Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

Web'de bir Bulut Depolama referansı oluşturun

Dosyalarınız bir saklanır Bulut Depolama kova. Bu kovadaki dosyalar, tıpkı yerel sabit diskinizdeki dosya sistemi veya Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanındaki veriler gibi hiyerarşik bir yapıda sunulur. Bir dosyaya referans oluşturarak uygulamanız ona erişim kazanır. Bu referanslar daha sonra verileri yüklemek veya indirmek, meta verileri almak veya güncellemek veya dosyayı silmek için kullanılabilir. Bir başvuru, belirli bir dosyaya veya hiyerarşide daha yüksek bir düzey düğüme işaret edebilir.

Eğer kullandıysanız Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı , bu yollar size çok tanıdık gelecektir. Ancak, dosya verileri değil Gerçek Zamanlı Veritabanında, Bulut Depolama saklanır.

Referans Oluştur

Dosya yüklemek veya indirmek, dosyaları silmek veya meta verileri almak veya güncellemek için üzerinde çalışmak istediğiniz dosyaya bir referans oluşturmalısınız. Referans, buluttaki bir dosyaya işaretçi olarak düşünülebilir. Referanslar hafiftir, böylece ihtiyaç duyduğunuz kadarını oluşturabilirsiniz ve ayrıca birden çok işlem için yeniden kullanılabilirler.

Referanslar oluşturmak storage() sizin Firebase uygulamasında hizmet. Bu referans, Cloud Storage paketinizin kökünü gösterir.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

// Get a reference to the storage service, which is used to create references in your storage bucket
const storage = getStorage();

// Create a storage reference from our storage service
const storageRef = ref(storage);

Web sürümü 8

// Get a reference to the storage service, which is used to create references in your storage bucket
var storage = firebase.storage();

// Create a storage reference from our storage service
var storageRef = storage.ref();

Sen, ağaçta düşük bir konuma bir referans oluşturmak söyleyebiliriz 'images/space.jpg' kullanarak child() varolan Referanstaki yöntemi.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Create a child reference
const imagesRef = ref(storage, 'images');
// imagesRef now points to 'images'

// Child references can also take paths delimited by '/'
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"

Web sürümü 8

// Create a child reference
var imagesRef = storageRef.child('images');
// imagesRef now points to 'images'

// Child references can also take paths delimited by '/'
var spaceRef = storageRef.child('images/space.jpg');
// spaceRef now points to "images/space.jpg"
// imagesRef still points to "images"

Ayrıca kullanabilirsiniz parent ve root dosya hiyerarşisini yukarı gezinmek için özelliklerini. parent bir seviye içerisinde dolaşır iken root tüm yol üstüne gider.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// Parent allows us to move to the parent of a reference
const imagesRef = spaceRef.parent;
// imagesRef now points to 'images'

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
const rootRef = spaceRef.root;
// rootRef now points to the root

Web sürümü 8

// Parent allows us to move to the parent of a reference
var imagesRef = spaceRef.parent;
// imagesRef now points to 'images'

// Root allows us to move all the way back to the top of our bucket
var rootRef = spaceRef.root;
// rootRef now points to the root

child() , parent ve root her döner gibi, birlikte bir referans birden çok kez zincirli olabilir. İstisnadır parent arasında root olduğu, null .

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// References can be chained together multiple times
const earthRef = ref(spaceRef.parent, 'earth.jpg');
// earthRef points to 'images/earth.jpg'

// nullRef is null, since the parent of root is null
const nullRef = spaceRef.root.parent;

Web sürümü 8

// References can be chained together multiple times
var earthRef = spaceRef.parent.child('earth.jpg');
// earthRef points to 'images/earth.jpg'

// nullRef is null, since the parent of root is null
var nullRef = spaceRef.root.parent;

Referans Özellikleri

Daha iyi kullanarak onlar işaret dosyaları anlamak için başvurular inceleyebilir fullPath , name ve bucket özelliklerini. Bu özellikler dosyanın tam yolunu, dosyanın adını ve dosyanın depolandığı paketi alır.

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const spaceRef = ref(storage, 'images/space.jpg');

// Reference's path is: 'images/space.jpg'
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: 'space.jpg'
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket;

Web sürümü 8

// Reference's path is: 'images/space.jpg'
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: 'space.jpg'
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket where files are stored
spaceRef.bucket;

Referanslara İlişkin Sınırlamalar

Başvuru yolları ve adlar, herhangi bir geçerli Unicode karakter dizisini içerebilir, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli kısıtlamalar uygulanır:

  1. Toplam uzunluğu reference.fullPath UTF-8 şifrelendiğinde 1 ile 1024 bayt olması gerekir.
  2. Satır Başı veya Satır Besleme karakterleri yok.
  3. Kullanmaktan kaçının # , [ , ] , * veya ? Bu gibi diğer araçlarla iyi çalışmaz Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı veya gsutil .

Tam Örnek

Web sürümü 9

import { getStorage, ref } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();

// Points to the root reference
const storageRef = ref(storage);

// Points to 'images'
const imagesRef = ref(storageRef, 'images');

// Points to 'images/space.jpg'
// Note that you can use variables to create child values
const fileName = 'space.jpg';
const spaceRef = ref(imagesRef, fileName);

// File path is 'images/space.jpg'
const path = spaceRef.fullPath;

// File name is 'space.jpg'
const name = spaceRef.name;

// Points to 'images'
const imagesRefAgain = spaceRef.parent;

Web sürümü 8

// Points to the root reference
var storageRef = firebase.storage().ref();

// Points to 'images'
var imagesRef = storageRef.child('images');

// Points to 'images/space.jpg'
// Note that you can use variables to create child values
var fileName = 'space.jpg';
var spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is 'images/space.jpg'
var path = spaceRef.fullPath;

// File name is 'space.jpg'
var name = spaceRef.name;

// Points to 'images'
var imagesRef = spaceRef.parent;

Sonra, en öğrenelim dosya yüklemek Cloud Storage.