با احراز هویت Firebase در Android شروع کنید

برنامه خود را به Firebase وصل کنید

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، Firebase را به پروژه Android خود اضافه کنید .

احراز هویت Firebase را به برنامه خود اضافه کنید

 1. در فایل Gradle ماژول (سطح برنامه) خود (معمولا <project>/<app-module>/build.gradle.kts یا <project>/<app-module>/build.gradle )، وابستگی را برای احراز هویت Firebase اضافه کنید. کتابخانه برای اندروید توصیه می‌کنیم از Firebase Android BoM برای کنترل نسخه‌سازی کتابخانه استفاده کنید.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1"))
  
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth")
  }
  

  با استفاده از Firebase Android BoM ، برنامه شما همیشه از نسخه‌های سازگار کتابخانه‌های Firebase Android استفاده می‌کند.

  (جایگزین) وابستگی های کتابخانه Firebase را بدون استفاده از BoM اضافه کنید

  اگر تصمیم گرفتید از Firebase BoM استفاده نکنید، باید هر نسخه کتابخانه Firebase را در خط وابستگی آن مشخص کنید.

  توجه داشته باشید که اگر از چندین کتابخانه Firebase در برنامه خود استفاده می کنید، ما قویاً توصیه می کنیم از BoM برای مدیریت نسخه های کتابخانه استفاده کنید، که تضمین می کند همه نسخه ها سازگار هستند.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase Authentication library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1")
  }
  
  به دنبال یک ماژول کتابخانه خاص کاتلین هستید؟ از اکتبر 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ، هم توسعه دهندگان Kotlin و هم جاوا می توانند به ماژول کتابخانه اصلی وابسته باشند (برای جزئیات، به سؤالات متداول در مورد این ابتکار مراجعه کنید).

 2. برای استفاده از یک ارائه دهنده احراز هویت، باید آن را در کنسول Firebase فعال کنید. به صفحه Sign-in Method در بخش Firebase Authentication بروید تا ورود ایمیل/گذرواژه و سایر ارائه دهندگان هویتی را که می خواهید برای برنامه خود فعال کنید.

(اختیاری) نمونه اولیه و آزمایش با Firebase Local Emulator Suite

قبل از صحبت در مورد اینکه برنامه شما چگونه کاربران را احراز هویت می‌کند، بیایید مجموعه‌ای از ابزارها را معرفی کنیم که می‌توانید از آنها برای نمونه‌سازی اولیه و آزمایش عملکرد احراز هویت استفاده کنید: Firebase Local Emulator Suite. اگر از میان تکنیک‌ها و ارائه‌دهندگان احراز هویت تصمیم می‌گیرید، آزمایش مدل‌های مختلف داده با داده‌های عمومی و خصوصی با استفاده از احراز هویت و قوانین امنیتی Firebase، یا نمونه‌سازی طرح‌های UI ورود به سیستم، امکان کار به صورت محلی بدون استقرار سرویس‌های زنده می‌تواند ایده خوبی باشد. .

شبیه‌ساز احراز هویت بخشی از Local Emulator Suite است که به برنامه شما امکان می‌دهد با محتوای پایگاه داده شبیه‌سازی‌شده و پیکربندی، و همچنین به‌صورت اختیاری منابع پروژه شبیه‌سازی شده شما (توابع، سایر پایگاه‌های داده و قوانین امنیتی) تعامل داشته باشد.

استفاده از شبیه ساز Authentication فقط شامل چند مرحله است:

 1. افزودن یک خط کد به پیکربندی آزمایشی برنامه برای اتصال به شبیه ساز.
 2. از ریشه دایرکتوری پروژه محلی خود، firebase emulators:start اجرا کنید.
 3. استفاده از Local Emulator Suite UI برای نمونه سازی تعاملی، یا Authentication emulator REST API برای تست غیرتعاملی.

