Android'de Google Play Games Hizmetleri'ni Kullanarak Kimlik Doğrulama

Firebase'de oluşturulmuş bir Android oyununda oyuncuların oturum açmasını sağlamak için Google Play Games hizmetlerini kullanabilirsiniz. Google Play Games Hizmetleri ile Firebase'de oturum açmak için öncelikle oyuncunun Google Play Games ile oturum açmasını sağlayın ve bu işlem sırasında OAuth 2.0 yetkilendirme kodu isteyin. Ardından, Firebase kimlik bilgisi oluşturmak için yetkilendirme kodunu PlayGamesAuthProvider adresine iletin. Bu kimliği Firebase ile kimlik doğrulamak için kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

Android projenizi oluşturun

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

 2. Modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Firebase Authentication kitaplığına bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümünü kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  Ayrıca, Firebase Authentication'ı kurmanın bir parçası olarak Google Play Hizmetleri SDK'sını uygulamanıza eklemeniz gerekir.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation("com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0")
  }

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM'u kullanmadan Firebase kitaplığı bağımlılıklarını ekleme

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplığı sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM kullanmanızı önemle tavsiye ederiz. Böylece tüm sürümlerin uyumlu olması sağlanır.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  // Also add the dependency for the Google Play services library and specify its version implementation("com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0")
  }
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne bağlı olabilir (ayrıntılar için Bu girişimle ilgili SSS bölümüne bakın).

Firebase projenizi oluşturun

 1. Firebase konsolunun Ayarlar sayfasından oyununuzun SHA-1 parmak izini ayarlayın.

  gradle signingReport komutuyla imza sertifikanızın SHA karmasını alabilirsiniz:

  ./gradlew signingReport

 2. Google Play Games'i oturum açma sağlayıcısı olarak etkinleştirme:

  1. Projenizin web sunucusu istemci kimliğini ve istemci gizli anahtarını bulun. Web sunucusu istemci kimliği, Firebase projenizi Google Play kimlik doğrulama sunucularına tanımlar.

   Bu değerleri bulmak için:

   1. Google API'leri konsolu kimlik bilgileri sayfasında Firebase projenizi açın.
   2. OAuth 2.0 istemci kimlikleri bölümünde Web istemcisi (Google Hizmeti tarafından otomatik olarak oluşturulur) ayrıntılar sayfasını açın. Bu sayfada web sunucusu istemci kimliğiniz ve gizli anahtarınız listelenir.
  2. Ardından, Firebase konsolunda Kimlik Doğrulama bölümünü açın.

  3. Oturum açma yöntemi sekmesinde Play Games oturum açma sağlayıcısını etkinleştirin. API'ler konsolundan aldığınız projenizin web sunucusu istemci kimliğini ve istemci gizli anahtarını belirtmeniz gerekir.

Firebase uygulama bilgilerinizle Play Games hizmetlerini yapılandırma

 1. Google Play Console'da Google Play uygulamanızı açın veya bir uygulama oluşturun.

 2. Büyüme bölümünde Play Games hizmetleri > Kurulum ve Yönetim > Yapılandırma'yı tıklayın.

 3. Evet, oyunum zaten Google API'lerini kullanıyor'u tıklayın, listeden Firebase projenizi seçin ve Kullan'ı tıklayın.

 4. Play Games hizmetleri yapılandırma sayfasında Kimlik Bilgisi Ekle'yi tıklayın.

  1. Oyun sunucusu türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin web istemcisi kimliğini seçin. Bunun, Play Games oturum açma özelliğini etkinleştirirken belirttiğiniz istemci kimliğiyle aynı olduğundan emin olun.
  3. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
 5. Yine Play Games hizmetleri yapılandırma sayfasında Kimlik Bilgisi Ekle'yi tekrar tıklayın.

  1. Android türünü seçin.
  2. OAuth istemcisi alanında projenizin Android istemci kimliğini seçin. (Android istemci kimliğinizi görmüyorsanız Firebase konsolunda oyununuzun SHA-1 parmak izini ayarladığınızdan emin olun.)
  3. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.
 6. Test kullanıcıları sayfasında, oyununuzu Play Store'da yayınlamadan önce oyununuzda oturum açabilmesi gereken tüm kullanıcıların e-posta adreslerini ekleyin.

Play Games oturum açma özelliğini oyununuza entegre etme

İlk olarak, Play Games oturum açma özelliğini uygulamanızla entegre edin. Talimatların tamamı için Android Games'de oturum açma bölümüne bakın.

