Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การทดสอบ A / B ของ Firebase

การทดสอบ A / B ของ Firebase ขับเคลื่อนโดย Google Optimize ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานแอปโดยทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้วิเคราะห์และปรับขนาดการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตลาด ช่วยให้คุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลง UI ฟีเจอร์หรือแคมเปญการมีส่วนร่วมของแอปเพื่อดูว่าพวกเขาย้ายไปตามเมตริกหลักของคุณจริงหรือไม่ (เช่นรายได้และการรักษาผู้ใช้) ก่อนที่คุณจะเผยแพร่ออกไป

การทดสอบ A / B ทำงานร่วมกับ FCM เพื่อให้คุณสามารถทดสอบข้อความทางการตลาดต่างๆและด้วยการกำหนดค่าระยะไกลเพื่อให้คุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงภายในแอปของคุณได้

สร้างการทดสอบการกำหนดค่าระยะไกล สร้างการทดสอบการส่งข้อความ

ความสามารถที่สำคัญ

ทดสอบและปรับปรุงประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างการทดสอบด้วยการกำหนดค่าระยะไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปลักษณ์ของแอปของคุณในรูปแบบต่างๆในการทดสอบของคุณและทดสอบว่าประสบการณ์ใช้งานผลิตภัณฑ์ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่คุณสนใจ
ค้นหาวิธีดึงดูดผู้ใช้ของคุณอีกครั้งโดยใช้ตัวเรียบเรียงการแจ้งเตือน ใช้การทดสอบ A / B เพื่อช่วยคุณค้นหาการตั้งค่าถ้อยคำและข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำผู้ใช้เข้าสู่แอป
เปิดตัวคุณสมบัติใหม่อย่างปลอดภัย อย่าเปิดตัวคุณลักษณะใหม่โดยไม่แน่ใจว่าตรงตามเป้าหมายของคุณกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เมื่อคุณมั่นใจในผลการทดสอบ A / B แล้วให้เปิดตัวคุณลักษณะนี้กับผู้ใช้ของคุณทุกคน
กำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ที่ "คาดการณ์" ด้วย Firebase Predictions คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบ A / B กับผู้ใช้ที่คาดว่าจะดำเนินการบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงิน (หรือไม่) เลิกใช้แอปของคุณหรือดำเนินการกับเหตุการณ์ Conversion อื่น ๆ ที่คุณกำหนดไว้กับ Analytics .

มันทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณสร้างการทดสอบคุณจะทดสอบรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบของการกระทำที่ทดสอบได้และวัดผลว่ารูปแบบต่างๆดำเนินไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุได้ดีเพียงใด (เช่นการเพิ่มการซื้อในแอป) กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณสามารถกำหนดได้ด้วยเกณฑ์หลายข้อที่เชื่อมโยงกับตรรกะ "AND" ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ จำกัด กลุ่มให้เฉพาะผู้ใช้แอปเวอร์ชันใดรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นของทั้งผู้ชม Analytics เช่น "ผู้ใช้ที่ขัดข้อง" และกลุ่มที่ Firebase Predictions สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามความเป็นไปได้ที่จะหยุดทำงาน

ด้วยการกำหนดค่าระยะไกลคุณสามารถทดลองกับการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆในรูปแบบต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปลักษณ์ของแอปของคุณได้หลายวิธีในแต่ละกลุ่มตัวแปร คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นการปรับแต่งโทนสีที่ดีที่สุดและการวางตำแหน่งของตัวเลือกเมนูหรือสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดหรือการออกแบบ UI ด้วยโปรแกรมแต่งการแจ้งเตือนคุณสามารถทดลองเพื่อค้นหาถ้อยคำที่เหมาะสมสำหรับข้อความแจ้งเตือน

ไม่ว่าการทดสอบของคุณจะใช้การกำหนดค่าระยะไกลหรือตัวแต่งการแจ้งเตือนคุณสามารถตรวจสอบการทดสอบของคุณได้จนกว่าคุณจะมีชุดผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากนั้นระบุ ผู้นำ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถเริ่มการทดสอบของคุณด้วยฐานผู้ใช้เพียงเล็กน้อยจากนั้นจึงเพิ่มเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาผ่านไป หากการทดสอบครั้งแรกของคุณไม่เปิดเผยรูปแบบที่บรรลุเป้าหมายของคุณได้ดีกว่าที่แอปของคุณทำในปัจจุบันคุณสามารถเริ่มการทดสอบรอบใหม่เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงแอปของคุณ

คุณยังสามารถติดตามเมตริกอื่น ๆ (แอปขัดข้องการรักษาผู้ใช้และการมีส่วนร่วม) พร้อมกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลการทดสอบของคุณและผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้แอปของคุณอย่างไร

เส้นทางการนำไปใช้งาน

เพิ่มการกำหนดค่าระยะไกลหรือ Firebase Cloud Messaging ในแอปของคุณ หากแอปของคุณใช้การกำหนดค่าระยะไกลหรือการส่งข้อความบนคลาวด์อยู่แล้ว (หรือทั้งสองอย่าง) คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปได้
กำหนดตัวแปรที่คุณต้องการประเมินด้วยการทดสอบ A / B ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะละเอียดอ่อนหรือมีการเพิ่ม UI หรือฟีเจอร์ใหม่หากคุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยใช้การกำหนดค่าระยะไกลคุณสามารถทดสอบตัวแปรหลายตัวในการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการทดสอบ A / B

คุณยังสามารถใช้การทดสอบ A / B กับโปรแกรมแต่งการแจ้งเตือนเพื่อทดสอบรูปแบบต่างๆในแคมเปญการมีส่วนร่วมซ้ำของคุณก่อนที่จะเปิดตัวให้กับผู้ใช้ทุกคน
กำหนดวิธีที่คุณจะวัดความสำเร็จ ด้วยการทดสอบที่ใช้ตัวเรียบเรียงการแจ้งเตือนคุณสามารถใช้เหตุการณ์ Analytics เพื่อกำหนดเป้าหมายของการทดสอบของคุณและเปรียบเทียบรูปแบบการทดสอบของคุณ ด้วยการทดสอบการกำหนดค่าระยะไกลคุณสามารถใช้เหตุการณ์ Analytics หรือช่องทาง Conversion เพื่อกำหนดเป้าหมายของการทดสอบของคุณ
ตรวจสอบการทดสอบของคุณเพื่อค้นหาตัวแปรที่ชนะ คุณสามารถเริ่มการทดสอบกับผู้ใช้เพียงไม่กี่คนจากนั้นจึงเปิดตัวให้กับผู้ใช้จำนวนมากขึ้นหากผลลัพธ์ในช่วงแรกดูดี ในขณะที่คุณตรวจสอบการทดสอบของคุณคุณจะเห็นว่าตัวแปรบางตัวทำให้แอปขัดข้องมากขึ้นหรือส่งผลกระทบอื่น ๆ ต่อประสบการณ์การใช้งานแอปหรือไม่และคุณยังสามารถดูได้ว่าตัวแปรใดที่มีความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนถัดไป