เริ่มต้นใช้งาน Cloud Firestore

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้จะแสดงวิธีตั้งค่า Cloud Firestore, เพิ่มข้อมูล และดูข้อมูลที่คุณเพิ่งเพิ่มในคอนโซล Firebase

สร้างฐานข้อมูล Cloud Firestore

 1. สร้างโปรเจ็กต์ Firebase หากยังไม่ได้ดำเนินการ ในคอนโซล Firebase ให้คลิกเพิ่มโปรเจ็กต์ จากนั้นทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อสร้างโปรเจ็กต์ Firebase หรือเพิ่มบริการ Firebase ในโปรเจ็กต์ GCP ที่มีอยู่

 2. ไปที่ส่วน Cloud Firestore ของคอนโซล Firebase ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกโปรเจ็กต์ Firebase ที่มีอยู่ ทำตามเวิร์กโฟลว์การสร้างฐานข้อมูล

 3. เลือกโหมดเริ่มต้นสำหรับกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore

  โหมดทดสอบ

  เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานไลบรารีของไคลเอ็นต์อุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ แต่อนุญาตให้ทุกคนอ่านและเขียนทับข้อมูลของคุณได้ หลังการทดสอบ อย่าลืมตรวจสอบส่วนรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล

  เลือกโหมดทดสอบเพื่อเริ่มต้นใช้งานเว็บ, แพลตฟอร์ม Apple หรือ Android SDK

  โหมดล็อกขณะคุมสอบ

  ปฏิเสธการอ่านและเขียนทั้งหมดจากเว็บไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว (C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python หรือ Ruby) จะยังคงเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้

  ในการเริ่มต้นใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python หรือ Ruby ให้เลือกโหมดล็อกขณะคุมสอบ

  ระบบจะใช้ชุดกฎความปลอดภัย Cloud Firestore เริ่มต้นกับฐานข้อมูล Cloud Firestore เริ่มต้น หากสร้างฐานข้อมูลหลายรายการสำหรับโปรเจ็กต์ คุณจะทำให้กฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore ใช้งานได้สำหรับแต่ละฐานข้อมูลได้

 4. เลือกตำแหน่งสำหรับฐานข้อมูล

  • การตั้งค่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งทรัพยากร Google Cloud Platform (GCP) เริ่มต้นของโปรเจ็กต์ โปรดทราบว่าตำแหน่งนี้จะใช้สำหรับบริการ GCP ในโปรเจ็กต์ที่ต้องใช้การตั้งค่าตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก็บข้อมูล Cloud Storage เริ่มต้นและแอป App Engine (ซึ่งจำเป็นหากคุณใช้ Cloud Scheduler)

  • หากเลือกตำแหน่งไม่ได้ แสดงว่าโปรเจ็กต์มีตำแหน่งทรัพยากร GCP เริ่มต้นอยู่แล้ว โดยจะตั้งค่าระหว่างการสร้างโปรเจ็กต์หรือเมื่อตั้งค่าบริการอื่นที่ต้องใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

 5. คลิกเสร็จ

การเปิดใช้ Cloud Firestore จะเป็นการเปิดใช้ API ใน Cloud API Manager ด้วย

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์

เพิ่มทรัพยากร Dependency และไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่จำเป็นลงในแอป

API เว็บเนมสเปซ

 1. ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่ม Firebase ไปยังเว็บแอป
 2. เพิ่มไลบรารี Firebase และ Cloud Firestore ลงในแอป
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.11.1/firebase-app-compat.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/10.11.1/firebase-firestore-compat.js"></script>
  Cloud Firestore SDK ยังพร้อมให้ใช้งานเป็นแพ็กเกจ npm ด้วย
  npm install firebase@10.11.1 --save
  
  คุณจะต้องกำหนดทั้ง Firebase และ Cloud Firestore ด้วยตนเอง
  import firebase from "firebase/compat/app";
  // Required for side-effects
  import "firebase/firestore";
  

Web Modular API

 1. ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่ม Firebase ไปยังเว็บแอป
 2. Cloud Firestore SDK มีให้ใช้งานในรูปแบบแพ็กเกจ npm
  npm install firebase@10.11.1 --save
  
  คุณจะต้องนำเข้าทั้ง Firebase และ Cloud Firestore
  import { initializeApp } from "firebase/app";
  import { getFirestore } from "firebase/firestore";
  
iOS ขึ้นไป

ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่ม Firebase ลงในแอป Apple

ใช้ Swift Package Manager เพื่อติดตั้งและจัดการทรัพยากร Dependency ของ Firebase

 1. ใน Xcode ให้เปิดโปรเจ็กต์แอปแล้วไปที่ File > Swift Packages > Add Package Dependency
 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เพิ่มที่เก็บ SDK สำหรับแพลตฟอร์ม Apple ของ Firebase โดยทำดังนี้
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
   
 4. เลือกไลบรารีของ Firestore
 5. เมื่อเสร็จแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ไขและดาวน์โหลดทรัพยากร Dependency ในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ
Android
 1. ทำตามวิธีการเพื่อ เพิ่ม Firebase ลงในแอป Android
 2. เมื่อใช้ Firebase Android BoM ให้ประกาศทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารี Cloud Firestore สำหรับ Android ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยปกติจะเป็น app/build.gradle.kts หรือ app/build.gradle)
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0"))
  
