Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ใช้เงื่อนไขในกฎความปลอดภัยของ Firebase Cloud Storage

คู่มือนี้สร้างจากการ เรียนรู้ไวยากรณ์หลักของ คู่มือ ภาษากฎความปลอดภัย Firebase เพื่อแสดงวิธีเพิ่มเงื่อนไขให้กับกฎความปลอดภัย Firebase สำหรับ Cloud Storage

Building Block หลักของกฎความปลอดภัยของ Cloud Storage คือ เงื่อนไข เงื่อนไขคือนิพจน์บูลีนที่กำหนดว่าควรอนุญาตหรือปฏิเสธการดำเนินการเฉพาะ สำหรับกฎพื้นฐานการใช้ตัวอักษร true และ false เนื่องจากเงื่อนไขทำงานได้ดีในระดับจังหวัด แต่กฎความปลอดภัยของ Firebase สำหรับภาษา Cloud Storage ช่วยให้คุณสามารถเขียนเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งสามารถ:

 • ตรวจสอบการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้
 • ตรวจสอบข้อมูลขาเข้า

การรับรองความถูกต้อง

กฎความปลอดภัยของ Firebase สำหรับ Cloud Storage ผสานรวมกับ Firebase Authentication เพื่อมอบการตรวจสอบสิทธิ์ตามผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพไปยัง Cloud Storage ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดตามการอ้างสิทธิ์ของโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

เมื่อผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ดำเนินการร้องขอกับ Cloud Storage ตัวแปร request.auth จะถูกเติมด้วย uid ของผู้ใช้ ( request.auth.uid ) ตลอดจนการอ้างสิทธิ์ของ Firebase Authentication JWT ( request.auth.token )

นอกจากนี้เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบกำหนดเองการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมจะปรากฏในฟิลด์ request.auth.token

เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตนดำเนินการร้องขอตัวแปร request.auth จะเป็น null

การใช้ข้อมูลนี้มีหลายวิธีทั่วไปในการใช้การพิสูจน์ตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยไฟล์:

 • สาธารณะ: ละเว้น request.auth
 • ส่วนตัวที่พิสูจน์ตัวตน: ตรวจสอบว่า request.auth ไม่ใช่ null
 • ส่วนตัวของผู้ใช้: ตรวจสอบว่า request.auth.uid เท่ากับพา ธ uid
 • กลุ่มส่วนตัว: ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของโทเค็นที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับการอ้างสิทธิ์ที่เลือกหรืออ่านข้อมูลเมตาของไฟล์เพื่อดูว่ามีช่องข้อมูลเมตาอยู่หรือไม่

สาธารณะ

กฎใด ๆ ที่ไม่พิจารณาบริบท request.auth ถือได้ว่าเป็นกฎ public เนื่องจากไม่พิจารณาบริบทการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ กฎเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการแสดงข้อมูลสาธารณะเช่นเนื้อหาเกมไฟล์เสียงหรือเนื้อหาคงที่อื่น ๆ

// Anyone to read a public image if the file is less than 100kB
// Anyone can upload a public file ending in '.txt'
match /public/{imageId} {
 allow read: if resource.size < 100 * 1024;
 allow write: if imageId.matches(".*\\.txt");
}

ส่วนตัวที่รับรองความถูกต้อง

ในบางกรณีคุณอาจต้องการให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดสามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่ใช่โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ตัวตน เนื่องจากตัวแปร request.auth เป็น null สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตนทั้งหมดสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบตัวแปร request.auth มีอยู่เพื่อต้องการการพิสูจน์ตัวตน:

// Require authentication on all internal image reads
match /internal/{imageId} {
 allow read: if request.auth != null;
}

ส่วนตัวของผู้ใช้

โดยกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดสำหรับ request.auth คือการให้สิทธิ์แบบละเอียดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในไฟล์ของพวกเขาตั้งแต่การอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ไปจนถึงการอ่านเอกสารส่วนตัว

เนื่องจากไฟล์ใน Cloud Storage มี "เส้นทาง" แบบเต็มไปยังไฟล์สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างไฟล์ที่ควบคุมโดยผู้ใช้จึงเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันซึ่งระบุผู้ใช้ในคำนำหน้าชื่อไฟล์ (เช่น uid ของผู้ใช้) ที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อกฎได้รับการประเมิน:

// Only a user can upload their profile picture, but anyone can view it
match /users/{userId}/profilePicture.png {
 allow read;
 allow write: if request.auth.uid == userId;
}

