Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

JavaScript Kullanarak Birden Çok Kimlik Doğrulama Sağlayıcısını Bir Hesaba Bağlama

Kimlik doğrulama sağlayıcısı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak, kullanıcıların birden çok kimlik doğrulama sağlayıcısı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz. Kullanıcılar, oturum açmak için kullandıkları kimlik doğrulama sağlayıcısından bağımsız olarak aynı Firebase kullanıcı kimliğiyle tanımlanabilir. Örneğin, bir şifre ile oturum açan bir kullanıcı, gelecekte bir Google hesabını bağlayabilir ve herhangi bir yöntemle oturum açabilir. Veya anonim bir kullanıcı bir Facebook hesabını bağlayabilir ve ardından uygulamanızı kullanmaya devam etmek için Facebook ile oturum açabilir.

Sen başlamadan önce

Uygulamanıza iki veya daha fazla kimlik doğrulama sağlayıcısı (muhtemelen anonim kimlik doğrulama dahil) için destek ekleyin.

Google veya Facebook gibi bir kimlik doğrulama sağlayıcısından gelen kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlamak için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcıda oturum açın.
 2. Get AuthProvider sağlayıcıya karşılık kullanıcının hesabına bağlantısı istediğiniz nesneyi. Örnekler:

  Web sürümü 9

  import { GoogleAuthProvider, FacebookAuthProvider, TwitterAuthProvider, GithubAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const googleProvider = new GoogleAuthProvider();
  const facebookProvider = new FacebookAuthProvider();
  const twitterProvider = new TwitterAuthProvider();
  const githubProvider = new GithubAuthProvider();

  Web sürümü 8

  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. Kullanıcıdan, bağlamak istediğiniz sağlayıcıyla oturum açmasını isteyin. Bir açılır pencere açarak veya sağlayıcının oturum açma sayfasına yeniden yönlendirerek kullanıcılarınızdan oturum açmalarını isteyebilirsiniz. Yönlendirme yöntemi mobil cihazlarda tercih edilmektedir.
  • Bir pop-up penceresi ile oturum için çağrı linkWithPopup :

   Web sürümü 9

   import { getAuth, linkWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithPopup(auth.currentUser, provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    const user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web sürümü 8

   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  • Sağlayıcının yönlendirme yaparak oturum açmak için oturum açma sayfasına, çağrı linkWithRedirect :

   Web sürümü 9

   import { getAuth, linkWithRedirect, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithRedirect(auth.currentUser, provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);

   Web sürümü 8

   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   Kullanıcı oturum açtıktan sonra sayfanıza yönlendirilir. Ardından, çağırarak oturum açma sonucu alabilirsiniz getRedirectResult varsa sayfa yüklemeleri:

   Web sürümü 9

   import { getRedirectResult } from "firebase/auth";
   getRedirectResult(auth).then((result) => {
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    if (credential) {
     // Accounts successfully linked.
     const user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web sürümü 8

   auth.getRedirectResult().then((result) => {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  Kullanıcı başarıyla oturum açtıysa, kullanıcının sağlayıcıdaki hesabı, Firebase projenizdeki kullanıcının hesabına bağlanır.

  Kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına bağlıysa, hesap bağlama başarısız olur. Bu durumda, uygulamanız için uygun olan hesapları ve ilişkili verileri birleştirmeyi ele almalısınız:

  Web sürümü 9

  import { getAuth, signInWithCredential, linkWithCredential, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  const repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  const auth = getAuth();
  const prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  const prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  signInWithCredential(auth, newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   const currentUser = result.user;
   const currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   const mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   const credential = OAuthProvider.credentialFromResult(result);
   return linkWithCredential(prevUser, credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     const linkCredential = OAuthProvider.credentialFromResult(linkResult);
     return signInWithCredential(auth, linkCredential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

  Web sürümü 8

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

Mevcut bir kullanıcı hesabına e-posta adresi ve parola kimlik bilgileri eklemek için:

 1. Herhangi bir kimlik doğrulama sağlayıcısı veya yöntemi kullanarak kullanıcıda oturum açın.
 2. Kullanıcıdan bir e-posta adresi ve yeni şifre isteyin.
 3. Bir oluşturma AuthCredential e-posta adresi ve şifreyle nesneyi:

  Web sürümü 9

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web sürümü 8

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. Geçiş AuthCredential nesneyi Oturum açan kullanıcının linkWithCredential yöntemiyle:

  Web sürümü 9

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Web sürümü 8

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Çağrısı linkWithCredential kimlik bilgileri zaten başka bir kullanıcı hesabına bağlı olup olmadığını başarısız olur. Bu durumda, uygulamanız için uygun şekilde hesapları ve ilişkili verileri birleştirmeyi ele almalısınız (yukarıdaki örneğe bakın).

Bir kimlik doğrulama sağlayıcısının bir hesapla bağlantısını kaldırabilirsiniz, böylece kullanıcı artık o sağlayıcıyla oturum açamaz.

Bir kullanıcı hesabından yetkilendirme sağlayıcı bağlantısını kaldırmak için sağlayıcı numarası geçen unlink yöntemi. Sen bir kullanıcıya bağlı yetkilendirme sağlayıcılarının sağlayıcı kimliklerini alabilirsiniz providerData özelliği.

Web sürümü 9

import { getAuth, unlink } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
unlink(auth.currentUser, providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});

Web sürümü 8

user.unlink(providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});