صورتحساب Cloud Firestore را درک کنید

این سند جزئیات قیمت گذاری Cloud Firestore را توضیح می دهد.

اگر به ارزی غیر از USD پرداخت می‌کنید، قیمت‌های فهرست‌شده به ارز شما در SKUهای Cloud Platform اعمال می‌شود.

بررسی اجمالی قیمت

وقتی از Cloud Firestore استفاده می‌کنید، هزینه‌های زیر از شما دریافت می‌شود:

 • تعداد اسنادی که می خوانید، می نویسید، و حذف می کنید .
 • تعداد ورودی‌های فهرست مطابق با جستارهای تجمعی . برای هر دسته از حداکثر 1000 ورودی فهرست که با درخواست مطابقت دارند، یک سند خوانده می شود.
 • مقدار فضای ذخیره‌سازی که پایگاه داده شما استفاده می‌کند ، از جمله سربار برای ابرداده‌ها و نمایه‌ها.
 • مقدار پهنای باند شبکه ای که استفاده می کنید .

فضای ذخیره سازی و استفاده از پهنای باند بر حسب گیگابایت (GiB) محاسبه می شود که در آن 1 گیگابایت = 2 30 بایت است. همه هزینه ها روزانه تعلق می گیرد.

بخش‌های زیر جزئیاتی درباره نحوه دریافت هزینه استفاده از Cloud Firestore ارائه می‌دهند.

سهمیه رایگان

Cloud Firestore سهمیه رایگانی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد بدون هزینه با پایگاه داده (default) خود شروع کنید. مقادیر سهمیه رایگان در زیر ذکر شده است. اگر به سهمیه بیشتری نیاز دارید، باید صورتحساب پروژه Google Cloud خود را فعال کنید .

سهمیه ها روزانه اعمال می شوند و در حدود نیمه شب به وقت اقیانوس آرام بازنشانی می شوند.

فقط پایگاه داده (default) برای سهمیه رایگان واجد شرایط است.

ردیف آزاد سهمیه، سهم
اطلاعات ذخیره شده 1 گیگابایت
سند خوانده می شود 50000 در روز
سند می نویسد 20000 در روز
سند حذف می شود 20000 در روز
انتقال داده های خروجی 10 گیگابایت در ماه

عملیات و ویژگی های زیر شامل استفاده رایگان نمی شود. برای استفاده از این ویژگی ها باید صورتحساب را فعال کنید:

 • استفاده از پایگاه های داده نامگذاری شده (غیر پیش فرض).
 • TTL حذف می کند
 • داده های PITR
 • پشتیبان گیری از داده ها
 • عملیات بازیابی

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه صورت‌حساب این ویژگی‌ها، به قیمت‌گذاری فضای ذخیره‌سازی مراجعه کنید.

قیمت گذاری بر اساس مکان

جدول زیر قیمت خواندن، نوشتن، حذف و ذخیره سازی را برای هر مکان Cloud Firestore فهرست می کند:

منطقه را انتخاب کنید

ایالات متحده (چند منطقه ای)

ایالات متحده (چند منطقه ای)

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.06 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.18 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.03 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.4 دلار / گیگابایت

اورگان

اورگان

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.03 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.09 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.01 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.01 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.15 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.15 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.03 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.2 دلار / گیگابایت

لس آنجلس

لس آنجلس

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.036 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.108 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.108 دلار / گیگابایت / ماه
PITR 0.108 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.036 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.24 دلار / گیگابایت

شهر "سالت لیک

شهر "سالت لیک

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.036 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.108 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.036 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.24 دلار / گیگابایت

ویرجینیای شمالی

ویرجینیای شمالی

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.033 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.099 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.099 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.099 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.033 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.22 دلار / گیگابایت

لاس وگاس

لاس وگاس

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.033 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.099 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.033 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.22 دلار / گیگابایت

کارولینای جنوبی

کارولینای جنوبی

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.06 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.18 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.03 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.4 دلار / گیگابایت

مونترال

مونترال

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.033 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.099 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.099 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.099 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.033 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.22 دلار / گیگابایت

تورنتو

تورنتو

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.033 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.099 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.033 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.22 دلار / گیگابایت

سائو پائولو

سائو پائولو

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.045 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.135 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.015 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.015 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.135 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.135 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.045 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.3 دلار / گیگابایت

اروپا (چند منطقه ای)

