Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้บัญชีที่ใช้รหัสผ่านโดยใช้ Javascript

คุณสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase โดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของตน และเพื่อจัดการบัญชีที่ใช้รหัสผ่านของแอป

ก่อนจะเริ่ม

 1. เพิ่ม Firebase ในโครงการ JavaScript ของคุณ
 2. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase ให้ดำเนินการจาก คอนโซล Firebase
 3. เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้อีเมล/รหัสผ่าน:
  1. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดส่วนการ ตรวจสอบสิทธิ์
  2. บนแท็บ วิธีการลงชื่อเข้า ใช้ เปิดใช้งานวิธีการลงชื่อเข้าใช้ด้วย อีเมล/รหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึก

สร้างบัญชีที่ใช้รหัสผ่าน

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าสมัครใช้งานของแอป:

 1. เมื่อผู้ใช้ใหม่ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนของแอป ให้ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีใหม่ที่แอปต้องการ เช่น ตรวจสอบว่าพิมพ์รหัสผ่านของบัญชีใหม่อย่างถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดด้านความซับซ้อนของคุณ
 2. สร้างบัญชีใหม่โดยส่งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่ไปที่ createUserWithEmailAndPassword :

  Web version 9

  import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
    // ..
   });

  Web version 8

  firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
    // ..
   });
  หากสร้างบัญชีใหม่ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ดูที่ส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นี่คือที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาด โปรดดู เอกสารอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

เข้าสู่ระบบผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน

ขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านจะคล้ายกับขั้นตอนในการสร้างบัญชีใหม่ ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ของแอป ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณ ให้ส่งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อ signInWithEmailAndPassword :

  Web version 9

  import { getAuth, signInWithEmailAndPassword } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  signInWithEmailAndPassword(auth, email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in 
    const user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    const errorCode = error.code;
    const errorMessage = error.message;
   });

  Web version 8

  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
   .then((userCredential) => {
    // Signed in
    var user = userCredential.user;
    // ...
   })
   .catch((error) => {
    var errorCode = error.code;
    var errorMessage = error.message;
   });
  ดูที่ส่วนขั้นตอนถัดไปด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

  นี่คือที่ที่คุณสามารถตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดได้ สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาด โปรดดู เอกสารอ้างอิงการตรวจสอบสิทธิ์

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก บัญชีผู้ใช้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัว นั่นคือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ บัญชีใหม่นี้จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Firebase และใช้เพื่อระบุผู้ใช้ในทุกแอปในโปรเจ็กต์ของคุณ ไม่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีใดก็ตาม

 • ในแอปของคุณ วิธีที่แนะนำในการทราบสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้คือการตั้งค่าผู้สังเกตการณ์บนออบเจ็กต์การ Auth จากนั้น คุณจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ User ดู จัดการผู้ใช้

 • ในฐานข้อมูล Firebase Realtime Database และ Cloud Storage Security Rules คุณสามารถรับ ID ผู้ใช้เฉพาะของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จากตัวแปร auth และใช้เพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยใช้ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์หลายรายโดย เชื่อมโยงข้อมูลรับรองของผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

หากต้องการออกจากระบบผู้ใช้ โทร signOut :

Web version 9

import { getAuth, signOut } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signOut(auth).then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});

Web version 8

firebase.auth().signOut().then(() => {
 // Sign-out successful.
}).catch((error) => {
 // An error happened.
});