Entegrasyonunuzda, GoogleSignInOptions nesnesini derlerken DEFAULT_GAMES_SIGN_IN yapılandırmasını kullanın ve requestServerAuthCode yöntemini çağırın:

Kotlin+KTX

val gso = GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
  .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
  .build()

Java

GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
    .requestServerAuthCode(getString(R.string.default_web_client_id))
    .build();

Web sunucusu istemci kimliğinizi requestServerAuthCode yöntemine iletmeniz gerekir. Bu, Firebase konsolunda Play Games oturum açma özelliğini etkinleştirirken sağladığınız kimliktir.

Firebase ile kimlik doğrulama

Uygulamanıza Play Games oturum açma bilgilerini ekledikten sonra, bir oyuncu Play Games ile başarılı bir şekilde oturum açtığında aldığınız Google hesabı kimlik bilgilerini kullanmak için Firebase'i ayarlamanız gerekir.

 1. İlk olarak, oturum açma etkinliğinizin onCreate yönteminde, FirebaseAuth nesnesinin paylaşılan örneğini alın:

Kotlin+KTX

private lateinit var auth: FirebaseAuth
// ...
// Initialize Firebase Auth
auth = Firebase.auth

Java

private FirebaseAuth mAuth;
// ...
// Initialize Firebase Auth
mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 1. Etkinliğinizi başlatırken, oynatıcının Firebase ile oturum açmış olup olmadığını kontrol edin:

Kotlin+KTX

override fun onStart() {
  super.onStart()
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  val currentUser = auth.currentUser
  updateUI(currentUser)
}

Java

@Override
public void onStart() {
  super.onStart();
  // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
  FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
  updateUI(currentUser);
}
If the player isn't signed in, present the player with your game's
signed-out experience, including the option to sign in.
 1. Bir oyuncu Play Games'de sessiz veya etkileşimli olarak oturum açtıktan sonra, GoogleSignInAccount nesnesinden yetkilendirme kodunu alın, bu kodu Firebase kimlik bilgisi ile değiştirin ve Firebase kimlik bilgisini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulayın:

Kotlin+KTX

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private fun firebaseAuthWithPlayGames(acct: GoogleSignInAccount) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.id!!)

  val auth = Firebase.auth
  val credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.serverAuthCode!!)
  auth.signInWithCredential(credential)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
        Log.d(TAG, "signInWithCredential:success")
        val user = auth.currentUser
        updateUI(user)
      } else {
        // If sign in fails, display a message to the user.
        Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }

      // ...
    }
}

Java

// Call this both in the silent sign-in task's OnCompleteListener and in the
// Activity's onActivityResult handler.
private void firebaseAuthWithPlayGames(GoogleSignInAccount acct) {
  Log.d(TAG, "firebaseAuthWithPlayGames:" + acct.getId());

  final FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
  AuthCredential credential = PlayGamesAuthProvider.getCredential(acct.getServerAuthCode());
  auth.signInWithCredential(credential)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "signInWithCredential:success");
            FirebaseUser user = auth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "signInWithCredential:failure", task.getException());
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }

          // ...
        }
      });
}

signInWithCredential çağrısı başarılı olursa kullanıcının hesap verilerini almak için getCurrentUser yöntemini kullanabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Kullanıcı ilk kez oturum açtığında yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcının Play Games kimliğine bağlanır. Bu yeni hesap Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve projenizdeki her uygulamada bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

Oyununuzda, kullanıcının Firebase UID'sini FirebaseUser nesnesinden alabilirsiniz:

Kotlin+KTX

val user = auth.currentUser
user?.let {
  val playerName = it.displayName

  // The user's Id, unique to the Firebase project.
  // Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
  // have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
String playerName = user.getDisplayName();

// The user's Id, unique to the Firebase project.
// Do NOT use this value to authenticate with your backend server, if you
// have one; use FirebaseUser.getIdToken() instead.
String uid = user.getUid();

Firebase Realtime Database ve Cloud Storage Güvenlik Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının auth değişkeninden benzersiz kullanıcı kimliğini alabilir ve kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol etmek için bunu kullanabilirsiniz.

Kullanıcının Play Games oynatıcı bilgilerini almak veya Play Games hizmetlerine erişmek için Google Play Games SDK'sı tarafından sağlanan API'leri kullanın.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için FirebaseAuth.signOut() numaralı telefonu arayın:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();