    // Declare the dependency for the Cloud Firestore library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้แอปของคุณใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) ประกาศทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ใช้ BoM

  หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายรายการในแอป เราขอแนะนำให้ใช้ BoM เพื่อจัดการเวอร์ชันของไลบรารี ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกเวอร์ชันจะใช้งานร่วมกันได้

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Cloud Firestore library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0")
  }
  

  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่รุ่นเดือนตุลาคม 2023 ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะใช้โมดูลไลบรารีหลักได้ (ดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

Dart

 1. หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้กำหนดค่าและเริ่มต้น Firebase ในแอป Flutter
 2. จากรูทของโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน
  flutter pub add cloud_firestore
 3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สร้างแอปพลิเคชัน Flutter อีกครั้งโดยทำดังนี้
  flutter run
 4. ไม่บังคับ: ปรับปรุงเวลาบิลด์ของ iOS และ macOS ด้วยการรวมเฟรมเวิร์กที่คอมไพล์ไว้ล่วงหน้า

  ปัจจุบัน Firestore SDK สำหรับ iOS ขึ้นอยู่กับโค้ดที่อาจใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีในการสร้าง Xcode หากต้องการลดเวลาของบิลด์อย่างมาก คุณใช้เวอร์ชันที่คอมไพล์ล่วงหน้าได้โดยการเพิ่มบรรทัดนี้ไปยังบล็อก target 'Runner' do ใน Podfile ดังนี้

  target 'Runner' do
   use_frameworks!
   use_modular_headers!
  
   pod 'FirebaseFirestore',
    :git => 'https://github.com/invertase/firestore-ios-sdk-frameworks.git',
    :tag => 'IOS_SDK_VERSION'
  
   flutter_install_all_ios_pods File.dirname(File.realpath(__FILE__))
   target 'RunnerTests' do
    inherit! :search_paths
   end
  end

  แทนที่ IOS_SDK_VERSION ด้วยเวอร์ชันของ Firebase iOS SDK ที่ระบุไว้ในไฟล์ firebase_sdk_version.rb ของ firebase_core หากคุณไม่ได้ใช้ firebase_core เวอร์ชันล่าสุดอยู่ ให้หาไฟล์นี้ในแคชของแพ็กเกจ Pub ในเครื่อง (โดยปกติจะเป็น ~/.pub-cache)

  นอกจากนี้ตรวจสอบว่าคุณได้อัปเกรด CocoaPods เป็น 1.9.1 ขึ้นไปแล้ว โดยทำดังนี้

  gem install cocoapods

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ปัญหาใน GitHub

Java
 1. เพิ่ม Firebase Admin SDK ลงในแอป ดังนี้
  • การใช้ Gradle:
   compile 'com.google.firebase:firebase-admin:1.32.0'
   
  • เมื่อใช้ Maven
   <dependency>
    <groupId>com.google.firebase</groupId>
    <artifactId>firebase-admin</artifactId>
    <version>1.32.0</version>
   </dependency>
      
 2. ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเริ่มต้น Cloud Firestore ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของคุณ
Python
 1. เพิ่ม Firebase Admin SDK ลงในแอป Python โดยทำดังนี้
  pip install --upgrade firebase-admin
 2. ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเริ่มต้น Cloud Firestore ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของคุณ
C++
 1. ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ C++
 2. อินเทอร์เฟซ C++ สำหรับ Android
  • ทรัพยากร Dependency ของ Gradle เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น app/build.gradle)
       android.defaultConfig.externalNativeBuild.cmake {
        arguments "-DFIREBASE_CPP_SDK_DIR=$gradle.firebase_cpp_sdk_dir"
       }
   
       apply from: "$gradle.firebase_cpp_sdk_dir/Android/firebase_dependencies.gradle"
       firebaseCpp.dependencies {
        // earlier entries
        auth
        firestore
       }
       
  • ทรัพยากร Dependency แบบไบนารี ในทำนองเดียวกัน วิธีที่แนะนำในการรับทรัพยากร Dependency แบบไบนารีคือการเพิ่มค่าต่อไปนี้ลงในไฟล์ CMakeLists.txt:
       add_subdirectory(${FIREBASE_CPP_SDK_DIR} bin/ EXCLUDE_FROM_ALL)
       set(firebase_libs firebase_auth firebase_firestore firebase_app)
       # Replace the target name below with the actual name of your target,
       # for example, "native-lib".
       target_link_libraries(${YOUR_TARGET_NAME_HERE} "${firebase_libs}")
       
 3. หากต้องการตั้งค่าการผสานรวมเดสก์ท็อป โปรดดูหัวข้อเพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C++
Unity
 1. ทำตามวิธีการเพื่อเพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Unity
 2. ใช้อินเทอร์เฟซ Unity ในการกำหนดค่าโปรเจ็กต์เพื่อลดขนาดบิลด์ Android
 3. คุณต้องลดขนาดบิลด์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความ Error while merging dex archives

  • ตัวเลือกนี้จะอยู่ในการตั้งค่าโปรแกรมเล่น > Android > การตั้งค่าการเผยแพร่ > ลดขนาด
  • ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปใน Unity เวอร์ชันต่างๆ โปรดดูเอกสารประกอบอย่างเป็นทางการของ Unity และคู่มือการแก้ไขข้อบกพร่องของ Firebase Unity Build
  • หากเปิดใช้การลดขนาดแล้ว จำนวนเมธอดที่อ้างอิงยังเกินขีดจำกัดอยู่ อีกตัวเลือกหนึ่งคือการเปิดใช้ multidex ในรายการต่อไปนี้
   • mainTemplate.gradle หากเปิดใช้เทมเพลต Gradle ที่กำหนดเองในส่วนการตั้งค่าโปรแกรมเล่น
   • หรือไฟล์ build.gradle ระดับโมดูล หากคุณใช้ Android Studio เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ที่ส่งออก
Node.js
 1. เพิ่ม Firebase Admin SDK ลงในแอป ดังนี้
  npm install firebase-admin --save
 2. ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเริ่มต้น Cloud Firestore ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของคุณ
Go
 1. เพิ่ม Firebase Admin SDK ลงในแอป Go โดยทำดังนี้
  go get firebase.google.com/go
  
 2. ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเริ่มต้น Cloud Firestore ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมของคุณ
PHP
 1. ไลบรารีของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# และ Ruby) ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันของ Google สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
  • หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์จากสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ให้ชี้ไปยังไฟล์คีย์บัญชีบริการ JSON คุณสร้างไฟล์คีย์ได้ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอนโซล API
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • ในสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์หากเรียกใช้แอปพลิเคชันบน App Engine หรือ Compute Engine โดยใช้โปรเจ็กต์เดียวกับที่ใช้สำหรับ Cloud Firestore หรือตั้งค่าบัญชีบริการ
 2. ติดตั้งและเปิดใช้ส่วนขยาย gRPC สำหรับ PHP ซึ่งคุณจะต้องใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์
 3. เพิ่มไลบรารี PHP ของ Cloud Firestore ในแอป:
  composer require google/cloud-firestore
C#
 1. ไลบรารีของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# และ Ruby) ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันของ Google สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
  • หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์จากสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ให้ชี้ไปยังไฟล์คีย์บัญชีบริการ JSON คุณสร้างไฟล์คีย์ได้ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอนโซล API
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • ในสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์หากเรียกใช้แอปพลิเคชันบน App Engine หรือ Compute Engine โดยใช้โปรเจ็กต์เดียวกับที่ใช้สำหรับ Cloud Firestore หรือตั้งค่าบัญชีบริการ
 2. เพิ่มไลบรารี Cloud Firestore C# ลงในแอปในไฟล์ .csproj:
  <ItemGroup>
   <PackageReference Include="Google.Cloud.Firestore" Version="1.1.0-beta01" />
  </ItemGroup>
 3. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Program.cs
  using Google.Cloud.Firestore;
Ruby
 1. ไลบรารีของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ Cloud Firestore (Java, Node.js, Python, Go, PHP, C# และ Ruby) ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันของ Google สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์
  • หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์จากสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ให้ชี้ไปยังไฟล์คีย์บัญชีบริการ JSON คุณสร้างไฟล์คีย์ได้ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอนโซล API
   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="path/to/your/keyfile.json"
  • ในสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์หากเรียกใช้แอปพลิเคชันบน App Engine หรือ Compute Engine โดยใช้โปรเจ็กต์เดียวกับที่ใช้สำหรับ Cloud Firestore หรือตั้งค่าบัญชีบริการ
 2. เพิ่มไลบรารี Cloud Firestore Ruby ลงในแอปใน Gemfile:
  gem "google-cloud-firestore"
 3. ติดตั้งการอ้างอิงจาก Gemfile โดยใช้
  bundle install

(ไม่บังคับ) สร้างต้นแบบและทดสอบด้วย Firebase Local Emulator Suite

สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ก่อนที่จะพูดถึงวิธีที่แอปเขียนและอ่านจาก Cloud Firestore มาดูชุดเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อสร้างต้นแบบและทดสอบฟังก์ชันการทำงานของ Cloud Firestore ได้ นั่นคือ Firebase Local Emulator Suite หากคุณกำลังลองใช้โมเดลข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพกฎความปลอดภัย หรือหาวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดในการโต้ตอบกับแบ็กเอนด์ด้วย การทำงานในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องทำให้บริการจริงใช้งานได้ก็เป็นความคิดที่ดี

โปรแกรมจำลอง Cloud Firestore เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมจำลองภายใน ซึ่งทำให้แอปโต้ตอบกับการกำหนดค่าและเนื้อหาฐานข้อมูลที่จำลองได้ รวมถึงทรัพยากรของโปรเจ็กต์ที่เลียนแบบ (ฟังก์ชัน ฐานข้อมูลอื่นๆ และกฎความปลอดภัย)

การใช้โปรแกรมจำลอง Cloud Firestore มีไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

 1. การเพิ่มบรรทัดโค้ดลงในการกำหนดค่าการทดสอบของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมจำลอง
 2. จากรูทของไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ในเครื่อง โดยเรียกใช้ firebase emulators:start
 3. ทำการเรียกจากโค้ดต้นแบบของแอปโดยใช้ SDK ของแพลตฟอร์ม Cloud Firestore ตามปกติ

เรามีคำแนะนำแบบทีละขั้นเกี่ยวกับ Cloud Firestore และ Cloud Functions แบบละเอียด นอกจากนี้ คุณยังควรดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดโปรแกรมจำลองในเครื่องอีกด้วย

เริ่มต้น Cloud Firestore

เริ่มต้นอินสแตนซ์ของ Cloud Firestore

Web Modular API

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getFirestore } from "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = getFirestore(app);

แทนที่ FIREBASE_CONFIGURATION ด้วย firebaseConfig ของเว็บแอป

หากต้องการคงข้อมูลไว้เมื่ออุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อ โปรดดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับการเปิดใช้ข้อมูลออฟไลน์

API เว็บเนมสเปซ

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/firestore";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://support.google.com/firebase/answer/7015592
const firebaseConfig = {
  FIREBASE_CONFIGURATION
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Firestore and get a reference to the service
const db = firebase.firestore();

แทนที่ FIREBASE_CONFIGURATION ด้วย firebaseConfig ของเว็บแอป

หากต้องการคงข้อมูลไว้เมื่ออุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อ โปรดดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับการเปิดใช้ข้อมูลออฟไลน์

สวิฟต์
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
import FirebaseCore
import FirebaseFirestore
FirebaseApp.configure()

let db = Firestore.firestore()
Objective-C
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
@import FirebaseCore;
@import FirebaseFirestore;

// Use Firebase library to configure APIs
[FIRApp configure];
 
FIRFirestore *defaultFirestore = [FIRFirestore firestore];

Kotlin+KTX

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
val db = Firebase.firestore

Java

// Access a Cloud Firestore instance from your Activity
FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance();

Dart

db = FirebaseFirestore.instance;
Java
Cloud Firestore SDK จะเริ่มต้นได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่หัวข้อเริ่มต้น Admin SDK
 • เริ่มต้นใน Google Cloud
  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use the application default credentials
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault();
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .setProjectId(projectId)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
 • เริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

  หากต้องการใช้ Firebase Admin SDK ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ให้ใช้บัญชีบริการ

  ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ ในคอนโซล Google Cloud สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่และบันทึกไฟล์ JSON จากนั้นใช้ไฟล์เพื่อเริ่มต้น SDK

  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  import com.google.cloud.firestore.Firestore;
  
  import com.google.firebase.FirebaseApp;
  import com.google.firebase.FirebaseOptions;
  
  // Use a service account
  InputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount);
  FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
    .setCredentials(credentials)
    .build();
  FirebaseApp.initializeApp(options);
  
  Firestore db = FirestoreClient.getFirestore();
  
 • Python
  Cloud Firestore SDK จะเริ่มต้นได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่หัวข้อเริ่มต้น Admin SDK
 • เริ่มต้นใน Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore.client()

  ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นใช้งาน SDK ได้ด้วย

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore.client()
 • เริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

  หากต้องการใช้ Firebase Admin SDK ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ให้ใช้บัญชีบริการ

  ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ ในคอนโซล Google Cloud สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่และบันทึกไฟล์ JSON จากนั้นใช้ไฟล์เพื่อเริ่มต้น SDK

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore.client()
 • Python

  Cloud Firestore SDK จะเริ่มต้นได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่หัวข้อเริ่มต้น Admin SDK
 • เริ่มต้นใน Google Cloud
  import firebase_admin
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Application Default credentials are automatically created.
  app = firebase_admin.initialize_app()
  db = firestore_async.client()

  ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของแอปพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นใช้งาน SDK ได้ด้วย

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use the application default credentials.
  cred = credentials.ApplicationDefault()
  
  firebase_admin.initialize_app(cred)
  db = firestore_async.client()
 • เริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

  หากต้องการใช้ Firebase Admin SDK ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ให้ใช้บัญชีบริการ

  ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ ในคอนโซล Google Cloud สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่และบันทึกไฟล์ JSON จากนั้นใช้ไฟล์เพื่อเริ่มต้น SDK

  import firebase_admin
  from firebase_admin import credentials
  from firebase_admin import firestore_async
  
  # Use a service account.
  cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccount.json')
  
  app = firebase_admin.initialize_app(cred)
  
  db = firestore_async.client()
 • C++
  // Make sure the call to `Create()` happens some time before you call Firestore::GetInstance().
  App::Create();
  Firestore* db = Firestore::GetInstance();
  Node.js
  Cloud Firestore SDK จะเริ่มต้นได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่หัวข้อเริ่มต้น Admin SDK
  • เริ่มต้นบน Cloud Functions
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp();
   
   const db = getFirestore();
   
  • เริ่มต้นใน Google Cloud
   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   initializeApp({
    credential: applicationDefault()
   });
   
   const db = getFirestore();
  • เริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

   หากต้องการใช้ Firebase Admin SDK ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง (หรือสภาพแวดล้อม Node.js อื่นๆ) ให้ใช้บัญชีบริการ ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการในคอนโซล Google Cloud สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่และบันทึกไฟล์ JSON จากนั้นใช้ไฟล์เพื่อเริ่มต้น SDK

   const { initializeApp, applicationDefault, cert } = require('firebase-admin/app');
   const { getFirestore, Timestamp, FieldValue, Filter } = require('firebase-admin/firestore');
   const serviceAccount = require('./path/to/serviceAccountKey.json');
   
   initializeApp({
    credential: cert(serviceAccount)
   });
   
   const db = getFirestore();
   
  Go
  Cloud Firestore SDK จะเริ่มต้นได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่หัวข้อเริ่มต้น Admin SDK
 • เริ่มต้นใน Google Cloud
  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use the application default credentials
  ctx := context.Background()
  conf := &firebase.Config{ProjectID: projectID}
  app, err := firebase.NewApp(ctx, conf)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
 • เริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

