تشخیص نقطه عطف

با API تشخیص نقطه عطف Cloud Vision، می توانید نشانه های شناخته شده را در یک تصویر تشخیص دهید.

وقتی تصویری را به این API ارسال می‌کنید، نشانه‌هایی را که در آن شناسایی شده‌اند، به همراه مختصات جغرافیایی هر نقطه عطفی و منطقه تصویری که علامت مشخصه پیدا شده است، دریافت می‌کنید. می‌توانید از این اطلاعات برای تولید خودکار فراداده تصویر، ایجاد تجربیات فردی برای کاربران بر اساس محتوایی که به اشتراک می‌گذارند و موارد دیگر استفاده کنید.

iOS+ Android

قابلیت های کلیدی

نقاط دیدنی شناخته شده را می شناسد

نام و مختصات جغرافیایی نقاط دیدنی طبیعی و ساخته شده و همچنین منطقه تصویری که نقطه عطف پیدا شده است را دریافت کنید.

نسخه ی نمایشی Cloud Vision API را امتحان کنید تا ببینید چه نشانه هایی را می توان در تصویری که ارائه می دهید پیدا کرد.

شناسه‌های موجودیت نمودار دانش Google را دریافت کنید شناسه موجودیت نمودار دانش رشته‌ای است که به‌طور منحصربه‌فرد نشانه‌ای را که شناسایی شده است، شناسایی می‌کند و همان شناسه‌ای است که توسط API جستجوی نمودار دانش استفاده می‌شود. شما می توانید از این رشته برای شناسایی یک موجودیت در زبان ها و مستقل از قالب بندی توضیحات متن استفاده کنید.
استفاده کم حجم و بدون هزینه

بدون هزینه برای 1000 استفاده اول از این ویژگی در ماه: به قیمت گذاری مراجعه کنید

نتایج نمونه

عکس: Arcalino / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
نتیجه
شرح بروژ
مختصات جغرافیایی 51.207367, 3.226933
شناسه موجودیت نمودار دانش /m/0drjd2
چند ضلعی محدود (20، 342)، (651، 342)، (651، 798)، (20، 798)
امتیاز اعتماد به نفس 0.77150935