Android'de ML Kit ile Barkod Tarama

Barkodları tanımak ve kodunu çözmek için ML Kit'i kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.
 2. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle app/build.gradle) ML Kit Android kitaplıkları için bağımlılıkları ekleyin:
  apply plugin: 'com.android.application'
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3'
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1'
  }
  

Giriş resmi kuralları

 • ML Kit'in barkodları doğru bir şekilde okuyabilmesi için giriş resimleri, yeterli piksel verisiyle temsil edilen barkodlar içermelidir.

  Belirli piksel verisi gereksinimleri hem barkodun türüne hem de barkodda kodlanan veri miktarına bağlıdır (çünkü çoğu barkod, değişken uzunlukta bir yükü desteklediğinden). Genel olarak barkodun en küçük anlamlı birimi en az 2 piksel genişliğinde (ve 2 boyutlu kodlar için 2 piksel yüksekliğinde) olmalıdır.

  Örneğin, EAN-13 barkodları 1, 2, 3 veya 4 birim genişliğindeki çubuklar ve boşluklardan oluşur. Dolayısıyla EAN-13 barkod resminde ideal olarak en az 2, 4, 6 ve 8 piksel genişliğinde çubuklar ve boşluklar bulunur. EAN-13 barkodu toplamda 95 birim genişliğinde olduğundan barkod en az 190 piksel genişliğinde olmalıdır.

  PDF417 gibi yoğun biçimler, ML Kit'in güvenilir bir şekilde okuyabilmesi için daha büyük piksel boyutlarına ihtiyaç duyar. Örneğin bir PDF417 kodu, tek bir satırda en fazla 34 17 birim genişliğinde "kelime" içerebilir. Bu boyut, ideal olarak en az 1.156 piksel genişliğinde olur.

 • Zayıf resim odağı, tarama doğruluğunu olumsuz etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar alamıyorsanız kullanıcıdan resmi yeniden çekmesini isteyin.

 • Tipik uygulamalarda, barkodların kameradan daha uzak bir mesafeden algılanabilmesini sağlayan daha yüksek çözünürlüklü bir resim (1280x720 veya 1920x1080 gibi) sağlanması önerilir.

  Bununla birlikte, gecikmenin çok önemli olduğu uygulamalarda, resimleri daha düşük çözünürlükte yakalayarak performansı artırabilirsiniz. Bunun için barkodun giriş görüntüsünün büyük bir kısmını oluşturması gerekir. Gerçek zamanlı performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları konusunu da inceleyin.

1. Barkod dedektörünü yapılandırma

Hangi barkod biçimlerini okumayı beklediğinizi biliyorsanız barkod dedektörünü yalnızca bu biçimleri algılayacak şekilde yapılandırarak hızını artırabilirsiniz.

Örneğin, yalnızca Aztek kodunu ve QR kodlarını algılamak için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir FirebaseVisionBarcodeDetectorOptions nesnesi oluşturun:

Java

FirebaseVisionBarcodeDetectorOptions options =
    new FirebaseVisionBarcodeDetectorOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
        FirebaseVisionBarcode.FORMAT_QR_CODE,
        FirebaseVisionBarcode.FORMAT_AZTEC)
    .build();

Kotlin+KTX

val options = FirebaseVisionBarcodeDetectorOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
        FirebaseVisionBarcode.FORMAT_QR_CODE,
        FirebaseVisionBarcode.FORMAT_AZTEC)
    .build()

Aşağıdaki biçimler desteklenir:

 • Kod 128 (FORMAT_CODE_128)
 • Kod 39 (FORMAT_CODE_39)
 • Kod 93 (FORMAT_CODE_93)
 • Kodabar (FORMAT_CODABAR)
 • EAN-13 (FORMAT_EAN_13)
 • EAN-8 (FORMAT_EAN_8)
 • ITF (FORMAT_ITF)
 • UPC-A (FORMAT_UPC_A)
 • UPC-E (FORMAT_UPC_E)
 • QR Kodu (FORMAT_QR_CODE)
 • PDF417 (FORMAT_PDF417)
 • Aztek (FORMAT_AZTEC)
 • Veri Matrisi (FORMAT_DATA_MATRIX)

2. Barkod dedektörünü çalıştırın

Bir görüntüdeki barkodları tanımak için Bitmap, media.Image, ByteBuffer, bayt dizisi veya cihazdaki bir dosyadan FirebaseVisionImage nesnesi oluşturun. Ardından FirebaseVisionImage nesnesini FirebaseVisionBarcodeDetector öğesinin detectInImage yöntemine iletin.

