รักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน Cloud Firestore

Cloud Firestore มอบการจัดการการเข้าถึงและการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ผ่าน 2 วิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่คุณใช้

  • สำหรับไลบรารีของไคลเอ็นต์อุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ ให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และ กฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore สำหรับจัดการการตรวจสอบสิทธิ์แบบ Serverless การให้สิทธิ์ และการตรวจสอบข้อมูล ดูวิธีรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยสำหรับ ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Android, Apple และเว็บที่มี กฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore

    ใช้การตรวจสอบแอปเพื่อให้แน่ใจว่า มีเฉพาะแอปของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูล Cloud Firestore ได้

    สำหรับแอปที่ใช้ Cloud Storage สำหรับ Firebase ให้ใช้ Cloud Firestore เพื่อ กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงทรัพยากร Cloud Storage ในฐานข้อมูล เอกสารที่เข้าถึงโดยกฎความปลอดภัยของ Cloud Storage ได้

  • สำหรับไลบรารีของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ Identity and Access Management (IAM) เพื่อจัดการการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ ดูวิธีการ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลสำหรับไลบรารีไคลเอ็นต์ Java, Python, Node.js และ Go กับ IAM