Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การสแกนบาร์โค้ด

ด้วย API การสแกนบาร์โค้ดของ ML Kit คุณสามารถอ่านข้อมูลที่เข้ารหัสโดยใช้รูปแบบบาร์โค้ดมาตรฐานส่วนใหญ่ การสแกนบาร์โค้ดเกิดขึ้นบนอุปกรณ์และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย

บาร์โค้ดเป็นวิธีที่สะดวกในการส่งข้อมูลจากโลกแห่งความเป็นจริงไปยังแอปของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้รูปแบบ 2 มิติเช่นโค้ด QR คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลรับรองเครือข่าย WiFi เนื่องจาก ML Kit สามารถจดจำและแยกวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติแอปของคุณจึงตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดเมื่อผู้ใช้สแกนบาร์โค้ด

iOS Android

หากคุณเป็นนักพัฒนา Flutter คุณอาจสนใจ FlutterFire ซึ่งมีปลั๊กอินสำหรับ ML Vision API ของ Firebase

ความสามารถที่สำคัญ

อ่านรูปแบบมาตรฐานส่วนใหญ่
  • รูปแบบเชิงเส้น: Codabar, รหัส 39, รหัส 93, รหัส 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
  • รูปแบบ 2D: Aztec, Data Matrix, PDF417, QR Code
การตรวจจับรูปแบบอัตโนมัติ สแกนหารูปแบบบาร์โค้ดที่รองรับทั้งหมดพร้อมกันโดยไม่ต้องระบุรูปแบบที่คุณต้องการ หรือเพิ่มความเร็วในการสแกนโดย จำกัด เครื่องตรวจจับเฉพาะรูปแบบที่คุณสนใจ
แยกข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่จัดเก็บโดยใช้รูปแบบ 2D ที่รองรับจะถูกแยกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ ประเภทข้อมูลที่รองรับ ได้แก่ URL, ข้อมูลติดต่อ, กิจกรรมในปฏิทิน, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อความ SMS, ISBN, ข้อมูลการเชื่อมต่อ WiFi, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลไดรเวอร์มาตรฐาน AAMVA
ใช้งานได้กับทุกทิศทาง บาร์โค้ดจะได้รับการจดจำและสแกนโดยไม่คำนึงถึงแนวของมัน: กลับด้านขวาคว่ำหรือด้านข้าง
ทำงานบนอุปกรณ์ การสแกนบาร์โค้ดทำได้อย่างสมบูรณ์บนอุปกรณ์และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่าย

ตัวอย่างผลลัพธ์

ผลลัพธ์
มุม (49,125), (172,125), (172,160), (49,160)
ค่าดิบ 2404105001722
ผลลัพธ์
มุม (87,87) (612,87) (612,612) (87,612)
ค่าดิบ WIFI:S:SB1Guest;P:12345;T:WEP;;
ข้อมูล WiFi
SSID SB1Guest
รหัสผ่าน 12345
ประเภท WEP