Admin Database API'ye Giriş

Admin SDK sayesinde Realtime Database verilerini tam yönetici ayrıcalıklarıyla veya daha ayrıntılı sınırlı ayrıcalıklarla okuyup yazabilirsiniz. Bu belgede, Firebase Realtime Database'e erişmek için projenize Firebase Admin SDK'yı ekleme konusunda size yol göstereceğiz.

Yönetici SDK'sı Kurulumu

Sunucunuzda Firebase Realtime Database'i kullanmaya başlamak için önce istediğiniz dilde Firebase Admin SDK'yı kurmanız gerekir.

Yönetici SDK'sı Kimlik Doğrulaması

Firebase Admin SDK kullanan bir sunucudan Firebase Realtime Database'e erişebilmek için önce sunucunuzun kimliğini Firebase ile doğrulamanız gerekir. Sunucunun kimliğini doğruladığınızda, istemci uygulamasında olduğu gibi kullanıcı hesabının kimlik bilgileriyle oturum açmak yerine sunucunuzu Firebase'e tanımlayan bir hizmet hesabıyla kimlik doğrularsınız.

Firebase Admin SDK'yı kullanarak kimlik doğrulaması yaptığınızda iki farklı erişim düzeyi elde edebilirsiniz:

Firebase Admin SDK Kimlik Doğrulama Erişim Düzeyleri
Yönetici ayrıcalıkları Projelerin Realtime Database'ine tam okuma ve yazma erişimi. Veri taşıma veya projenizin kaynaklarına sınırsız erişim gerektiren yeniden yapılandırma gibi yönetim görevlerini tamamlarken dikkatli olun.
Sınırlı ayrıcalıklar Bir projenin Realtime Database'ine yalnızca sunucunuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklarla sınırlı erişim. İyi tanımlanmış erişim gereksinimleri olan yönetim görevlerini tamamlamak için bu düzeyi kullanın. Örneğin, veritabanının tamamında veri okuyan bir özetleme işi çalıştırırken salt okunur bir güvenlik kuralı belirleyip ardından Admin SDK'yı bu kural tarafından sınırlandırılan ayrıcalıklarla başlatarak yanlışlıkla yapılan yazma işlemlerine karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Yönetici ayrıcalıklarıyla kimlik doğrulayın

Firebase Admin SDK'yı Firebase projenizde Düzenleyici rolüne sahip bir hizmet hesabının kimlik bilgileriyle başlattığınızda, söz konusu örnek, projenizin Realtime Database'ine tam okuma ve yazma erişimine sahip olur.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sınırlı ayrıcalıklarla kimlik doğrulayın

En iyi uygulama olarak, bir hizmet yalnızca ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilmelidir. Firebase uygulama örneğinin erişebileceği kaynaklar üzerinde daha hassas bir kontrole sahip olmak için Güvenlik Kuralları'nızda hizmetinizi temsil eden benzersiz bir tanımlayıcı kullanın. Ardından hizmetinize ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişim izni veren uygun kuralları oluşturun. Örnek:

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

Ardından, sunucunuzda Firebase uygulamasını başlatırken veritabanı kurallarınız tarafından kullanılan auth nesnesini geçersiz kılmak için databaseAuthVariableOverride seçeneğini kullanın. Bu özel auth nesnesinde, uid alanını Güvenlik Kurallarınızda hizmetinizi temsil etmek için kullandığınız tanımlayıcıya ayarlayın.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Bazı durumlarda, Yönetici SDK'larını kimliği doğrulanmamış bir istemci gibi ele alacak şekilde daraltmak isteyebilirsiniz. Bu işlemi, veritabanı kimlik doğrulama değişkenini geçersiz kılma işlemi için null değeri sağlayarak yapabilirsiniz.

Java
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccountCredentials.json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  // The database URL depends on the location of the database
  .setDatabaseUrl("https://DATABASE_NAME.firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 // The database URL depends on the location of the database
 databaseURL: "https://DATABASE_NAME.firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
Python
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
Go
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

Sonraki adımlar