Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจัดการกฎฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase ผ่าน REST

เอกสารนี้อธิบายวิธีจัดการกฎฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase ของแอปผ่าน REST API

การอัปเดตกฎฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

เมื่อใช้ REST API คุณจะเขียนและอัปเดต กฎฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ของ Firebase สำหรับแอป Firebase ได้โดยส่งคำขอ PUT ไปยังเส้นทาง /.settings/rules.json ในการดำเนินการนี้เราจะต้องมีโทเค็นการเข้าถึงเพื่อ ตรวจสอบสิทธิ์คำขอ REST ของเรา

ในตัวอย่างนี้เราเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบอ่านสำหรับข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Firebase ของเรา:

curl -X PUT -d '{ "rules": { ".read": true } }' 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

กำลังดึงกฎฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

ในทำนองเดียวกันเราสามารถส่งคำขอ GET ไปยังเส้นทาง /.settings/rules.json ของ URL ของแอปเพื่อดึงกฎฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase ของเรา:

curl 'https://docs-examples.firebaseio.com/.settings/rules.json?access_token=<ACCESS_TOKEN>'

คำตอบจะมีกฎทั้งหมดสำหรับแอปของเรา