  หากต้องการใช้ Firebase Admin SDK ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ให้ใช้บัญชีบริการ

  ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ ในคอนโซล Google Cloud สร้างคีย์ส่วนตัวใหม่และบันทึกไฟล์ JSON จากนั้นใช้ไฟล์เพื่อเริ่มต้น SDK

  import (
   "log"
  
   firebase "firebase.google.com/go"
   "google.golang.org/api/option"
  )
  
  // Use a service account
  ctx := context.Background()
  sa := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccount.json")
  app, err := firebase.NewApp(ctx, nil, sa)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  
  client, err := app.Firestore(ctx)
  if err != nil {
   log.Fatalln(err)
  }
  defer client.Close()
  
 • PHP

  PHP

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

  use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;
  
  /**
   * Initialize Cloud Firestore with default project ID.
   */
  function setup_client_create(string $projectId = null)
  {
    // Create the Cloud Firestore client
    if (empty($projectId)) {
      // The `projectId` parameter is optional and represents which project the
      // client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to
      // the default project inferred from the environment.
      $db = new FirestoreClient();
      printf('Created Cloud Firestore client with default project ID.' . PHP_EOL);
    } else {
      $db = new FirestoreClient([
        'projectId' => $projectId,
      ]);
      printf('Created Cloud Firestore client with project ID: %s' . PHP_EOL, $projectId);
    }
  }
  Unity
  using Firebase.Firestore;
  using Firebase.Extensions;
  FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.DefaultInstance;
  C#

  C#

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

  FirestoreDb db = FirestoreDb.Create(project);
  Console.WriteLine("Created Cloud Firestore client with project ID: {0}", project);
  Ruby
  require "google/cloud/firestore"
  
  # The `project_id` parameter is optional and represents which project the
  # client will act on behalf of. If not supplied, the client falls back to the
  # default project inferred from the environment.
  firestore = Google::Cloud::Firestore.new project_id: project_id
  
  puts "Created Cloud Firestore client with given project ID."

  เพิ่มข้อมูล

  Cloud Firestore จะเก็บข้อมูลไว้ในเอกสารที่จัดเก็บไว้ในคอลเล็กชัน Cloud Firestore จะสร้างคอลเล็กชันและเอกสารโดยปริยายในครั้งแรกที่คุณเพิ่มข้อมูลลงในเอกสาร คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง คอลเล็กชันหรือเอกสารอย่างชัดเจน

  สร้างคอลเล็กชันใหม่และเอกสารโดยใช้โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้

  Web Modular API

  import { collection, addDoc } from "firebase/firestore"; 
  
  try {
   const docRef = await addDoc(collection(db, "users"), {
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
   });
   console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  } catch (e) {
   console.error("Error adding document: ", e);
  }

  API เว็บเนมสเปซ

  db.collection("users").add({
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
  })
  .then((docRef) => {
    console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error adding document: ", error);
  });
  Swift
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  // Add a new document with a generated ID
  do {
   let ref = try await db.collection("users").addDocument(data: [
    "first": "Ada",
    "last": "Lovelace",
    "born": 1815
   ])
   print("Document added with ID: \(ref.documentID)")
  } catch {
   print("Error adding document: \(error)")
  }
  Objective-C
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  // Add a new document with a generated ID
  __block FIRDocumentReference *ref =
    [[self.db collectionWithPath:@"users"] addDocumentWithData:@{
     @"first": @"Ada",
     @"last": @"Lovelace",
     @"born": @1815
    } completion:^(NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error adding document: %@", error);
     } else {
      NSLog(@"Document added with ID: %@", ref.documentID);
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  // Create a new user with a first and last name
  val user = hashMapOf(
    "first" to "Ada",
    "last" to "Lovelace",
    "born" to 1815,
  )
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
    .add(user)
    .addOnSuccessListener { documentReference ->
      Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: ${documentReference.id}")
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      Log.w(TAG, "Error adding document", e)
    }

  Java

  // Create a new user with a first and last name
  Map<String, Object> user = new HashMap<>();
  user.put("first", "Ada");
  user.put("last", "Lovelace");
  user.put("born", 1815);
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
      .add(user)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
        @Override
        public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
          Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: " + documentReference.getId());
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          Log.w(TAG, "Error adding document", e);
        }
      });

  Dart

  // Create a new user with a first and last name
  final user = <String, dynamic>{
   "first": "Ada",
   "last": "Lovelace",
   "born": 1815
  };
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users").add(user).then((DocumentReference doc) =>
    print('DocumentSnapshot added with ID: ${doc.id}'));
  Java
  DocumentReference docRef = db.collection("users").document("alovelace");
  // Add document data with id "alovelace" using a hashmap
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("first", "Ada");
  data.put("last", "Lovelace");
  data.put("born", 1815);
  //asynchronously write data
  ApiFuture<WriteResult> result = docRef.set(data);
  // ...
  // result.get() blocks on response
  System.out.println("Update time : " + result.get().getUpdateTime());
  Python
  doc_ref = db.collection("users").document("alovelace")
  doc_ref.set({"first": "Ada", "last": "Lovelace", "born": 1815})

  Python

  doc_ref = db.collection("users").document("alovelace")
  await doc_ref.set({"first": "Ada", "last": "Lovelace", "born": 1815})
  C++
  // Add a new document with a generated ID
  Future<DocumentReference> user_ref =
    db->Collection("users").Add({{"first", FieldValue::String("Ada")},
                   {"last", FieldValue::String("Lovelace")},
                   {"born", FieldValue::Integer(1815)}});
  
  user_ref.OnCompletion([](const Future<DocumentReference>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    std::cout << "DocumentSnapshot added with ID: " << future.result()->id()
         << std::endl;
   } else {
    std::cout << "Error adding document: " << future.error_message() << std::endl;
   }
  });
  Node.js
  const docRef = db.collection('users').doc('alovelace');
  
  await docRef.set({
   first: 'Ada',
   last: 'Lovelace',
   born: 1815
  });
  Go
  _, _, err := client.Collection("users").Add(ctx, map[string]interface{}{
  	"first": "Ada",
  	"last": "Lovelace",
  	"born": 1815,
  })
  if err != nil {
  	log.Fatalf("Failed adding alovelace: %v", err)
  }
  PHP

  PHP

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

  $docRef = $db->collection('samples/php/users')->document('alovelace');
  $docRef->set([
    'first' => 'Ada',
    'last' => 'Lovelace',
    'born' => 1815
  ]);
  printf('Added data to the lovelace document in the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("alovelace");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
  	{ "First", "Ada" },
  	{ "Last", "Lovelace" },
  	{ "Born", 1815 },
  };
  docRef.SetAsync(user).ContinueWithOnMainThread(task => {
  	Debug.Log("Added data to the alovelace document in the users collection.");
  });
  C#
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("alovelace");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
    { "First", "Ada" },
    { "Last", "Lovelace" },
    { "Born", 1815 }
  };
  await docRef.SetAsync(user);
  Ruby
  doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/alovelace"
  
  doc_ref.set(
   {
    first: "Ada",
    last: "Lovelace",
    born: 1815
   }
  )
  
  puts "Added data to the alovelace document in the users collection."

  ตอนนี้ให้เพิ่มเอกสารอื่นในคอลเล็กชัน users โปรดสังเกตว่าเอกสารนี้มีคู่คีย์-ค่า (ชื่อกลาง) ที่ไม่ปรากฏในเอกสารแรก เอกสารในคอลเล็กชันอาจมีชุดข้อมูลต่างกัน

  Web Modular API

  // Add a second document with a generated ID.
  import { addDoc, collection } from "firebase/firestore"; 
  
  try {
   const docRef = await addDoc(collection(db, "users"), {
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last: "Turing",
    born: 1912
   });
  
   console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  } catch (e) {
   console.error("Error adding document: ", e);
  }

  API เว็บเนมสเปซ

  // Add a second document with a generated ID.
  db.collection("users").add({
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last: "Turing",
    born: 1912
  })
  .then((docRef) => {
    console.log("Document written with ID: ", docRef.id);
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error adding document: ", error);
  });
  Swift
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  // Add a second document with a generated ID.
  do {
   let ref = try await db.collection("users").addDocument(data: [
    "first": "Alan",
    "middle": "Mathison",
    "last": "Turing",
    "born": 1912
   ])
   print("Document added with ID: \(ref.documentID)")
  } catch {
   print("Error adding document: \(error)")
  }
  Objective-C
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  // Add a second document with a generated ID.
  __block FIRDocumentReference *ref =
    [[self.db collectionWithPath:@"users"] addDocumentWithData:@{
     @"first": @"Alan",
     @"middle": @"Mathison",
     @"last": @"Turing",
     @"born": @1912
    } completion:^(NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error adding document: %@", error);
     } else {
      NSLog(@"Document added with ID: %@", ref.documentID);
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  // Create a new user with a first, middle, and last name
  val user = hashMapOf(
    "first" to "Alan",
    "middle" to "Mathison",
    "last" to "Turing",
    "born" to 1912,
  )
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
    .add(user)
    .addOnSuccessListener { documentReference ->
      Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: ${documentReference.id}")
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      Log.w(TAG, "Error adding document", e)
    }

  Java

  // Create a new user with a first, middle, and last name
  Map<String, Object> user = new HashMap<>();
  user.put("first", "Alan");
  user.put("middle", "Mathison");
  user.put("last", "Turing");
  user.put("born", 1912);
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users")
      .add(user)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
        @Override
        public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
          Log.d(TAG, "DocumentSnapshot added with ID: " + documentReference.getId());
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          Log.w(TAG, "Error adding document", e);
        }
      });

  Dart

  // Create a new user with a first and last name
  final user = <String, dynamic>{
   "first": "Alan",
   "middle": "Mathison",
   "last": "Turing",
   "born": 1912
  };
  
  // Add a new document with a generated ID
  db.collection("users").add(user).then((DocumentReference doc) =>
    print('DocumentSnapshot added with ID: ${doc.id}'));
  Java
  DocumentReference docRef = db.collection("users").document("aturing");
  // Add document data with an additional field ("middle")
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("first", "Alan");
  data.put("middle", "Mathison");
  data.put("last", "Turing");
  data.put("born", 1912);
  
  ApiFuture<WriteResult> result = docRef.set(data);
  System.out.println("Update time : " + result.get().getUpdateTime());
  Python
  doc_ref = db.collection("users").document("aturing")
  doc_ref.set({"first": "Alan", "middle": "Mathison", "last": "Turing", "born": 1912})

