Web'de Cloud Storage ile dosya meta verilerini kullanın

Cloud Storage referansına bir dosya yükledikten sonra, örneğin içerik türünü güncellemek için dosya meta verilerini de alabilir veya güncelleyebilirsiniz. Dosyalar ayrıca ek dosya meta verileriyle özel anahtar/değer çiftlerini de depolayabilir.

Dosya Meta Verilerini Alın

Dosya meta verileri, contentDisposition ve timeCreated gibi daha az yaygın olanlara ek olarak name , size ve contentType (genellikle MIME türü olarak anılır) gibi ortak özellikleri içerir. Bu meta veriler, getMetadata() yöntemi kullanılarak bir Cloud Storage referansından alınabilir. getMetadata() , tüm meta verileri içeren bir Promise veya Promise reddederse bir hata döndürür.

Web version 9

import { getStorage, ref, getMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Get metadata properties
getMetadata(forestRef)
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web version 8

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Get metadata properties
forestRef.getMetadata()
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Dosya Meta Verilerini Güncelle

Dosya meta verilerini, dosya yükleme tamamlandıktan sonra updateMetadata() yöntemini kullanarak istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Hangi özelliklerin güncellenebileceği hakkında daha fazla bilgi için tam listeye bakın. Yalnızca meta verilerde belirtilen özellikler güncellenir, diğerleri değiştirilmeden bırakılır. updateMetadata() , tam meta verileri içeren bir Promise verir veya Promise reddederse bir hata verir.

Web version 9

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
const newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
updateMetadata(forestRef, newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web version 8

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
var newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
forestRef.updateMetadata(newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Bir meta veri özelliğini null olarak ayarlayarak silebilirsiniz:

Web version 9

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata with property to delete
const deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
updateMetadata(forestRef, deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web version 8

// Create file metadata with property to delete
var deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
forestRef.updateMetadata(deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Hataları İşle

Dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyaya erişim izninin olmaması da dahil olmak üzere, meta verileri alırken veya güncellerken hataların oluşmasının birkaç nedeni vardır. Hatalar hakkında daha fazla bilgi, belgelerin Hataları İşle bölümünde bulunabilir.

Özel Meta Veriler

String özelliklerini içeren bir nesne olarak özel meta veriler belirtebilirsiniz.

Web version 9

const metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Web version 8

var metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Her dosya için uygulamaya özel ek verileri depolamak için özel meta veriler kullanabilirsiniz, ancak bu tür verileri depolamak ve senkronize etmek için bir veritabanı ( Firebase Realtime Database gibi) kullanmanızı şiddetle öneririz.

Dosya Meta Veri Özellikleri

Bir dosyadaki meta veri özelliklerinin tam listesi aşağıda mevcuttur:

Mülk Tip yazılabilir
bucket sicim NUMARA
generation sicim NUMARA
metageneration sicim NUMARA
fullPath sicim NUMARA
name sicim NUMARA
size sayı NUMARA
timeCreated sicim NUMARA
updated sicim NUMARA
md5Hash sicim Yüklemede EVET, updateMetadata'da HAYIR
cacheControl sicim EVET
contentDisposition sicim EVET
contentEncoding sicim EVET
contentLanguage sicim EVET
contentType sicim EVET
customMetadata Dize->dize eşlemelerini içeren nesne EVET

Dosyaları karşıya yüklemek, indirmek ve güncellemek önemlidir, ancak bunları kaldırabilmek de önemlidir. Cloud Storage'dan dosyaların nasıl silineceğini öğrenelim.