จดจำจุดสังเกตด้วย Firebase ML บน Android

คุณใช้ Firebase ML เพื่อจดจำจุดสังเกตที่รู้จักในรูปภาพได้

ก่อนเริ่มต้น

 1. เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 2. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยปกติจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารี Firebase ML Vision สำหรับ Android เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมเวอร์ชันไลบรารี
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision'
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) เพิ่มทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ใช้ BoM

  หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายรายการในแอป เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ BoM เพื่อจัดการเวอร์ชันไลบรารี ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกเวอร์ชันจะใช้งานร่วมกันได้

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0'
  }
  
  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Kotlin และ Java จะขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลักได้ (ดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)
 3. หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้ API ในระบบคลาวด์สำหรับโปรเจ็กต์ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เปิดหน้า Firebase ML API ของคอนโซล Firebase
  2. หากยังไม่ได้อัปเกรดโปรเจ็กต์เป็นแผนการตั้งราคา Blaze ให้คลิกอัปเกรดเพื่อดำเนินการดังกล่าว (ระบบจะแจ้งให้คุณอัปเกรดก็ต่อเมื่อโปรเจ็กต์ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ Blaze เท่านั้น)

   มีเพียงโปรเจ็กต์ระดับ Blaze เท่านั้นที่ใช้ API ในระบบคลาวด์ได้

  3. หากยังไม่ได้เปิดใช้ API ในระบบคลาวด์ ให้คลิกเปิดใช้ API ในระบบคลาวด์

กำหนดค่าตัวตรวจจับจุดสังเกต

โดยค่าเริ่มต้น ตัวตรวจจับระบบคลาวด์จะใช้โมเดลเวอร์ชัน STABLE และแสดงผลลัพธ์สูงสุด 10 รายการ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ระบุด้วยออบเจ็กต์ FirebaseVisionCloudDetectorOptions

เช่น หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นทั้ง 2 แบบ ให้สร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionCloudDetectorOptions ตามตัวอย่างต่อไปนี้

Kotlin+KTX

val options = FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
  .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
  .setMaxResults(15)
  .build()

Java

FirebaseVisionCloudDetectorOptions options =
    new FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
        .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
        .setMaxResults(15)
        .build();

หากต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คุณก็ใช้ FirebaseVisionCloudDetectorOptions.DEFAULT ในขั้นตอนถัดไปได้

เรียกใช้ตัวตรวจจับจุดสังเกต

หากต้องการจดจำจุดสังเกตในรูปภาพ ให้สร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage จาก Bitmap, media.Image, ByteBuffer, ไบต์อาร์เรย์ หรือไฟล์ในอุปกรณ์ จากนั้นส่งออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage ไปยังเมธอด detectInImage ของ FirebaseVisionCloudLandmarkDetector

 1. สร้างวัตถุ FirebaseVisionImage จากรูปภาพ

  • หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage จากออบเจ็กต์ media.Image เช่น เมื่อจับภาพจากกล้องของอุปกรณ์ ให้ส่งวัตถุ media.Image และการหมุนรูปภาพไปยัง FirebaseVisionImage.fromMediaImage()

   หากคุณใช้ไลบรารี CameraX คลาส OnImageCapturedListener และ ImageAnalysis.Analyzer จะคำนวณค่าการหมุนเวียนให้คุณ ดังนั้นคุณจึงต้องแปลงการหมุนเวียนเป็นค่าใดค่าหนึ่งของ ROTATION_ ของ Firebase ML ก่อนที่จะเรียกใช้ FirebaseVisionImage.fromMediaImage()

   Kotlin+KTX

   private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
     private fun degreesToFirebaseRotation(degrees: Int): Int = when(degrees) {
       0 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> throw Exception("Rotation must be 0, 90, 180, or 270.")
     }
   
     override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?, degrees: Int) {
       val mediaImage = imageProxy?.image
       val imageRotation = degreesToFirebaseRotation(degrees)
       if (mediaImage != null) {
         val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, imageRotation)
         // Pass image to an ML Vision API
         // ...
       }
     }
   }
   

   Java

   private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {
   
     private int degreesToFirebaseRotation(int degrees) {
       switch (degrees) {
         case 0:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         case 90:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         case 180:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         case 270:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         default:
           throw new IllegalArgumentException(
               "Rotation must be 0, 90, 180, or 270.");
       }
     }
   
     @Override
     public void analyze(ImageProxy imageProxy, int degrees) {
       if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
         return;
       }
       Image mediaImage = imageProxy.getImage();
       int rotation = degreesToFirebaseRotation(degrees);
       FirebaseVisionImage image =
           FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
       // Pass image to an ML Vision API
       // ...
     }
   }
   

   หากคุณไม่ได้ใช้คลังภาพกล้องที่มีการหมุนรูปภาพ คุณจะคํานวณจากการหมุนของอุปกรณ์และการวางแนวของเซ็นเซอร์กล้องในอุปกรณ์ได้โดยทำดังนี้