กลุ่มส่วนตัว

อีกกรณีการใช้งานทั่วไปที่เท่าเทียมกันคือการอนุญาตการอนุญาตกลุ่มบนวัตถุเช่นการอนุญาตให้สมาชิกในทีมหลายคนทำงานร่วมกันในเอกสารที่แชร์ มีหลายวิธีในการดำเนินการนี้:

เมื่อข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในโทเค็นหรือข้อมูลเมตาของไฟล์แล้วสามารถอ้างอิงได้จากภายในกฎ:

// Allow reads if the group ID in your token matches the file metadata's `owner` property
// Allow writes if the group ID is in the user's custom token
match /files/{groupId}/{fileName} {
 allow read: if resource.metadata.owner == request.auth.token.groupId;
 allow write: if request.auth.token.groupId == groupId;
}

ขอการประเมิน

การอัปโหลดการดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมตาและการลบจะประเมินโดยใช้ request ส่งไปยัง Cloud Storage นอกเหนือจาก ID เฉพาะของผู้ใช้และเพย์โหลดการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ในออบเจ็กต์ request.auth ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตัวแปร request มีเส้นทางไฟล์ที่กำลังดำเนินการร้องขอเวลาที่ได้รับคำขอและค่า resource ใหม่หาก คำขอคือการเขียน นอกจากนี้ยังมีส่วนหัว HTTP และสถานะการพิสูจน์ตัวตน

ออบเจ็กต์ request ยังมี ID เฉพาะของผู้ใช้และเพย์โหลดการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ในออบเจ็กต์ request.auth ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วน ความปลอดภัย ของผู้ใช้ของเอกสาร

รายการคุณสมบัติทั้งหมดในออบเจ็กต์ request มีอยู่ด้านล่าง:

ทรัพย์สิน ประเภท คำอธิบาย
auth แมป <string, string> เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบให้ระบุ uid รหัสเฉพาะของผู้ใช้และ token แผนที่ของการอ้างสิทธิ์ JWT การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase มิฉะนั้นจะเป็น null
params แมป <string, string> แผนที่ที่มีพารามิเตอร์การสืบค้นของคำขอ
path เส้นทาง path แสดงพา ธ ที่ร้องขอกำลังดำเนินการที่
resource แมป <string, string> ค่าทรัพยากรใหม่แสดงเฉพาะในคำขอ write
time การประทับเวลา การประทับเวลาที่แสดงเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่คำขอได้รับการประเมินที่

การประเมินทรัพยากร

เมื่อประเมินกฎคุณอาจต้องการประเมินข้อมูลเมตาของไฟล์ที่กำลังอัปโหลดดาวน์โหลดแก้ไขหรือลบ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพซึ่งทำสิ่งต่างๆเช่นอนุญาตให้อัปโหลดเฉพาะไฟล์ที่มีเนื้อหาบางประเภทหรือเฉพาะไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่กำหนดเท่านั้นที่จะลบได้

กฎความปลอดภัยของ Firebase สำหรับ Cloud Storage ให้ข้อมูลเมตาของไฟล์ในออบเจ็กต์ resource ซึ่งมีคู่คีย์ / ค่าของข้อมูลเมตาที่ปรากฏในวัตถุ Cloud Storage คุณสมบัติเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในคำขอ read หรือ write เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์

ในการร้องขอการ write (เช่นการอัปโหลดการอัปเดตข้อมูลเมตาและการลบ) นอกเหนือจากออบเจ็กต์ resource ซึ่งมีข้อมูลเมตาของไฟล์สำหรับไฟล์ที่มีอยู่ในเส้นทางคำขอแล้วคุณยังสามารถใช้วัตถุ request.resource ซึ่งมีชุดย่อยของข้อมูลเมตาของไฟล์ที่จะเขียนหากอนุญาตให้เขียนได้ คุณสามารถใช้ค่าทั้งสองนี้เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือบังคับใช้ข้อ จำกัด ของแอปพลิเคชันเช่นประเภทไฟล์หรือขนาด

รายการคุณสมบัติทั้งหมดในวัตถุ resource มีอยู่ด้านล่าง:

