Realtime Database Sınırları

Firebase Realtime Database'de veri depolama ve işlemlerle ilgili kısıtlamalar aşağıda verilmiştir. Bu sınırlardan herhangi birinin ötesine ölçeklendirme yapmak için birden fazla veritabanı kullanın.

Genel

İşlem Sınır Açıklama
Eşzamanlı bağlantılar 200.000*

Eşzamanlı bağlantı, veritabanına bağlı bir mobil cihaz, tarayıcı sekmesi veya sunucu uygulamasına eşdeğerdir.

Kullanıcılarınızın tümü aynı anda bağlanmadığı için bu sayı, uygulamanızın toplam kullanıcı sayısıyla aynı değildir. Örneğin, aylık etkin kullanıcı sayısı 10 milyon olan uygulamaların genellikle eş zamanlı bağlantı sayısı 200.000'den azdır. Maksimum eşzamanlı bağlantı sayınız, toplam kullanıcı sayınıza ve kullanıcıların uygulamanızda geçirdiği ortalama süreye bağlıdır.

Ancak bu sınırın üzerinde ölçeklendirme yapmanız gerekiyorsa birden fazla veritabanı kullanmayı deneyin.

*Eş zamanlı bağlantılar için Spark planı sınırı 100'dür.

Tek bir veritabanından gönderilen eş zamanlı yanıtlar. ~100.000/saniye Yanıtlar, belirli bir zamanda tek bir veritabanından sunucu tarafından gönderilen eş zamanlı yayın ve okuma işlemlerini içerir. Sınır, veritabanından gönderilen push bildirimleri de dahil olmak üzere her bir okuma veya yayın işlemini temsil eden veri paketlerini ifade eder. Bu kılavuz sürekli yük içindir ancak veritabanı zaman zaman daha yüksek patlamaları karşılayabilir.
Tek bir yazma işlemi tarafından tetiklenen Cloud Functions işlevlerinin sayısı 1.000 veya Cloud Functions v2 için bölge başına 500 Tek bir işlevden tetikleyebileceğiniz okuma veya yazma işlemi sayısıyla ilgili bir sınır olmasa da tek bir veritabanı yazma işlemi Cloud Functions v2 için bölge başına yalnızca 1.000 işlevi veya bölge başına 500 işlevi tetikleyebilir.

Cloud Functions yalnızca yazma işlemleriyle tetiklenebilir. Ayrıca her işlev, daha fazla işlevi (her biri kendine 1.000 işlev veya bölge başına 500 işlev) tetikleyen daha fazla yazma işlemini de tetikleyebilir.

Yazma tarafından tetiklenen tek bir etkinliğin boyutu 1 MB Etkinliğin boyutu şu değerlerden oluşur:
  1. Yazma konumundaki mevcut veriler.
  2. Güncelleme değeri veya yeni verileri konuma yazmak için gerekli verilerdeki delta.
1 MB'tan büyük yazma işlemleri veritabanında başarılı olur ancak işlev çağrısı tetiklemez.
Cloud Functions'a veri aktarımı 10 MB/sn'de kesintisiz Cloud Functions'a iletilebilecek etkinlik verilerinin hızı.

Veri ağacı

Özellik Sınır Açıklama
Alt düğümlerin maksimum derinliği 32 Veri ağacınızdaki her yolun derinliği 32 seviyeden az olmalıdır.
Anahtarın uzunluğu 768 Bayt Anahtarlar UTF-8 olarak kodlanmıştır ve yeni satırlar veya şu karakterlerden herhangi birini içeremez:
. $ # [ ] / veya herhangi bir ASCII kontrol karakteri (0x00 - 0x1F ve 0x7F)
Dizenin maksimum boyutu 10 MB Veriler UTF-8 olarak kodlanmıştır.

Okumalar

Açıklama Sınır Notlar
Veritabanı tarafından sunulan tek bir yanıtın boyutu 256 MB Veritabanından tek bir konumda indirilen verilerin boyutu, her okuma işlemi için 256 MB'tan az olmalıdır.

Daha büyük bir konumda okuma işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini deneyin:

Bir yoldaki işleyici veya sorgu içeren toplam düğüm sayısı 75 milyon* Kümülatif olarak 75 milyondan fazla düğüme sahip yolları dinleyemez veya sorgulayamazsınız. Ancak alt düğümleri dinlemeye veya sorgulamaya devam edebilirsiniz. Yolun daha derinlerine inmeyi veya yolun daha spesifik bölümleri için ayrı dinleyiciler veya sorgular oluşturmayı deneyin.

*Firebase konsolundaki veri görüntüleyicide toplamda 30.000'den fazla düğüme sahip yolları görüntüleyemezsiniz.

Tek bir sorgunun çalışabileceği süre 15 dakika* Tek bir sorgu, başarısız olmadan önce 15 dakikaya kadar çalışabilir.

*Firebase konsolunda gerçekleştirilen tek bir sorgu en fazla 5 saniye boyunca çalıştırılabilir ve sonra başarısız olunur.

Yazma işlemleri

Açıklama Sınır Notlar
Yazma hızı 1.000 yazma/saniye Tek bir veritabanında saniye başına yazma işlemi sınırı. Kesin bir sınır olmasa da saniyede 1.000'den fazla yazma işlemi gerçekleştirirseniz yazma etkinliğiniz hız sınırlamasına tabi olabilir.
Veritabanına yapılan tek bir yazma isteğinin boyutu REST API'den 256 MB, SDK'lardan 16 MB. Her yazma işlemindeki toplam veri 256 MB'tan az olmalıdır. Çok yollu güncellemeler aynı boyut sınırlamasına tabidir.
Yazılan bayt sayısı 64 MB/dakika Herhangi bir zamanda veritabanı üzerinde eş zamanlı yazma işlemleriyle yazılan toplam bayt sayısı.