  Python

  doc_ref = db.collection("users").document("aturing")
  await doc_ref.set(
    {"first": "Alan", "middle": "Mathison", "last": "Turing", "born": 1912}
  )
  C++
  db->Collection("users")
    .Add({{"first", FieldValue::String("Alan")},
       {"middle", FieldValue::String("Mathison")},
       {"last", FieldValue::String("Turing")},
       {"born", FieldValue::Integer(1912)}})
    .OnCompletion([](const Future<DocumentReference>& future) {
     if (future.error() == Error::kErrorOk) {
      std::cout << "DocumentSnapshot added with ID: "
           << future.result()->id() << std::endl;
     } else {
      std::cout << "Error adding document: " << future.error_message()
           << std::endl;
     }
    });
  Node.js
  const aTuringRef = db.collection('users').doc('aturing');
  
  await aTuringRef.set({
   'first': 'Alan',
   'middle': 'Mathison',
   'last': 'Turing',
   'born': 1912
  });
  Go
  _, _, err = client.Collection("users").Add(ctx, map[string]interface{}{
  	"first": "Alan",
  	"middle": "Mathison",
  	"last":  "Turing",
  	"born":  1912,
  })
  if err != nil {
  	log.Fatalf("Failed adding aturing: %v", err)
  }
  PHP

  PHP

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

  $docRef = $db->collection('samples/php/users')->document('aturing');
  $docRef->set([
    'first' => 'Alan',
    'middle' => 'Mathison',
    'last' => 'Turing',
    'born' => 1912
  ]);
  printf('Added data to the aturing document in the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("aturing");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
  	{ "First", "Alan" },
  	{ "Middle", "Mathison" },
  	{ "Last", "Turing" },
  	{ "Born", 1912 }
  };
  docRef.SetAsync(user).ContinueWithOnMainThread(task => {
  	Debug.Log("Added data to the aturing document in the users collection.");
  });
  C#
  DocumentReference docRef = db.Collection("users").Document("aturing");
  Dictionary<string, object> user = new Dictionary<string, object>
  {
    { "First", "Alan" },
    { "Middle", "Mathison" },
    { "Last", "Turing" },
    { "Born", 1912 }
  };
  await docRef.SetAsync(user);
  Ruby
  doc_ref = firestore.doc "#{collection_path}/aturing"
  
  doc_ref.set(
   {
    first: "Alan",
    middle: "Mathison",
    last:  "Turing",
    born:  1912
   }
  )
  
  puts "Added data to the aturing document in the users collection."

  อ่านข้อมูล

  ใช้ตัวดูข้อมูลในคอนโซล Firebase เพื่อยืนยันอย่างรวดเร็วว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลลงใน Cloud Firestore แล้ว

  คุณยังใช้วิธีการ "รับ" เพื่อดึงข้อมูลคอลเล็กชันทั้งหมดได้ด้วย

  Web Modular API

  import { collection, getDocs } from "firebase/firestore"; 
  
  const querySnapshot = await getDocs(collection(db, "users"));
  querySnapshot.forEach((doc) => {
   console.log(`${doc.id} => ${doc.data()}`);
  });

  API เว็บเนมสเปซ

  db.collection("users").get().then((querySnapshot) => {
    querySnapshot.forEach((doc) => {
      console.log(`${doc.id} => ${doc.data()}`);
    });
  });
  Swift
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  do {
   let snapshot = try await db.collection("users").getDocuments()
   for document in snapshot.documents {
    print("\(document.documentID) => \(document.data())")
   }
  } catch {
   print("Error getting documents: \(error)")
  }
  Objective-C
  หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมให้บริการในเป้าหมาย watchOS และ App Clip
  [[self.db collectionWithPath:@"users"]
    getDocumentsWithCompletion:^(FIRQuerySnapshot * _Nullable snapshot,
                   NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Error getting documents: %@", error);
     } else {
      for (FIRDocumentSnapshot *document in snapshot.documents) {
       NSLog(@"%@ => %@", document.documentID, document.data);
      }
     }
    }];

  Kotlin+KTX

  db.collection("users")
    .get()
    .addOnSuccessListener { result ->
      for (document in result) {
        Log.d(TAG, "${document.id} => ${document.data}")
      }
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      Log.w(TAG, "Error getting documents.", exception)
    }

  Java

  db.collection("users")
      .get()
      .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
              Log.d(TAG, document.getId() + " => " + document.getData());
            }
          } else {
            Log.w(TAG, "Error getting documents.", task.getException());
          }
        }
      });

  Dart

  await db.collection("users").get().then((event) {
   for (var doc in event.docs) {
    print("${doc.id} => ${doc.data()}");
   }
  });
  Java
  // asynchronously retrieve all users
  ApiFuture<QuerySnapshot> query = db.collection("users").get();
  // ...
  // query.get() blocks on response
  QuerySnapshot querySnapshot = query.get();
  List<QueryDocumentSnapshot> documents = querySnapshot.getDocuments();
  for (QueryDocumentSnapshot document : documents) {
   System.out.println("User: " + document.getId());
   System.out.println("First: " + document.getString("first"));
   if (document.contains("middle")) {
    System.out.println("Middle: " + document.getString("middle"));
   }
   System.out.println("Last: " + document.getString("last"));
   System.out.println("Born: " + document.getLong("born"));
  }
  Python
  users_ref = db.collection("users")
  docs = users_ref.stream()
  
  for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")