راهنمای دقیق در اتصال برنامه خود به شبیه‌ساز احراز هویت موجود است. برای اطلاعات بیشتر، به معرفی Local Emulator Suite مراجعه کنید.

حالا بیایید به نحوه احراز هویت کاربران ادامه دهیم.

وضعیت اعتبار فعلی را بررسی کنید

 1. یک نمونه از FirebaseAuth را اعلام کنید.

  Kotlin+KTX

  private lateinit var auth: FirebaseAuth

  Java

  private FirebaseAuth mAuth;
 2. در متد onCreate() نمونه FirebaseAuth مقداردهی اولیه کنید.

  Kotlin+KTX

  // Initialize Firebase Auth
  auth = Firebase.auth

  Java

  // Initialize Firebase Auth
  mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
 3. هنگام راه اندازی فعالیت خود، بررسی کنید که آیا کاربر در حال حاضر وارد سیستم شده است یا خیر.

  Kotlin+KTX

  public override fun onStart() {
    super.onStart()
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    val currentUser = auth.currentUser
    if (currentUser != null) {
      reload()
    }
  }

  Java

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    // Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
    FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
    if(currentUser != null){
      reload();
    }
  }

ثبت نام کاربران جدید

یک متد createAccount جدید ایجاد کنید که آدرس ایمیل و رمز عبور را دریافت می کند، آنها را تأیید می کند و سپس یک کاربر جدید با روش createUserWithEmailAndPassword ایجاد می کند.

Kotlin+KTX

auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "createUserWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "createUserWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

یک فرم برای ثبت نام کاربران جدید با ایمیل و رمز عبور اضافه کنید و پس از ارسال با این روش جدید تماس بگیرید. می توانید یک نمونه را در نمونه شروع سریع ما مشاهده کنید.

ورود کاربران موجود

یک روش signIn جدید ایجاد کنید که آدرس ایمیل و رمز عبور را دریافت می کند، آنها را تأیید می کند و سپس کاربر را با روش signInWithEmailAndPassword وارد می کند.

Kotlin+KTX

auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .addOnCompleteListener(this) { task ->
    if (task.isSuccessful) {
      // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
      Log.d(TAG, "signInWithEmail:success")
      val user = auth.currentUser
      updateUI(user)
    } else {
      // If sign in fails, display a message to the user.
      Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.exception)
      Toast.makeText(
        baseContext,
        "Authentication failed.",
        Toast.LENGTH_SHORT,
      ).show()
      updateUI(null)
    }
  }

Java

mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithEmail:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithEmail:failure", task.getException());
          Toast.makeText(EmailPasswordActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

یک فرم برای ورود کاربران با ایمیل و رمز عبور خود اضافه کنید و پس از ارسال با این روش جدید تماس بگیرید. می توانید یک نمونه را در نمونه شروع سریع ما مشاهده کنید.

دسترسی به اطلاعات کاربر

اگر کاربر با موفقیت وارد سیستم شده است، می توانید اطلاعات حساب کاربری او را در هر نقطه با روش getCurrentUser دریافت کنید.

Kotlin+KTX

val user = Firebase.auth.currentUser
user?.let {
  // Name, email address, and profile photo Url
  val name = it.displayName
  val email = it.email
  val photoUrl = it.photoUrl

  // Check if user's email is verified
  val emailVerified = it.isEmailVerified

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  val uid = it.uid
}

Java

FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();
if (user != null) {
  // Name, email address, and profile photo Url
  String name = user.getDisplayName();
  String email = user.getEmail();
  Uri photoUrl = user.getPhotoUrl();

  // Check if user's email is verified
  boolean emailVerified = user.isEmailVerified();

  // The user's ID, unique to the Firebase project. Do NOT use this value to
  // authenticate with your backend server, if you have one. Use
  // FirebaseUser.getIdToken() instead.
  String uid = user.getUid();
}

مراحل بعدی

راهنماهای افزودن سایر خدمات هویت و احراز هویت را کاوش کنید: