JavaScript ile Google'ı Kullanarak Kimlik Doğrula

Kullanıcılarınızın Google Hesaplarını kullanarak Firebase ile kimlik doğrulaması yapmasına izin verebilirsiniz. Google oturum açma akışını yürütmek için Firebase SDK'sını kullanabilir veya Google ile Oturum Açma kitaplığını kullanıp oturum açma akışını manuel olarak yürütüp elde edilen kimlik jetonunu Firebase'e aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

 1. Firebase'i JavaScript projenize ekleyin.
 2. Firebase konsolunda Google'ı oturum açma yöntemi olarak etkinleştirin:
  1. Firebase konsolunda Auth bölümünü açın.
  2. Oturum açma yöntemi sekmesinde, Google oturum açma yöntemini etkinleştirin ve Kaydet'i tıklayın.

Oturum açma akışını Firebase SDK'sı ile yönetme

Web uygulaması oluşturuyorsanız Google Hesaplarını kullanarak Firebase ile kullanıcılarınızın kimliklerini doğrulamanın en kolay yolu, oturum açma akışını Firebase JavaScript SDK ile yönetmektir. (Node.js veya tarayıcı dışı başka bir ortamda bir kullanıcının kimliğini doğrulamak istiyorsanız oturum açma akışını manuel olarak yürütmeniz gerekir.)

Oturum açma akışını Firebase JavaScript SDK ile yönetmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Google provider nesnesinin bir örneğini oluşturun:

  Web

  import { GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const provider = new GoogleAuthProvider();

  Web

  var provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
 2. İsteğe bağlı: Kimlik doğrulama sağlayıcısından istemek istediğiniz ek OAuth 2.0 kapsamlarını belirtin. Kapsam eklemek için addScope yöntemini çağırın. Örnek:

  Web

  provider.addScope('https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly');

  Web

  provider.addScope('https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly');
  Kimlik doğrulama sağlayıcı belgelerine bakın.
 3. İsteğe bağlı: Sağlayıcının OAuth akışını, ilgili özel OAuth parametrelerini açıkça iletmeden kullanıcının tercih ettiği dile göre yerelleştirmek için OAuth akışını başlatmadan önce Auth örneğindeki dil kodunu güncelleyin. Örnek:

  Web

  import { getAuth } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  auth.languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // auth.useDeviceLanguage();

  Web

  firebase.auth().languageCode = 'it';
  // To apply the default browser preference instead of explicitly setting it.
  // firebase.auth().useDeviceLanguage();
 4. İsteğe bağlı: OAuth isteğiyle birlikte göndermek istediğiniz ek özel OAuth sağlayıcı parametrelerini belirtin. Özel parametre eklemek için, başlatılan sağlayıcıda setCustomParameters yöntemini, OAuth sağlayıcı belgelerinde belirtildiği gibi anahtarı ve ilgili değeri içeren bir nesne ile çağırın. Örnek:

  Web

  provider.setCustomParameters({
   'login_hint': 'user@example.com'
  });

  Web

  provider.setCustomParameters({
   'login_hint': 'user@example.com'
  });
  Ayrılmış zorunlu OAuth parametrelerine izin verilmez ve bu parametreler yoksayılır. Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama sağlayıcı referansı bölümüne bakın.
 5. Google sağlayıcı nesnesini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulayın. Bir pop-up pencere açarak veya oturum açma sayfasına yönlendirerek kullanıcılarınızdan Google Hesaplarıyla oturum açmalarını isteyebilirsiniz. Mobil cihazlarda yönlendirme yöntemi tercih edilir.
  • Pop-up pencereyle oturum açmak için signInWithPopup numaralı telefonu arayın:

   Web

   import { getAuth, signInWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithPopup(auth, provider)
    .then((result) => {
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const token = credential.accessToken;
     // The signed-in user info.
     const user = result.user;
     // IdP data available using getAdditionalUserInfo(result)
     // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // The AuthCredential type that was used.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromError(error);
     // ...
    });

   Web

   firebase.auth()
    .signInWithPopup(provider)
    .then((result) => {
     /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
     var credential = result.credential;
   
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
     var token = credential.accessToken;
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
      // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
     // ...
    });
   Ayrıca, Google API'lerini kullanarak ek veriler getirmek için kullanabileceğiniz Google sağlayıcısının OAuth jetonunu alabileceğinizi de unutmayın.

   Ayrıca, hataları yakalayıp işleyebilirsiniz. Hata kodlarının listesi için Kimlik Doğrulama Referans Belgeleri'ne göz atın.

  • Oturum açma sayfasına yönlendirerek oturum açmak için signInWithRedirect numaralı telefonu arayın: "signInWithRedirect" özelliğini kullanırken en iyi uygulamaları izleyin.

   Web

   import { getAuth, signInWithRedirect } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   signInWithRedirect(auth, provider);

   Web

   firebase.auth().signInWithRedirect(provider);
   Ardından, sayfanız yüklendiğinde getRedirectResult yöntemini çağırarak Google sağlayıcının OAuth jetonunu da alabilirsiniz:

   Web

   import { getAuth, getRedirectResult, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   
   const auth = getAuth();
   getRedirectResult(auth)
    .then((result) => {
     // This gives you a Google Access Token. You can use it to access Google APIs.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
     const token = credential.accessToken;
   
     // The signed-in user info.
     const user = result.user;
     // IdP data available using getAdditionalUserInfo(result)
     // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     const errorCode = error.code;
     const errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     const email = error.customData.email;
     // The AuthCredential type that was used.
     const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromError(error);
     // ...
    });

   Web

   firebase.auth()
    .getRedirectResult()
    .then((result) => {
     if (result.credential) {
      /** @type {firebase.auth.OAuthCredential} */
      var credential = result.credential;
   
      // This gives you a Google Access Token. You can use it to access the Google API.
      var token = credential.accessToken;
      // ...
     }
     // The signed-in user info.
     var user = result.user;
     // IdP data available in result.additionalUserInfo.profile.
      // ...
    }).catch((error) => {
     // Handle Errors here.
     var errorCode = error.code;
     var errorMessage = error.message;
     // The email of the user's account used.
     var email = error.email;
     // The firebase.auth.AuthCredential type that was used.
     var credential = error.credential;
     // ...
    });
   Ayrıca, hataları yakalayıp işleyebilirsiniz. Hata kodlarının listesi için Kimlik Doğrulama Referans Belgeleri'ne göz atın.

Chrome uzantılarında Firebase ile kimlik doğrulama

Bir Chrome uzantı uygulaması oluşturuyorsanız Dokümanlar Dışı Dokümanlar rehberine bakın.

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtıktan sonra yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcının oturum açtığı kimlik bilgilerine (kullanıcı adı ve şifre, telefon numarası veya kimlik doğrulama sağlayıcı bilgisi) bağlanır. Bu yeni hesap Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve kullanıcının nasıl oturum açtığından bağımsız olarak projenizdeki her uygulamada kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

 • Uygulamalarınızda, kullanıcınızın kimlik doğrulama durumunu öğrenmek için önerilen yol, Auth nesnesinde bir gözlemci ayarlamaktır. Daha sonra, kullanıcının temel profil bilgilerini User nesnesinden alabilirsiniz. Kullanıcıları Yönetme sayfasına göz atın.

 • Firebase Realtime Database ve Cloud Storage Güvenlik Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama sağlayıcı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların, birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için signOut numaralı telefonu arayın:

Web

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});