Admin Authentication API Errors

در اینجا لیست کاملی از کدهای خطا و توضیحات، از جمله مراحل رزولوشن توصیه شده، که توسط Firebase Admin Node.js Authentication API ارائه شده است:

کد خطا مراحل شرح و تفکیک
auth/claims-too-large بار ادعای ارائه شده به setCustomUserClaims() از حداکثر اندازه مجاز 1000 بایت تجاوز می کند.
auth/email-already-exists ایمیل ارائه شده در حال حاضر توسط یک کاربر موجود استفاده می شود. هر کاربر باید یک ایمیل منحصر به فرد داشته باشد.
auth/id-token-expired کد Firebase ID ارائه شده منقضی شده است.
auth/id-token-revoked کد Firebase ID باطل شده است.
auth/insufficient-permission اعتبار مورد استفاده برای مقداردهی اولیه Admin SDK دارای مجوز کافی برای دسترسی به منبع احراز هویت درخواستی نیست. برای مستندات مربوط به نحوه تولید اعتبار با مجوزهای مناسب و استفاده از آن برای احراز هویت Admin SDK ها، به راه اندازی یک پروژه Firebase مراجعه کنید.
auth/internal-error سرور احراز هویت هنگام تلاش برای پردازش درخواست با یک خطای غیرمنتظره مواجه شد. پیام خطا باید حاوی پاسخ سرور احراز هویت حاوی اطلاعات اضافی باشد. اگر خطا ادامه داشت، لطفاً مشکل را به کانال پشتیبانی گزارش اشکال ما گزارش دهید.
auth/invalid-argument یک آرگومان نامعتبر به روش احراز هویت ارائه شد. پیام خطا باید حاوی اطلاعات اضافی باشد.
auth/invalid-claims ویژگی های ادعای سفارشی ارائه شده به setCustomUserClaims() نامعتبر است.
auth/invalid-continue-uri ادامه URL باید یک رشته URL معتبر باشد.
auth/invalid-creation-time زمان ایجاد باید یک رشته تاریخ معتبر UTC باشد.
auth/invalid-credential اعتبار مورد استفاده برای احراز هویت Admin SDK نمی تواند برای انجام عمل مورد نظر استفاده شود. برخی از روش‌های احراز هویت مانند createCustomToken() و verifyIdToken() نیاز دارند که SDK با یک اعتبار گواهی به جای یک نشانه تازه یا اعتبار پیش‌فرض برنامه، مقداردهی اولیه شود. برای مستندات مربوط به نحوه احراز هویت Admin SDK با اعتبار گواهی، به Initialize SDK مراجعه کنید.
auth/invalid-disabled-field مقدار ارائه شده برای ویژگی کاربر disabled نامعتبر است. باید یک بولی باشد.
auth/invalid-display-name مقدار ارائه شده برای ویژگی user displayName نامعتبر است. باید یک رشته غیر خالی باشد.
auth/invalid-dynamic-link-domain دامنه پیوند پویا ارائه شده برای پروژه فعلی پیکربندی یا مجاز نیست.
auth/invalid-email مقدار ارائه شده برای ویژگی کاربر email نامعتبر است. باید یک آدرس ایمیل رشته ای باشد.
auth/invalid-email-verified مقدار ارائه شده برای ویژگی کاربر emailVerified نامعتبر است. باید یک بولی باشد.
auth/invalid-hash-algorithm الگوریتم هش باید با یکی از رشته های موجود در لیست الگوریتم های پشتیبانی شده مطابقت داشته باشد.
auth/invalid-hash-block-size اندازه بلوک هش باید یک عدد معتبر باشد.
auth/invalid-hash-derived-key-length طول کلید مشتق شده از هش باید یک عدد معتبر باشد.
auth/invalid-hash-key کلید هش باید یک بافر معتبر بایت داشته باشد.
auth/invalid-hash-memory-cost هزینه حافظه هش باید یک عدد معتبر باشد.
auth/invalid-hash-parallelization موازی سازی هش باید یک عدد معتبر باشد.
auth/invalid-hash-rounds دور هش باید یک عدد معتبر باشد.
auth/invalid-hash-salt-separator فیلد جداکننده نمک الگوریتم هش باید یک بافر بایت معتبر باشد.
auth/invalid-id-token کد ID ارائه شده یک نشانه Firebase ID معتبر نیست.