   Kotlin+KTX

   private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()
   
   init {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
   }
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   @Throws(CameraAccessException::class)
   private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
     var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
     val sensorOrientation = cameraManager
       .getCameraCharacteristics(cameraId)
       .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     val result: Int
     when (rotationCompensation) {
       0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> {
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
       }
     }
     return result
   }

   Java

   private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
   static {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
   }
   
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
       throws CameraAccessException {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
     int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
     int sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     int result;
     switch (rotationCompensation) {
       case 0:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         break;
       case 90:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         break;
       case 180:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         break;
       case 270:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         break;
       default:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
     }
     return result;
   }

   จากนั้นส่งออบเจ็กต์ media.Image และค่าการหมุนไปยัง FirebaseVisionImage.fromMediaImage():

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
  • หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage จาก URI ไฟล์ ให้ส่งบริบทของแอปและ URI ของไฟล์ไปยัง FirebaseVisionImage.fromFilePath() ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้ Intent ACTION_GET_CONTENT เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพจากแอปแกลเลอรี

   Kotlin+KTX

   val image: FirebaseVisionImage
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri)
   } catch (e: IOException) {
     e.printStackTrace()
   }

   Java

   FirebaseVisionImage image;
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri);
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }
  • หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage จาก ByteBuffer หรืออาร์เรย์ไบต์ ให้คำนวณการหมุนรูปภาพตามที่อธิบายไว้ข้างต้นสำหรับอินพุต media.Image ก่อน

   จากนั้นสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImageMetadata ที่มีความสูง ความกว้าง รูปแบบการเข้ารหัสสี และการหมุนของรูปภาพ ดังนี้

   Kotlin+KTX

   val metadata = FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
     .setWidth(480) // 480x360 is typically sufficient for
     .setHeight(360) // image recognition
     .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
     .setRotation(rotation)
     .build()

   Java

   FirebaseVisionImageMetadata metadata = new FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480)  // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build();

   ใช้บัฟเฟอร์หรืออาร์เรย์ และออบเจ็กต์ข้อมูลเมตาเพื่อสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage ดังนี้

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata)
   // Or: val image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata);
   // Or: FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata);
  • วิธีสร้างออบเจ็กต์ FirebaseVisionImage จากออบเจ็กต์ Bitmap

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap)

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);
   รูปภาพที่แสดงโดยออบเจ็กต์ Bitmap ต้องตั้งตรง โดยไม่ต้องหมุนเพิ่มเติม

 2. รับอินสแตนซ์ของ FirebaseVisionCloudLandmarkDetector:

  Kotlin+KTX

  val detector = FirebaseVision.getInstance()
    .visionCloudLandmarkDetector
  // Or, to change the default settings:
  // val detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options)

  Java

  FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
      .getVisionCloudLandmarkDetector();
  // Or, to change the default settings:
  // FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options);
 3. สุดท้าย ส่งรูปภาพไปยังเมธอด detectInImage ดังนี้

  Kotlin+KTX

  val result = detector.detectInImage(image)
    .addOnSuccessListener { firebaseVisionCloudLandmarks ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

  Java

  Task<List<FirebaseVisionCloudLandmark>> result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<FirebaseVisionCloudLandmark>>() {
        @Override
        public void onSuccess(List<FirebaseVisionCloudLandmark> firebaseVisionCloudLandmarks) {
          // Task completed successfully
          // ...
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          // Task failed with an exception
          // ...
        }
      });

รับข้อมูลเกี่ยวกับจุดสังเกตที่เป็นที่รู้จัก

หากการดำเนินการจดจำจุดสังเกตสำเร็จ ระบบจะส่งรายการออบเจ็กต์ FirebaseVisionCloudLandmark ไปยัง Listener ที่สำเร็จ ออบเจ็กต์ FirebaseVisionCloudLandmark แต่ละรายการแสดงจุดสังเกตที่พบในรูปภาพ สำหรับจุดสังเกตแต่ละรายการ คุณสามารถดูพิกัดขอบเขตในรูปภาพอินพุต ชื่อจุดสังเกต ละติจูดและลองจิจูด รหัสเอนทิตีของกราฟความรู้ (หากมี) และคะแนนความเชื่อมั่นของการจับคู่ เช่น

Kotlin+KTX

for (landmark in firebaseVisionCloudLandmarks) {
  val bounds = landmark.boundingBox
  val landmarkName = landmark.landmark
  val entityId = landmark.entityId
  val confidence = landmark.confidence

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (loc in landmark.locations) {
    val latitude = loc.latitude
    val longitude = loc.longitude
  }
}

Java

for (FirebaseVisionCloudLandmark landmark: firebaseVisionCloudLandmarks) {

  Rect bounds = landmark.getBoundingBox();
  String landmarkName = landmark.getLandmark();
  String entityId = landmark.getEntityId();
  float confidence = landmark.getConfidence();

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (FirebaseVisionLatLng loc: landmark.getLocations()) {
    double latitude = loc.getLatitude();
    double longitude = loc.getLongitude();
  }
}

ขั้นตอนถัดไป