  Python

  users_ref = db.collection("users")
  docs = users_ref.stream()
  
  async for doc in docs:
    print(f"{doc.id} => {doc.to_dict()}")
  C++
  Future<QuerySnapshot> users = db->Collection("users").Get();
  users.OnCompletion([](const Future<QuerySnapshot>& future) {
   if (future.error() == Error::kErrorOk) {
    for (const DocumentSnapshot& document : future.result()->documents()) {
     std::cout << document << std::endl;
    }
   } else {
    std::cout << "Error getting documents: " << future.error_message()
         << std::endl;
   }
  });
  Node.js
  const snapshot = await db.collection('users').get();
  snapshot.forEach((doc) => {
   console.log(doc.id, '=>', doc.data());
  });
  Go
  iter := client.Collection("users").Documents(ctx)
  for {
  	doc, err := iter.Next()
  	if err == iterator.Done {
  		break
  	}
  	if err != nil {
  		log.Fatalf("Failed to iterate: %v", err)
  	}
  	fmt.Println(doc.Data())
  }
  PHP

  PHP

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและสร้างไคลเอ็นต์ Cloud Firestore ได้ที่ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore

  $usersRef = $db->collection('samples/php/users');
  $snapshot = $usersRef->documents();
  foreach ($snapshot as $user) {
    printf('User: %s' . PHP_EOL, $user->id());
    printf('First: %s' . PHP_EOL, $user['first']);
    if (!empty($user['middle'])) {
      printf('Middle: %s' . PHP_EOL, $user['middle']);
    }
    printf('Last: %s' . PHP_EOL, $user['last']);
    printf('Born: %d' . PHP_EOL, $user['born']);
    printf(PHP_EOL);
  }
  printf('Retrieved and printed out all documents from the users collection.' . PHP_EOL);
  Unity
  CollectionReference usersRef = db.Collection("users");
  usersRef.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task =>
  {
   QuerySnapshot snapshot = task.Result;
   foreach (DocumentSnapshot document in snapshot.Documents)
   {
    Debug.Log(String.Format("User: {0}", document.Id));
    Dictionary<string, object> documentDictionary = document.ToDictionary();
    Debug.Log(String.Format("First: {0}", documentDictionary["First"]));
    if (documentDictionary.ContainsKey("Middle"))
    {
     Debug.Log(String.Format("Middle: {0}", documentDictionary["Middle"]));
    }
  
    Debug.Log(String.Format("Last: {0}", documentDictionary["Last"]));
    Debug.Log(String.Format("Born: {0}", documentDictionary["Born"]));
   }
  
   Debug.Log("Read all data from the users collection.");
  });
  C#
  CollectionReference usersRef = db.Collection("users");
  QuerySnapshot snapshot = await usersRef.GetSnapshotAsync();
  foreach (DocumentSnapshot document in snapshot.Documents)
  {
    Console.WriteLine("User: {0}", document.Id);
    Dictionary<string, object> documentDictionary = document.ToDictionary();
    Console.WriteLine("First: {0}", documentDictionary["First"]);
    if (documentDictionary.ContainsKey("Middle"))
    {
      Console.WriteLine("Middle: {0}", documentDictionary["Middle"]);
    }
    Console.WriteLine("Last: {0}", documentDictionary["Last"]);
    Console.WriteLine("Born: {0}", documentDictionary["Born"]);
    Console.WriteLine();
  }
  Ruby
  users_ref = firestore.col collection_path
  users_ref.get do |user|
   puts "#{user.document_id} data: #{user.data}."
  end

  รักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล

  หากใช้ SDK สำหรับแพลตฟอร์มเว็บ, Android หรือ Apple ให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase และกฎความปลอดภัยของ Cloud Firestore เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน Cloud Firestore

  ชุดกฎพื้นฐานบางส่วนที่คุณใช้เริ่มต้นได้มีดังนี้ คุณแก้ไขกฎความปลอดภัยได้ในแท็บกฎของคอนโซล

  ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

  // Allow read/write access to a document keyed by the user's UID
  service cloud.firestore {
   match /databases/{database}/documents {
    match /users/{uid} {
     allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }
   }
  }
  

  โหมดล็อกขณะคุมสอบ

  // Deny read/write access to all users under any conditions
  service cloud.firestore {
   match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
     allow read, write: if false;
    }
   }
  }
  

  ก่อนจะทำให้แอปบนเว็บ, Android หรือ iOS ใช้งานได้เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณควรทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงไคลเอ็นต์แอปเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูล Cloud Firestore ได้ ดูเอกสารประกอบ App Check

  หากคุณใช้ SDK ของเซิร์ฟเวอร์แบบใดแบบหนึ่ง ให้ใช้ Identity and Access Management (IAM) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน Cloud Firestore

  ดูวิดีโอบทแนะนำ

  สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานไลบรารีของไคลเอ็นต์ Cloud Firestore โปรดดูวิดีโอบทแนะนำต่อไปนี้

  เว็บ
  iOS ขึ้นไป
  Android

  ค้นหาวิดีโอเพิ่มเติมได้ในช่อง YouTube ของ Firebase

  ขั้นตอนถัดไป

  เพิ่มพูนความรู้ด้วยหัวข้อต่อไปนี้