یک ساختار داده را انتخاب کنید

به یاد داشته باشید، هنگامی که داده های خود را در Cloud Firestore ساختار می دهید، چند گزینه مختلف دارید:

 • اسناد
 • مجموعه های متعدد
 • مجموعه های فرعی در اسناد

مزایای هر گزینه را در نظر بگیرید زیرا آنها به مورد استفاده شما مربوط می شوند. چند ساختار نمونه برای داده های سلسله مراتبی در این راهنما بیان شده است.

داده های تو در تو در اسناد

می توانید اشیاء پیچیده مانند آرایه ها یا نقشه ها را در اسناد قرار دهید.

 • مزایا: اگر لیست‌های ساده و ثابتی از داده‌ها دارید که می‌خواهید در اسناد خود نگهداری کنید، تنظیم آن آسان است و ساختار داده شما را ساده می‌کند.
 • محدودیت ها: این به اندازه گزینه های دیگر مقیاس پذیر نیست، به خصوص اگر داده های شما در طول زمان گسترش یابد. با فهرست‌های بزرگ‌تر یا در حال رشد، سند نیز رشد می‌کند، که می‌تواند منجر به کندتر شدن زمان بازیابی اسناد شود.
 • مورد استفاده احتمالی چیست؟ به عنوان مثال، در یک برنامه چت، ممکن است 3 اتاق گفتگوی کاربر که اخیراً بازدید کرده است را به عنوان یک لیست تودرتو در نمایه او ذخیره کنید.
 • آواریس
  • نام :
   اول: "آدا"
   آخرین: "Lovelace"
   متولد: 1815
   اتاق ها:
   0 : "چت نرم افزاری"
   1: "چهره های مشهور"
   2: "سوئدهای معروف"

زیر مجموعه ها

وقتی داده‌هایی دارید که ممکن است در طول زمان گسترش یابند، می‌توانید مجموعه‌هایی را در اسناد ایجاد کنید.

 • مزایا: با بزرگ شدن لیست های شما، اندازه سند مادر تغییر نمی کند. همچنین قابلیت‌های جستجوی کاملی را در زیر مجموعه‌ها دریافت می‌کنید و می‌توانید پرس‌وجوهای گروه مجموعه را در میان مجموعه‌های فرعی صادر کنید.
 • محدودیت ها: شما نمی توانید به راحتی زیر مجموعه ها را حذف کنید.
 • مورد استفاده احتمالی چیست؟ برای مثال، در همان برنامه چت، ممکن است مجموعه‌ای از کاربران یا پیام‌ها را در اسناد اتاق چت ایجاد کنید.
 • ها_علوم نشانک
  • نرم افزار
   نام: "چت نرم افزاری"
   • کاربران
    • آواریس
     اول: "آدا"
     آخرین: "Lovelace"
    • راید
     اول: "سالی"
     آخرین : "سوار"`


  • اخترفیزیک
   • ...

مجموعه های سطح ریشه

مجموعه هایی را در سطح ریشه پایگاه داده خود ایجاد کنید تا مجموعه داده های متفاوت را سازماندهی کنید.

 • مزایا: مجموعه های سطح ریشه برای روابط چند به چند خوب هستند و پرس و جوی قدرتمندی را در هر مجموعه ارائه می دهند.
 • محدودیت ها: دریافت داده هایی که به طور طبیعی سلسله مراتبی هستند ممکن است با رشد پایگاه داده شما پیچیده تر شود.
 • مورد استفاده احتمالی چیست؟ به عنوان مثال، در همان برنامه چت، ممکن است یک مجموعه برای کاربران و دیگری برای اتاق ها و پیام ها ایجاد کنید.
 • کاربران
  • آواریس
   اول: "آدا"
   آخرین: "Lovelace"
   متولد: 1815
  • راید
   اول: "سالی"
   آخرین سواری"
   متولد: 1951
 • اتاق
  • نرم افزار
   • پیام های
    • پیام 1
     از : "alovelace"
     محتوا : "..."
    • پیام 2
     از : "sride"
     محتوا : "..."