با Firebase به صورت ناشناس با استفاده از Unity احراز هویت

می‌توانید از Firebase Authentication برای ایجاد و استفاده از حساب‌های ناشناس موقت برای احراز هویت با Firebase استفاده کنید. از این حساب‌های ناشناس موقت می‌توان استفاده کرد تا به کاربرانی که هنوز در برنامه شما ثبت نام نکرده‌اند اجازه دهند تا با داده‌های محافظت شده توسط قوانین امنیتی کار کنند. اگر یک کاربر ناشناس تصمیم گرفت در برنامه شما ثبت نام کند، می توانید اعتبار ورود به سیستم او را به حساب ناشناس پیوند دهید تا بتواند در جلسات بعدی با داده های محافظت شده خود کار کند.

قبل از اینکه شروع کنی

 1. قبل از اینکه بتوانید از Firebase Authentication استفاده کنید، باید Firebase Unity SDK (به طور خاص FirebaseAuth.unitypackage ) را به پروژه Unity خود اضافه کنید.

  دستورالعمل های دقیق برای این مراحل اولیه راه اندازی را در افزودن Firebase به پروژه Unity خود بیابید.

 2. اگر هنوز برنامه خود را به پروژه Firebase متصل نکرده اید، این کار را از کنسول Firebase انجام دهید.
 3. احراز هویت ناشناس را فعال کنید:
  1. در کنسول Firebase ، بخش Auth را باز کنید.
  2. در صفحه Sign-in Methods ، روش ورود به سیستم ناشناس را فعال کنید.

با Firebase به صورت ناشناس احراز هویت

هنگامی که یک کاربر خارج از سیستم از یک ویژگی برنامه استفاده می کند که نیاز به احراز هویت با Firebase دارد، با انجام مراحل زیر به طور ناشناس وارد سیستم کاربر شوید:

کلاس FirebaseAuth دروازه همه تماس‌های API است. از طریق FirebaseAuth.DefaultInstance قابل دسترسی است.
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;
1. Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInAnonymouslyAsync را تماس بگیرید.
auth.SignInAnonymouslyAsync().ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("SignInAnonymouslyAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("SignInAnonymouslyAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 Firebase.Auth.FirebaseUser newUser = task.Result;
 Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
   newUser.DisplayName, newUser.UserId);
});

یک حساب کاربری ناشناس را به یک حساب دائمی تبدیل کنید

هنگامی که یک کاربر ناشناس در برنامه شما ثبت نام می کند، ممکن است بخواهید به او اجازه دهید کار خود را با حساب جدید خود ادامه دهد - برای مثال، ممکن است بخواهید مواردی را که کاربر قبل از ثبت نام به سبد خرید خود اضافه کرده است در جدید خود در دسترس قرار دهید. سبد خرید حساب برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

 1. هنگامی که کاربر ثبت نام می کند، جریان ورود به سیستم ارائه دهنده احراز هویت کاربر را تا فراخوانی یکی از روش ها، اما بدون احراز هویت، تکمیل کنید. به عنوان مثال، رمز Google ID کاربر، نشانه دسترسی فیس بوک یا آدرس ایمیل و رمز عبور را دریافت کنید.
 2. برای ارائه دهنده احراز هویت جدید دریافت کنید:

 3. ارسال شی به روش کاربر ورود به سیستم:

اگر تماس با موفقیت آمیز باشد، حساب جدید کاربر می‌تواند به داده‌های Firebase حساب ناشناس دسترسی پیدا کند.

مراحل بعدی

اکنون که کاربران می توانند با Firebase احراز هویت کنند، می توانید با استفاده از قوانین Firebase دسترسی آنها به داده های پایگاه داده Firebase خود را کنترل کنید.