Android'de Şifre Tabanlı Hesapları kullanarak Firebase ile kimlik doğrulama

Kullanıcılarınızın e-posta adreslerini ve şifrelerini kullanarak Firebase ile kimlik doğrulaması yapabilmesi ve uygulamanızın şifre tabanlı hesaplarını yönetmek için Firebase Authentication'ı kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

 1. Henüz yapmadıysanız Firebase'i Android projenize ekleyin.

 2. Uygulamanızı henüz Firebase projenize bağlamadıysanız bu işlemi Firebase konsolundan yapabilirsiniz.
 3. E-posta/Şifre ile oturum açmayı etkinleştirin:
  1. Firebase konsolunda Auth bölümünü açın.
  2. Oturum açma yöntemi sekmesinde E-posta/şifre oturum açma yöntemini etkinleştirin ve Kaydet'i tıklayın.
 4. Modül (uygulama düzeyi) Gradle dosyanıza (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle.kts veya <project>/<app-module>/build.gradle), Android için Firebase Authentication kitaplığına bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümü oluşturmayı kontrol etmek için Firebase Android BoM'u kullanmanızı öneririz.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  Firebase Android BoM kullanıldığında uygulamanız Firebase Android kitaplıklarının her zaman uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) Firebase kitaplığı bağımlılıklarını BoM'u kullanmadan ekleyin

  Firebase BoM'yi kullanmamayı seçerseniz her Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlamak için BoM kullanmanızı kesinlikle öneririz.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0")
  }
  
  Kotlin'e özel bir kitaplık modülü mü arıyorsunuz? Ekim 2023'ten (Firebase BoM 32.5.0) itibaren, hem Kotlin hem de Java geliştiricileri ana kitaplık modülüne başvurabilir. (Ayrıntılar için Bu girişimle ilgili sık sorulan sorular bölümüne göz atın).

Şifre tabanlı hesap oluşturma

Şifreyle yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için uygulamanızın oturum açma etkinliğinde aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Kayıt etkinliğinizin onCreate yönteminde, FirebaseAuth nesnesinin paylaşılan örneğini alın:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 2. Etkinliğinizi ilk kullanıma hazırlarken, kullanıcının şu anda oturum açmış olup olmadığını kontrol edin:

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    if (currentUser != null) {
      reload()
    }
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    if(currentUser != null){
      reload();
    }
  }
 3. Yeni bir kullanıcı uygulamanızın kayıt formunu kullanarak kaydolduğunda uygulamanız için gereken tüm yeni hesap doğrulama adımlarını (ör. yeni hesap şifresinin doğru yazıldığını ve karmaşıklık gereksinimlerinizi karşıladığını doğrulamak) tamamlayın.
 4. Yeni kullanıcının e-posta adresini ve şifresini createUserWithEmailAndPassword adresine ileterek yeni bir hesap oluşturun:

  Kotlin+KTX

  auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
        Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success")
        val user = auth.currentUser
        updateUI(user)
      } else {
        // If sign in fails, display a message to the user.
        Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success");
            FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.getException());
            Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });
  Yeni hesap oluşturulduysa kullanıcı da oturum açmıştır. Geri çağırmada, kullanıcının hesap verilerini almak için getCurrentUser yöntemini kullanabilirsiniz.

E-posta adresi ve şifreyle kullanıcı oturumu açma

Bir kullanıcının şifresiyle oturum açma adımları, yeni hesap oluşturma adımlarına benzer. Uygulamanızın oturum açma etkinliğinde aşağıdakileri yapın:

 1. Oturum açma etkinliğinizin onCreate yönteminde, FirebaseAuth nesnesinin paylaşılan örneğini alın:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
  // ...
  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 2. Etkinliğinizi ilk kullanıma hazırlarken, kullanıcının şu anda oturum açmış olup olmadığını kontrol edin:

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    if (currentUser != null) {
      reload()
    }
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    if(currentUser != null){
      reload();
    }
  }
 3. Uygulamanızda oturum açan bir kullanıcının e-posta adresini ve şifresini signInWithEmailAndPassword adresine iletin:

  Kotlin+KTX

  auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
        Log.d(TAG, "signInWithEmail:success")
        val user = auth.currentUser
        updateUI(user)
      } else {
        // If sign in fails, display a message to the user.
        Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.exception)
        Toast.makeText(
          baseContext,
          "Authentication failed.",
          Toast.LENGTH_SHORT,
        ).show()
        updateUI(null)
      }
    }

  Java

  mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
      .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
            Log.d(TAG, "signInWithEmail:success");
            FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
            updateUI(user);
          } else {
            // If sign in fails, display a message to the user.
            Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.getException());
            Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            updateUI(null);
          }
        }
      });
  Başarılı oturum açıldıysa devam etmek için döndürülen FirebaseUser öğesini kullanabilirsiniz.

Önerilen: E-posta numaralandırma korumasını etkinleştir

E-posta adreslerini parametre olarak alan bazı Firebase Authentication yöntemleri, e-posta adresinin kaydedilmesi gerektiğinde (ör. e-posta adresi ve şifreyle oturum açıldığında) veya kullanılmaması gereken zamanlarda kaydedildiğinde (ör. kullanıcının e-posta adresi değiştirilirken) belirli hatalar ortaya çıkarır. Bu, kullanıcılara belirli çözümler önerme konusunda yararlı olabilir ancak kötü niyetli kişiler tarafından kullanıcılarınızın kaydettiği e-posta adreslerinin bulunması için kötüye kullanılabilir.

Bu riski azaltmak amacıyla, Google Cloud gcloud aracını kullanarak projenizde e-posta numaralandırması korumasını etkinleştirmenizi öneririz. Bu özelliğin etkinleştirilmesinin Firebase Authentication'ın hata raporlama davranışını değiştirdiğini unutmayın: Uygulamanızın daha spesifik hatalara dayanmadığından emin olun.

Sonraki adımlar

Bir kullanıcı ilk kez oturum açtığında yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerine (kullanıcı adı, şifre, telefon numarası veya kimlik doğrulama sağlayıcı bilgileri) bağlanır. Bu yeni hesap Firebase projenizin bir parçası olarak depolanır ve kullanıcının nasıl oturum açtığına bakılmaksızın projenizdeki her uygulamada bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılabilir.

 • Uygulamalarınızda kullanıcının temel profil bilgilerini FirebaseUser nesnesinden alabilirsiniz. Kullanıcıları Yönetme başlıklı makaleyi inceleyin.

 • Firebase Realtime Database ve Cloud Storage Güvenlik Kurallarınızda, oturum açan kullanıcının benzersiz kullanıcı kimliğini auth değişkeninden alabilir ve kullanıcının erişebileceği verileri kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama sağlayıcısı kimlik bilgilerini mevcut bir kullanıcı hesabına bağlayarak kullanıcıların birden fazla kimlik doğrulama sağlayıcısı kullanarak uygulamanızda oturum açmasına izin verebilirsiniz.

Bir kullanıcının oturumunu kapatmak için signOut numaralı telefonu arayın:

Kotlin+KTX

Firebase.auth.signOut()

Java

FirebaseAuth.getInstance().signOut();