auth/invalid-last-sign-in-time آخرین زمان ورود به سیستم باید یک رشته تاریخ معتبر UTC باشد.
auth/invalid-page-token نشانه صفحه بعدی ارائه شده در listUsers() نامعتبر است. باید یک رشته غیر خالی معتبر باشد.
auth/invalid-password مقدار ارائه شده برای ویژگی کاربر password نامعتبر است. این باید یک رشته با حداقل شش کاراکتر باشد.
auth/invalid-password-hash هش رمز عبور باید یک بافر بایت معتبر باشد.
auth/invalid-password-salt نمک رمز عبور باید یک بافر بایت معتبر باشد
auth/invalid-phone-number مقدار ارائه شده برای phoneNumber نامعتبر است. باید یک رشته شناسه سازگار با استاندارد E.164 غیر خالی باشد.
auth/invalid-photo-url مقدار ارائه شده برای ویژگی کاربر photoURL نامعتبر است. باید URL رشته ای باشد.
auth/invalid-provider-data ارائه دهنده داده باید آرایه معتبری از اشیاء UserInfo باشد.
auth/invalid-provider-id شناسه ارائه دهنده باید یک رشته شناسه ارائه دهنده معتبر پشتیبانی شده باشد.
auth/invalid-oauth-responsetype فقط دقیقاً یک OAuth responseType باید روی true تنظیم شود.
auth/invalid-session-cookie-duration مدت کوکی جلسه باید یک عدد معتبر در میلی ثانیه بین 5 دقیقه تا 2 هفته باشد.
auth/invalid-uid uid ارائه شده باید یک رشته غیر خالی با حداکثر 128 کاراکتر باشد.
auth/invalid-user-import سابقه کاربر برای وارد کردن نامعتبر است.
auth/maximum-user-count-exceeded از حداکثر تعداد مجاز کاربران برای وارد کردن بیشتر شده است.
auth/missing-android-pkg-name در صورت نیاز به نصب برنامه Android، باید نام بسته Android ارائه شود.
auth/missing-continue-uri یک URL ادامه معتبر باید در درخواست ارائه شود.
auth/missing-hash-algorithm وارد کردن کاربران با هش رمز عبور مستلزم ارائه الگوریتم هش و پارامترهای آن است.
auth/missing-ios-bundle-id این درخواست فاقد شناسه بسته است.
auth/missing-uid یک شناسه uid برای عملیات جاری مورد نیاز است.
auth/missing-oauth-client-secret رمز پیکربندی مشتری OAuth برای فعال کردن جریان کد OIDC مورد نیاز است.
auth/operation-not-allowed ارائه‌دهنده ورود به سیستم برای پروژه Firebase شما غیرفعال است. آن را از قسمت Sign-in Method کنسول Firebase فعال کنید.
auth/phone-number-already-exists phoneNumber ارائه شده قبلاً توسط یک کاربر موجود استفاده می شود. هر کاربر باید phoneNumber منحصر به فردی داشته باشد.
auth/project-not-found هیچ پروژه Firebase برای اعتبار مورد استفاده برای مقداردهی اولیه SDK های Admin یافت نشد. برای مستندات مربوط به نحوه تولید اعتبار برای پروژه خود و استفاده از آن برای احراز هویت Admin SDK ها، به راه اندازی یک پروژه Firebase مراجعه کنید.
auth/reserved-claims یک یا چند ادعای کاربر سفارشی ارائه شده به setCustomUserClaims() محفوظ است. به عنوان مثال، ادعاهای خاص OIDC مانند (sub، iat، iss، exp، aud، auth_time، و غیره) نباید به عنوان کلید برای ادعاهای سفارشی استفاده شوند.
auth/session-cookie-expired کوکی جلسه Firebase ارائه شده منقضی شده است.
auth/session-cookie-revoked کوکی جلسه Firebase لغو شده است.
auth/too-many-requests تعداد درخواست ها از حداکثر مجاز بیشتر است.
auth/uid-already-exists uid ارائه شده در حال حاضر توسط یک کاربر موجود در حال استفاده است. هر کاربر باید یک uid منحصر به فرد داشته باشد.
auth/unauthorized-continue-uri دامنه ادامه URL در لیست سفید نیست. دامنه را در کنسول Firebase در لیست سفید قرار دهید.
auth/user-not-found هیچ سابقه کاربری موجود مطابق با شناسه ارائه شده وجود ندارد.