 1. Resminizden bir FirebaseVisionImage nesnesi oluşturun.

  • media.Image nesnesinden bir FirebaseVisionImage nesnesi oluşturmak için (örneğin, bir cihazın kamerasından resim çekerken) media.Image nesnesini ve resmin dönüşünü FirebaseVisionImage.fromMediaImage() yönüne geçirin.

   KameraX kitaplığını kullanırsanız OnImageCapturedListener ve ImageAnalysis.Analyzer sınıfları rotasyon değerini sizin için hesaplar. Bu nedenle, FirebaseVisionImage.fromMediaImage() işlevini çağırmadan önce rotasyonu, ML Kit'in ROTATION_ sabit değerlerinden birine dönüştürmeniz yeterlidir:

   Java

   private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {
   
     private int degreesToFirebaseRotation(int degrees) {
       switch (degrees) {
         case 0:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         case 90:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         case 180:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         case 270:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         default:
           throw new IllegalArgumentException(
               "Rotation must be 0, 90, 180, or 270.");
       }
     }
   
     @Override
     public void analyze(ImageProxy imageProxy, int degrees) {
       if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
         return;
       }
       Image mediaImage = imageProxy.getImage();
       int rotation = degreesToFirebaseRotation(degrees);
       FirebaseVisionImage image =
           FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
       // Pass image to an ML Kit Vision API
       // ...
     }
   }
   

   Kotlin+KTX

   private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
     private fun degreesToFirebaseRotation(degrees: Int): Int = when(degrees) {
       0 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> throw Exception("Rotation must be 0, 90, 180, or 270.")
     }
   
     override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?, degrees: Int) {
       val mediaImage = imageProxy?.image
       val imageRotation = degreesToFirebaseRotation(degrees)
       if (mediaImage != null) {
         val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, imageRotation)
         // Pass image to an ML Kit Vision API
         // ...
       }
     }
   }
   

   Resmin dönüşünü gösteren bir kamera kitaplığı kullanmıyorsanız cihazın dönüşüne ve cihazdaki kamera sensörünün yönüne göre hesaplama yapabilirsiniz:

   Java

   private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
   static {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
   }
   
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
       throws CameraAccessException {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
     int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
     int sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     int result;
     switch (rotationCompensation) {
       case 0:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         break;
       case 90:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         break;
       case 180:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         break;
       case 270:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         break;
       default:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
     }
     return result;
   }

   Kotlin+KTX

   private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()
   
   init {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
   }
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   @Throws(CameraAccessException::class)
   private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
     var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
     val sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     val result: Int
     when (rotationCompensation) {
       0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> {
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
       }
     }
     return result
   }

   Daha sonra, media.Image nesnesini ve döndürme değerini FirebaseVisionImage.fromMediaImage() değerine iletin:

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)
  • Dosya URI'sinden bir FirebaseVisionImage nesnesi oluşturmak için uygulama bağlamını ve dosya URI'sini FirebaseVisionImage.fromFilePath() öğesine iletin. Bu, kullanıcıdan galeri uygulamasından resim seçmesini istemek için ACTION_GET_CONTENT niyeti kullandığınızda yararlı olur.

   Java

   FirebaseVisionImage image;
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri);
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }

   Kotlin+KTX

   val image: FirebaseVisionImage
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri)
   } catch (e: IOException) {
     e.printStackTrace()
   }
  • Bir ByteBuffer veya bayt dizisinden FirebaseVisionImage nesnesi oluşturmak için öncelikle media.Image girişi için yukarıda açıklandığı gibi görüntü döndürmesini hesaplayın.

   Ardından resmin yüksekliği, genişliği, renk kodlama biçimini ve dönüşünü içeren bir FirebaseVisionImageMetadata nesnesi oluşturun:

   Java

   FirebaseVisionImageMetadata metadata = new FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480)  // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build();

   Kotlin+KTX

   val metadata = FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480) // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build()

   FirebaseVisionImage nesnesi oluşturmak için arabelleği veya diziyi ve meta veri nesnesini kullanın:

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata);
   // Or: FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata)
   // Or: val image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata)
  • Bitmap nesnesinden FirebaseVisionImage nesnesi oluşturmak için:

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap)
   Bitmap nesnesinin temsil ettiği resim, ek döndürme gerekmeden dik olmalıdır.

 2. FirebaseVisionBarcodeDetector öğesinin bir örneğini alın:

  Java

  FirebaseVisionBarcodeDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
      .getVisionBarcodeDetector();
  // Or, to specify the formats to recognize:
  // FirebaseVisionBarcodeDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
  //    .getVisionBarcodeDetector(options);

  Kotlin+KTX

  val detector = FirebaseVision.getInstance()
      .visionBarcodeDetector
  // Or, to specify the formats to recognize:
  // val detector = FirebaseVision.getInstance()
  //    .getVisionBarcodeDetector(options)
 3. Son olarak, resmi detectInImage yöntemine iletin:

  Java

  Task<List<FirebaseVisionBarcode>> result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<FirebaseVisionBarcode>>() {
        @Override
        public void onSuccess(List<FirebaseVisionBarcode> barcodes) {
          // Task completed successfully
          // ...
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          // Task failed with an exception
          // ...
        }
          });

  Kotlin+KTX

  val result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener { barcodes ->
        // Task completed successfully
        // ...
      }
      .addOnFailureListener {
        // Task failed with an exception
        // ...
      }

3. Barkodlardan bilgi al

Barkod tanıma işlemi başarılı olursa FirebaseVisionBarcode nesnelerinden oluşan bir liste başarılı dinleyiciye iletilir. Her FirebaseVisionBarcode nesnesi, resimde algılanan bir barkodu temsil eder. Her bir barkod için sınırlayıcı koordinatlarının yanı sıra barkodla kodlanan ham verileri de giriş görüntüsünden alabilirsiniz. Barkod algılayıcısı, barkodla kodlanan veri türünü belirleyebilirse ayrıştırılmış veri içeren bir nesne de alabilirsiniz.

Örnek:

Java

for (FirebaseVisionBarcode barcode: barcodes) {
  Rect bounds = barcode.getBoundingBox();
  Point[] corners = barcode.getCornerPoints();

  String rawValue = barcode.getRawValue();

  int valueType = barcode.getValueType();
  // See API reference for complete list of supported types
  switch (valueType) {
    case FirebaseVisionBarcode.TYPE_WIFI:
      String ssid = barcode.getWifi().getSsid();
      String password = barcode.getWifi().getPassword();
      int type = barcode.getWifi().getEncryptionType();
      break;
    case FirebaseVisionBarcode.TYPE_URL:
      String title = barcode.getUrl().getTitle();
      String url = barcode.getUrl().getUrl();
      break;
  }
}

Kotlin+KTX

for (barcode in barcodes) {
  val bounds = barcode.boundingBox
  val corners = barcode.cornerPoints

  val rawValue = barcode.rawValue

  val valueType = barcode.valueType
  // See API reference for complete list of supported types
  when (valueType) {
    FirebaseVisionBarcode.TYPE_WIFI -> {
      val ssid = barcode.wifi!!.ssid
      val password = barcode.wifi!!.password
      val type = barcode.wifi!!.encryptionType
    }
    FirebaseVisionBarcode.TYPE_URL -> {
      val title = barcode.url!!.title
      val url = barcode.url!!.url
    }
  }
}

Gerçek zamanlı performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları

Barkodları gerçek zamanlı bir uygulamada taramak istiyorsanız en iyi kare hızlarına ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

 • Kameranın doğal çözünürlüğünde giriş yakalamayın. Bazı cihazlarda, yerel çözünürlükte giriş yakalamak çok büyük (10 megapikselden büyük) görüntüler üretir. Bu durum, doğruluktan hiçbir şekilde ödün vermeden çok düşük gecikmeye neden olur. Bunun yerine, kameradan yalnızca barkod algılama için gerekli olan boyutu isteyin (genellikle 2 megapikselden fazla değildir).

  Tarama hızı önemliyse görüntü yakalama çözünürlüğünü daha da düşürebilirsiniz. Ancak yukarıda belirtilen minimum barkod boyutu gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

 • Algılayıcıya yapılan çağrıları hızlandırın. Algılayıcı çalışırken yeni bir video karesi kullanılabilir hale gelirse kareyi bırakın.
 • Algılayıcının çıkışını giriş görüntüsüne grafik yerleştirmek için kullanıyorsanız önce ML Kit'ten sonucu alın, ardından görüntüyü oluşturun ve tek bir adımda bindirme yapın. Böylece, her giriş karesi için görüntü yüzeyinde yalnızca bir kez oluşturma yaparsınız.
 • Camera2 API'yi kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.YUV_420_888 biçiminde çekin.

  Eski Kamera API'sini kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.NV21 biçiminde çekin.