đầu ra thô cũng bao gồm thông tin ứng dụng của từng thao tác, chẳng hạn như chuỗi userAgent và địa chỉ IP. Tìm hiểu thêm về các hoạt động khác nhau được phân tích trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase trong bài viết Các loại thao tác cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

Công cụ trình phân tích tài nguyên: Không phải là công cụ thanh toán

Không dùng công cụ trình phân tích tài nguyên để ước tính chi phí băng thông. Mục đích của công cụ trình phân tích tài nguyên là cung cấp cho bạn thông tin tổng thể về hiệu suất của cơ sở dữ liệu, giúp bạn giám sát hoạt động và khắc phục sự cố, chứ không phải để ước tính khoản thanh toán. Tệp này không tính đến lưu lượng truy cập mạng mà chỉ ghi lại dữ liệu ước tính của dữ liệu ứng dụng được gửi trong các phản hồi.

Sau đây là một số ví dụ phổ biến về lưu lượng truy cập mạng do Firebase tính phí nhưng không có trong hồ sơ cơ sở dữ liệu của bạn:

 • Mức hao tổn giao thức: Cần có thêm một số lưu lượng truy cập giữa máy chủ và ứng dụng để thiết lập và duy trì phiên. Tuỳ thuộc vào giao thức cơ bản, lưu lượng truy cập này có thể bao gồm: mức hao tổn giao thức theo thời gian thực của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase, mức hao tổn WebSocket và mức hao tổn tiêu đề HTTP. Mỗi khi một kết nối được thiết lập, mức hao tổn này, kết hợp với mọi mức hao tổn mã hoá SSL, sẽ góp phần làm tăng chi phí kết nối. Mặc dù đây thường không phải là lượng băng thông lớn, nhưng điều này có thể đáng kể nếu tải trọng của bạn nhỏ hoặc bạn thực hiện các kết nối thường xuyên và ngắn.
 • Chi phí mã hoá SSL: Bạn sẽ phải trả một khoản phí liên quan đến mức hao tổn mã hoá SSL, cần thiết cho các kết nối bảo mật. Trung bình, chi phí này khoảng 3, 5 KB cho lần bắt tay ban đầu và khoảng 40 tỷ tiêu đề bản ghi TLS trên mỗi thư gửi đi. Đối với hầu hết ứng dụng, đây là một tỷ lệ nhỏ trên hoá đơn của bạn. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể trở thành một tỷ lệ lớn nếu trường hợp cụ thể của bạn yêu cầu nhiều giao tiếp bắt tay SSL. Ví dụ: các thiết bị không hỗ trợ vé phiên TLS có thể yêu cầu nhiều lần bắt tay kết nối SSL.

Đọc thêm về cách tìm hiểu và ước tính hoá đơn của bạn.