اروپا (چند منطقه ای)

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.06 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.18 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.03 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.4 دلار / گیگابایت

زوریخ

زوریخ

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.042 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.126 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.014 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.014 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.210 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.210 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.042 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.28 دلار / گیگابایت

ورشو

ورشو

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.039 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.117 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.195 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.195 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.039 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.26 دلار / گیگابایت

فرانکفورت

فرانکفورت

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.039 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.117 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.117 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.117 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.039 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.26 دلار / گیگابایت

هلند

هلند

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.034 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.102 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.170 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.170 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.035 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.23 دلار / گیگابایت

لندن

لندن

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.039 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.117 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.117 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.117 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.039 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.26 دلار / گیگابایت

بلژیک

بلژیک

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.033 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.099 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.165 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.033 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.220 دلار / گیگابایت

پاریس

پاریس

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.036 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.107 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.179 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.179 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.036 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.238 دلار / گیگابایت

دوحه

دوحه

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.036 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.109 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.182 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.182 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.036 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.243 دلار / گیگابایت

دمام

دمام

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.048 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.144 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.016 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.016 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.240 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.240 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.048 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.320 دلار / گیگابایت

تلآویو

تلآویو

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.034 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.102 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.170 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.170 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.034 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.226 دلار / گیگابایت

بمبئی

بمبئی

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.035 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.104 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.104 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.104 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.035 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.23 دلار / گیگابایت

دهلی

دهلی

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.035 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.104 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.012 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.173 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.173 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.035 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.23 دلار / گیگابایت

سیدنی

سیدنی

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.038 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.115 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.115 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.115 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.038 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.256 دلار / گیگابایت

ملبورن

ملبورن

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.034 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.103 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.011 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.171 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.171 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.034 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.228 دلار / گیگابایت

هنگ کنگ

هنگ کنگ

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.06 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.18 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.02 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.18 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.035 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.23 دلار / گیگابایت

تایوان

تایوان

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.0345 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.1042 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.0115 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.0115 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.1725 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.1725 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.035 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.23 دلار / گیگابایت

توکیو

توکیو

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.038 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.115 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.115 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.115 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.038 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.256 دلار / گیگابایت

سنگاپور

سنگاپور

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.0369 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.1107 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.0123 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.0123 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.1846 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.1846 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.037 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.246 دلار / گیگابایت

جاکارتا

جاکارتا

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.038 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.115 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.192 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.192 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.038 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.256 دلار / گیگابایت

اوزاکا

اوزاکا

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.038 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.115 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.195 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.195 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.038 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.256 دلار / گیگابایت

سئول

سئول

قیمت گذاری فراتر از سهمیه رایگان
سند خوانده می شود 0.038 دلار به ازای هر 100000 سند
سند می نویسد 0.115 دلار به ازای هر 100000 سند
سند حذف می شود 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
TTL حذف می کند 0.013 دلار به ازای هر 100000 سند
اطلاعات ذخیره شده 0.192 دلار / گیگابایت / ماه
داده های PITR 0.192 دلار / گیگابایت / ماه
پشتیبان گیری از داده ها 0.038 دلار / گیگابایت / ماه
عملیات بازیابی 0.256 دلار / گیگابایت

اگر به ارزی غیر از USD پرداخت می‌کنید، قیمت‌های فهرست‌شده به ارز شما در SKUهای Cloud Platform اعمال می‌شود.

بدون سهمیه رایگان برای پایگاه های داده نامگذاری شده

برای ایجاد یک پایگاه داده با نام (غیر پیش فرض)، باید طرح صورتحساب پروژه خود را ارتقا دهید.

هیچ هزینه اضافی برای ایجاد یا حذف پایگاه‌های داده نام‌گذاری شده برای شما وجود ندارد، اما این پایگاه‌های اطلاعاتی واجد شرایط سهمیه رایگان نیستند. در عوض، هزینه استفاده از آن پایگاه‌های داده نام‌گذاری شده از شما دریافت می‌شود.

می خواند، می نویسد و حذف می کند

برای خواندن، نوشتن و حذف هر سندی که با Cloud Firestore انجام می‌دهید، هزینه‌ای از شما دریافت می‌شود.

هزینه نوشتن و حذف ساده است. برای نوشتن، هر set یا عملیات update به عنوان یک نوشتن به حساب می آید.

هزینه خواندن دارای نکات ظریفی است که باید در نظر داشته باشید. بخش های بعدی این تفاوت های ظریف را به تفصیل توضیح می دهند.

پرس و جوهای تجمع

برای جستارهای تجمعی مانند count() ، sum() و avg() ، برای هر دسته از حداکثر 1000 ورودی فهرست مطابق با پرس و جو، یک سند خوانده می شود. برای جستارهای تجمعی که با 0 ورودی فهرست مطابقت دارند، حداقل یک سند خوانده می شود.

به عنوان مثال، عملیات count() که بین 0 تا 1000 ورودی فهرست مطابقت دارند، برای یک سند خوانده می شوند. برای عملیات count() که با 1500 ورودی فهرست مطابقت دارد، 2 سند خوانده می شود.

گوش دادن به نتایج پرس و جو

Cloud Firestore به شما امکان می دهد به نتایج یک پرس و جو گوش دهید و زمانی که نتایج پرس و جو تغییر می کند به روز رسانی های بیدرنگ دریافت کنید.

هنگامی که به نتایج یک پرس و جو گوش می دهید، هر بار که یک سند در مجموعه نتایج اضافه یا به روز می شود، هزینه خواندن از شما دریافت می شود. همچنین زمانی که یک سند از مجموعه نتایج حذف می شود، به دلیل تغییر سند، هزینه خواندن دریافت می کنید. (در مقابل، هنگامی که یک سند حذف می شود، هزینه خواندن از شما دریافت نمی شود.)

صورت‌حساب شنوندگان در SDKS تلفن همراه و وب همچنین به فعال بودن یا نبودن تداوم آفلاین بستگی دارد:

 • اگر تداوم آفلاین فعال باشد و ارتباط شنونده برای بیش از 30 دقیقه قطع شود (مثلاً اگر کاربر آفلاین شود)، برای خواندن مطالبی که گویی درخواستی کاملاً جدید صادر کرده اید، هزینه دریافت می کنید.

 • اگر تداوم آفلاین غیرفعال باشد، هر زمان که شنونده قطع و وصل شود، برای خواندن هزینه‌ای از شما دریافت می‌شود که گویی یک درخواست کاملاً جدید صادر کرده‌اید.

مدیریت مجموعه نتایج بزرگ

Cloud Firestore دارای چندین ویژگی است که به شما کمک می کند پرس و جوهایی را مدیریت کنید که تعداد زیادی نتیجه را نشان می دهند:

 • مکان نماها ، که به شما امکان می دهد یک پرس و جو طولانی مدت را از سر بگیرید.
 • نشانه های صفحه ، که به شما در صفحه بندی نتایج پرس و جو کمک می کند.
 • Limits ، که مشخص می کند چند نتیجه بازیابی شود.
 • افست ، که به شما امکان می دهد تعداد ثابتی از اسناد را رد کنید.

هیچ هزینه اضافی برای استفاده از مکان نما، نشانه های صفحه و محدودیت وجود ندارد. در واقع، این ویژگی‌ها می‌توانند با خواندن اسنادی که واقعاً به آن‌ها نیاز دارید، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید.

با این حال، هنگامی که درخواستی را ارسال می کنید که شامل یک افست است، برای هر سند رد شده مبلغی برای خواندن از شما دریافت می شود. به عنوان مثال، اگر درخواست شما از افست 10 استفاده می کند و پرس و جو 1 سند را برمی گرداند، برای 11 خواندن هزینه از شما دریافت می شود. به دلیل این هزینه اضافی، باید در صورت امکان از مکان نما به جای افست استفاده کنید.

پرس و جوهایی غیر از خواندن سند

برای جستارهایی غیر از خواندن سند، مانند درخواست لیست شناسه های مجموعه، برای یک سند صورتحساب خوانده می شود. اگر واکشی مجموعه کامل نتایج به بیش از یک درخواست نیاز دارد (به عنوان مثال، اگر از صفحه بندی استفاده می کنید)، برای هر درخواست یک بار صورتحساب دریافت می کنید.

حداقل هزینه برای پرس و جو

برای هر درخواستی که انجام می دهید حداقل یک سند خوانده می شود، حتی اگر پرس و جو نتیجه ای نداشته باشد.

قوانین امنیتی Cloud Firestore

برای کتابخانه‌های موبایل و کلاینت وب، اگر از قوانین امنیتی Cloud Firestore شما برای خواندن یک یا چند سند از پایگاه داده‌تان استفاده کنید exists() ، get() یا getAfter() ، هزینه خواندن اضافی به شرح زیر از شما دریافت می‌شود:

 • برای خواندن مطالبی که برای ارزیابی قوانین امنیتی Cloud Firestore شما ضروری است، هزینه دریافت می کنید.

  به عنوان مثال، اگر قوانین شما به سه سند اشاره دارد، اما Cloud Firestore برای ارزیابی قوانین شما فقط باید دو مورد از آن اسناد را بخواند، برای اسناد وابسته دو بار خواندن اضافی از شما دریافت می شود.

  حتی اگر قوانین شما بیش از یک بار به آن سند اشاره کنند، فقط یک بار خواندن برای هر سند وابسته از شما دریافت می شود.

 • برای ارزیابی قوانین فقط یک بار در هر درخواست هزینه از شما دریافت می شود.

  در نتیجه، خواندن چندین سند می تواند هزینه کمتری نسبت به خواندن اسناد در یک زمان داشته باشد، زیرا خواندن چندین سند به درخواست های کمتری نیاز دارد.

 • هنگامی که به نتایج یک پرس و جو گوش می دهید، برای ارزیابی قوانین در همه موارد زیر هزینه دریافت می کنید:

  • وقتی پرس و جو را صادر می کنید.
  • هر بار که نتایج پرس و جو به روز می شود.
  • هر زمان که دستگاه کاربر آفلاین شد، سپس دوباره آنلاین شد.
  • هر زمان که قوانین خود را به روز کنید.
  • هر زمان که اسناد وابسته را در قوانین خود به روز کنید.

اندازه ذخیره سازی پایگاه داده

برای مقدار داده‌ای که در Cloud Firestore ذخیره می‌کنید، هزینه دریافت می‌کنید، از جمله سربار ذخیره‌سازی. مقدار سربار شامل ابرداده، شاخص های خودکار و شاخص های ترکیبی است.

هر سند ذخیره شده در Cloud Firestore به ابرداده زیر نیاز دارد:

 • شناسه سند، شامل شناسه مجموعه و نام سند.
 • نام و مقدار هر فیلد. از آنجایی که Cloud Firestore بدون طرح است، نام هر فیلد در یک سند باید با مقدار فیلد ذخیره شود.
 • هر نمایه تک فیلدی و ترکیبی که به سند ارجاع می دهد. هر ورودی فهرست شامل شناسه مجموعه است. هر تعداد از مقادیر فیلد، بسته به تعریف شاخص. و نام سند

هزینه های ذخیره سازی بر حسب گیگابایت در ماه است و روزانه محاسبه می شود. Cloud Firestore اندازه پایگاه داده را روزانه اندازه گیری می کند. در طول یک ماه، این نقاط نمونه برای محاسبه اندازه ذخیره سازی پایگاه داده میانگین می شوند. این مقدار متوسط ​​در قیمت واحد ذخیره سازی ضرب می شود (گیگ ماه)

با نحوه محاسبه فضای ذخیره سازی Cloud Firestore در محاسبات اندازه فضای ذخیره سازی آشنا شوید.

داده های PITR

اگر PITR را فعال کنید، هزینه ذخیره سازی داده های PITR از شما دریافت می شود. اکثر مشتریان متوجه خواهند شد که هزینه کلی ذخیره سازی داده PiTR مشابه هزینه ذخیره سازی پایگاه داده است.

هزینه های ذخیره سازی PITR بر حسب گیگابایت در ماه است و روزانه محاسبه می شود. Cloud Firestore اندازه پایگاه داده را روزانه اندازه گیری می کند. در طول یک ماه، این نقاط نمونه برای محاسبه اندازه ذخیره سازی پایگاه داده میانگین می شوند. این مقدار متوسط ​​در قیمت واحد PITR (گیبی در ماه) ضرب می شود.

به عنوان مثال، اگر میانگین اندازه پایگاه داده شما در طول یک ماه 1 گیگابایت باشد و PITR برای کل ماه فعال باشد، اندازه داده PITR قابل پرداخت نیز 1 گیگابایت است.

حداقل صورت‌حساب: ممکن است تا 1 روز هزینه ذخیره‌سازی PITR از شما کسر شود، حتی اگر PITR را ظرف یک روز پس از فعال کردن غیرفعال کنید.

پشتیبان گیری از داده ها و عملیات بازیابی

اگر پشتیبان‌گیری را فعال کنید، هزینه ذخیره‌سازی نسخه‌های پشتیبان پایگاه داده از شما دریافت می‌شود. اندازه ذخیره سازی برای یک نسخه پشتیبان برابر با اندازه ذخیره سازی پایگاه داده زمانی است که شما نسخه پشتیبان تهیه کرده اید.

هزینه های ذخیره سازی برای پشتیبان گیری به گیگابایت در ماه است. در طول یک ماه، تعداد روزهایی که هر نسخه پشتیبان نگهداری می شود، به طور میانگین در طول ماه نیز محاسبه می شود. هزینه هر نسخه پشتیبان با استفاده از اندازه ذخیره سازی نسخه پشتیبان ضرب در نسبت ماه نگهداری نسخه پشتیبان، ضرب در قیمت واحد محاسبه می شود.

هنگامی که عملیات بازیابی را انجام می دهید، Cloud Firestore اندازه پشتیبان را برای عملیات بازیابی اندازه گیری می کند. اندازه پشتیبان در قیمت واحد عملیات بازیابی (GiB) ضرب می شود.

پهنای باند شبکه

همانطور که در بخش‌های زیر نشان داده شده است، هزینه پهنای باند شبکه مورد استفاده توسط درخواست‌های Cloud Firestore شما دریافت می‌شود. هزینه پهنای باند شبکه درخواست Cloud Firestore به اندازه پاسخ درخواست، مکان پایگاه داده Cloud Firestore شما و مقصد پاسخ بستگی دارد.

Cloud Firestore اندازه پاسخ را بر اساس قالب پیام سریالی محاسبه می کند. سربار پروتکل، مانند سربار SSL، در مصرف پهنای باند شبکه به حساب نمی آید. درخواست‌هایی که توسط قوانین امنیتی Cloud Firestore شما رد می‌شوند در مصرف پهنای باند شبکه حساب نمی‌شوند.

برای اینکه بدانید چه مقدار از پهنای باند شبکه استفاده کرده‌اید، می‌توانید از کنسول GCP برای صادر کردن داده‌های صورت‌حساب خود به یک فایل استفاده کنید.

قیمت گذاری عمومی شبکه

برای درخواست‌هایی که از Google Cloud Platform (به عنوان مثال، از برنامه‌ای که در Google Compute Engine اجرا می‌شود)، به شرح زیر هزینه دریافت می‌کنید:

نوع ترافیک قیمت
انتقال داده های ورودی رایگان
انتقال داده در یک منطقه رایگان
انتقال داده بین مناطق در همان چند منطقه رایگان
انتقال داده بین مناطق داخل ایالات متحده (در هر گیگابایت) 0.01 دلار (10 گیگابایت اول در ماه رایگان است)
انتقال داده بین مناطق، بدون احتساب ترافیک بین مناطق ایالات متحده نرخ‌های انتقال داده‌های اینترنتی Google Cloud Platform

اگر به ارزی غیر از USD پرداخت می‌کنید، قیمت‌های فهرست‌شده به ارز شما در SKUهای Cloud Platform اعمال می‌شود.

Cloud Firestore همچنین مشمول هزینه‌های اضافی خروج از اینترنت برای موارد زیر است:

 • درخواست‌های Google Cloud بین مناطق، بدون احتساب ترافیک بین مناطق ایالات متحده
 • درخواست‌های خارج از Google Cloud (مثلاً از دستگاه تلفن همراه کاربر)

نرخ خروج اینترنت Google Cloud را ببینید.

نمونه قیمت گذاری را ببینید

برای مشاهده نحوه افزایش هزینه‌های صورت‌حساب Cloud Firestore در یک برنامه نمونه واقعی، به مثال صورت‌حساب Cloud Firestore مراجعه کنید.

هزینه ها را مدیریت کنید

برای کمک به جلوگیری از هزینه‌های غیرمنتظره روی صورت‌حساب‌تان، بودجه‌های ماهانه و هشدارها را با استفاده از کنسول صورت‌حساب Google Cloud تنظیم کنید.

برای نظارت بر استفاده از Cloud Firestore، برگه Cloud Firestore Usage را در کنسول Firebase باز کنید. از داشبورد برای سنجش میزان استفاده خود در دوره های زمانی مختلف استفاده کنید.