สิทธิ์ที่ส่วนขยาย Firebase จะได้รับ

เพื่อให้ส่วนขยายของ Firebase ทำงานตามที่ระบุได้ Firebase จะให้สิทธิ์แต่ละอินสแตนซ์ของส่วนขยายที่ติดตั้งในการเข้าถึงโปรเจ็กต์และข้อมูลของคุณผ่านบัญชีบริการแบบจำกัด

บัญชีบริการคืออะไร

บัญชีบริการคือบัญชีผู้ใช้ Google ประเภทพิเศษ รหัสดังกล่าวแสดงถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Google APIs

ระหว่างการติดตั้งส่วนขยาย Firebase จะสร้างบัญชีบริการในโปรเจ็กต์ของคุณ อินสแตนซ์ที่ติดตั้งแต่ละรายการของส่วนขยายจะมีบัญชีบริการของตนเอง

Firebase จะจำกัดการเข้าถึงโปรเจ็กต์และข้อมูลของคุณโดยการกำหนดบทบาท (กลุ่มสิทธิ์) ที่เจาะจงให้กับบัญชีบริการของส่วนขยาย Firebase จะกำหนดบทบาทที่ส่วนขยายต้องใช้ในการดำเนินการในระหว่างการพัฒนาส่วนขยาย ขณะติดตั้ง Firebase จะกำหนดบทบาทเหล่านี้ให้กับบัญชีบริการของส่วนขยาย และคุณไม่ควรแก้ไข เพิ่ม หรือลบบทบาทที่มอบหมายเหล่านี้ (มิฉะนั้นส่วนขยายที่ติดตั้งจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถอนการติดตั้งส่วนขยาย ซึ่งจะเป็นการลบบัญชีบริการ (และการเข้าถึง) ออกไปทั้งหมด

บัญชีบริการที่สร้างขึ้นสำหรับส่วนขยายจะอยู่ในรูปแบบ ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com

คุณดูบัญชีบริการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ได้ในแท็บบัญชีบริการของ การตั้งค่าโปรเจ็กต์

สิทธิ์และบทบาท

ในระหว่างการพัฒนาส่วนขยาย Firebase จะกำหนดระดับการเข้าถึงที่ส่วนขยายจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการ

Firebase จะกำหนดระดับการเข้าถึงนี้โดยแสดงบทบาท (กลุ่มสิทธิ์) ที่ Firebase ควรกำหนดให้กับบัญชีบริการของส่วนขยายอย่างชัดเจนในระหว่างการติดตั้งส่วนขยาย

แต่ละบทบาท (และสิทธิ์โดยธรรมชาติ) จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างบทบาท ได้แก่ firebasehosting.admin, bigquery.dataEditor และ firebasedatabase.admin Firebase จะแสดงบทบาทที่จำเป็นสำหรับส่วนขยายในไฟล์ข้อมูลจำเพาะของส่วนขยาย (ไฟล์ extension.yaml)

สำหรับส่วนขยายอย่างเป็นทางการของ Firebase ทาง Firebase จะตรวจสอบรายการบทบาทนี้อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงของส่วนขยายนั้นจำกัดขอบเขตงานของส่วนขยายอย่างเคร่งครัด คุณยังสามารถตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงที่ให้แก่ส่วนขยายได้โดยดูหน้ารายละเอียดของส่วนขยายในหน้าแดชบอร์ดส่วนขยาย Firebase หรือดูไฟล์ README ของส่วนขยาย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่รวมอยู่ในแต่ละบทบาท ดังนี้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันถอนการติดตั้งส่วนขยาย

เมื่อถอนการติดตั้งส่วนขยายจากโปรเจ็กต์ Firebase จะลบบัญชีบริการที่สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของส่วนขยายนั้น หลังจากลบบัญชีบริการแล้ว ส่วนขยายจะไม่สามารถทำงานในโปรเจ็กต์ของคุณได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์หรือข้อมูลของคุณแล้ว