ทรัพย์สิน ประเภท คำอธิบาย
name สตริง ชื่อเต็มของวัตถุ
bucket สตริง ชื่อของที่เก็บข้อมูลออบเจ็กต์นี้อยู่
generation int การ สร้างวัตถุ Google Cloud Storage ของออบเจ็กต์นี้
metageneration int การสร้าง ออบเจ็กต์ Google Cloud Storage ของออบเจ็กต์นี้
size int ขนาดของวัตถุเป็นไบต์
timeCreated การประทับเวลา การประทับเวลาแทนเวลาที่สร้างวัตถุ
updated การประทับเวลา การประทับเวลาแสดงเวลาที่อัปเดตวัตถุครั้งล่าสุด
md5Hash สตริง แฮช MD5 ของวัตถุ
crc32c สตริง แฮช crc32c ของวัตถุ
etag สตริง etag ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนี้
contentDisposition สตริง การจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์นี้
contentEncoding สตริง การเข้ารหัสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอ็อบเจ็กต์นี้
contentLanguage สตริง ภาษาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอ็อบเจ็กต์นี้
contentType สตริง ประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์นี้
metadata แมป <string, string> คู่คีย์ / ค่าของข้อมูลเมตาที่กำหนดเองเพิ่มเติมที่นักพัฒนาระบุไว้

request.resource มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้น generation , metageneration , etag , timeCreated และ updated

ตรวจสอบข้อมูล

นอกจากนี้ยังสามารถใช้กฎความปลอดภัย Firebase สำหรับ Cloud Storage สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบชื่อไฟล์และเส้นทางตลอดจนคุณสมบัติข้อมูลเมตาของไฟล์เช่น contentType และ size

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  match /images/{imageId} {
   // Only allow uploads of any image file that's less than 5MB
   allow write: if request.resource.size < 5 * 1024 * 1024
          && request.resource.contentType.matches('image/.*');
  }
 }
}

ฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง

เนื่องจากกฎความปลอดภัย Firebase ของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้นคุณอาจต้องการรวมชุดเงื่อนไขในฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ซ้ำได้ในชุดกฎของคุณ กฎความปลอดภัยรองรับฟังก์ชันที่กำหนดเอง ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดเองจะคล้าย JavaScript เล็กน้อย แต่ฟังก์ชันกฎความปลอดภัยของ Firebase จะเขียนด้วยภาษาเฉพาะโดเมนซึ่งมีข้อ จำกัด ที่สำคัญบางประการ:

 • ฟังก์ชันสามารถมีคำสั่ง return เพียงรายการเดียว พวกเขาไม่สามารถมีตรรกะเพิ่มเติมใด ๆ ตัวอย่างเช่นไม่สามารถดำเนินการลูปหรือเรียกใช้บริการภายนอกได้
 • ฟังก์ชันสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและตัวแปรโดยอัตโนมัติจากขอบเขตที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันที่กำหนดภายในขอบเขตของ service firebase.storage มีสิทธิ์เข้าถึงตัวแปร resource และสำหรับ Cloud Firestore เท่านั้นฟังก์ชันในตัวเช่น get() และ exists()
 • ฟังก์ชันอาจเรียกใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ แต่อาจไม่เรียกคืน ความลึกสแต็กการโทรทั้งหมด จำกัด ไว้ที่ 10
 • ในเวอร์ชัน rules2 ฟังก์ชันสามารถกำหนดตัวแปรโดยใช้คีย์เวิร์ด let ฟังก์ชั่นสามารถมีการผูกแบบ let จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องลงท้ายด้วยคำสั่ง return

ฟังก์ชันถูกกำหนดด้วยคีย์เวิร์ดของ function และรับอาร์กิวเมนต์เป็นศูนย์หรือมากกว่า ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการรวมเงื่อนไขสองประเภทที่ใช้ในตัวอย่างด้านบนเป็นฟังก์ชันเดียว:

service firebase.storage {
 match /b/{bucket}/o {
  // True if the user is signed in or the requested data is 'public'
  function signedInOrPublic() {
   return request.auth.uid != null || resource.data.visibility == 'public';
  }
  match /images/{imageId} {
   allow read, write: if signedInOrPublic();
  }
  match /mp3s/{mp3Ids} {
   allow read: if signedInOrPublic();
  }
 }
}

การใช้ฟังก์ชันในกฎความปลอดภัยของ Firebase ทำให้สามารถดูแลรักษาได้มากขึ้นเมื่อความซับซ้อนของกฎเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากการอภิปรายเงื่อนไขนี้คุณมีความเข้าใจที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับกฎและพร้อมที่จะ:

เรียนรู้วิธีจัดการกรณีการใช้งานหลักและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานสำหรับการพัฒนาทดสอบและปรับใช้กฎ: