เพิ่ม Firebase ไปยังแอป Flutter

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากยังไม่มีแอป Flutter คุณสามารถทำตามหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน: ทดสอบไดรฟ์เพื่อสร้างแอป Flutter ใหม่โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหรือ IDE ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่จำเป็น

 1. ติดตั้ง Firebase CLI หากยังไม่ได้ติดตั้ง

 2. เข้าสู่ระบบ Firebase โดยใช้บัญชี Google โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  firebase login
  
 3. ติดตั้ง FlutterFire CLI โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากไดเรกทอรีใดก็ได้

  dart pub global activate flutterfire_cli
  

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าแอปเพื่อใช้ Firebase

ใช้ FlutterFire CLI เพื่อกำหนดค่าแอป Flutter ให้เชื่อมต่อกับ Firebase

จากไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์การกำหนดค่าแอป

flutterfire configure


ขั้นตอนที่ 3: เริ่มต้น Firebase ในแอป

 1. จากไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอินหลัก

  flutter pub add firebase_core
  
 2. จากไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าการกำหนดค่า Firebase ของแอป Flutter เป็นเวอร์ชันล่าสุด

  flutterfire configure
  
 3. ในไฟล์ lib/main.dart ให้นำเข้าปลั๊กอิน Firebase หลักและไฟล์การกำหนดค่าที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

  import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
  import 'firebase_options.dart';
  
 4. นอกจากนี้ในไฟล์ lib/main.dart ให้เริ่มต้น Firebase โดยใช้ออบเจ็กต์ DefaultFirebaseOptions ที่ส่งออกโดยไฟล์การกำหนดค่า ดังนี้

  await Firebase.initializeApp(
   options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
  );
  
 5. สร้างแอปพลิเคชัน Flutter ใหม่โดยทำดังนี้

  flutter run
  

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มปลั๊กอิน Firebase

คุณเข้าถึง Firebase ในแอป Flutter ผ่าน ปลั๊กอิน Firebase Flutter ได้ด้วยปลั๊กอินแต่ละรายการสำหรับผลิตภัณฑ์ Firebase แต่ละรายการ (เช่น Cloud Firestore, Authentication, Analytics ฯลฯ)

เนื่องจาก Flutter เป็นเฟรมเวิร์กหลายแพลตฟอร์ม ปลั๊กอิน Firebase แต่ละรายการจึงใช้ได้กับแพลตฟอร์มเว็บของ Apple, Android ดังนั้น ถ้าคุณเพิ่มปลั๊กอิน Firebase ลงในแอป Flutter แอปจะใช้ปลั๊กอินดังกล่าวในเวอร์ชัน Apple, Android และเว็บ

วิธีเพิ่มปลั๊กอิน Firebase Flutter มีดังนี้

 1. จากไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  flutter pub add PLUGIN_NAME
 2. จากไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ Flutter ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  flutterfire configure
  

  การเรียกใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้การกำหนดค่า Firebase ของแอป Flutter เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเพิ่มปลั๊กอิน Gradle ที่จำเป็นลงในแอปสำหรับ Crashlytics และ Performance Monitoring ใน Android

 3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้สร้างโปรเจ็กต์ Flutter อีกครั้งดังนี้

  flutter run
  

เรียบร้อยแล้ว แอป Flutter ของคุณได้รับการลงทะเบียนและกำหนดค่าให้ใช้ Firebase แล้ว

ปลั๊กอินที่ใช้ได้

ผลิตภัณฑ์ ชื่อปลั๊กอิน iOS Android เว็บ Apple
(macOS ฯลฯ) อื่นๆ
Windows
ข้อมูลวิเคราะห์ firebase_analytics
เบต้า
การตรวจสอบแอป firebase_app_check
เบต้า
การตรวจสอบสิทธิ์ firebase_auth
เบต้า เบต้า
Cloud Firestore cloud_firestore
เบต้า เบต้า
ฟังก์ชันระบบคลาวด์ cloud_functions
เบต้า
การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ firebase_messaging
เบต้า
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ firebase_storage
เบต้า เบต้า
Crashlytics firebase_crashlytics
เบต้า
ลิงก์แบบไดนามิก firebase_dynamic_links
การรับส่งข้อความในแอป firebase_in_app_messaging
การติดตั้ง Firebase firebase_app_installations
เบต้า
โปรแกรมดาวน์โหลดโมเดล ML firebase_ml_model_downloader
เบต้า
การตรวจสอบประสิทธิภาพ firebase_performance
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ firebase_database
เบต้า
การกำหนดค่าระยะไกล firebase_remote_config
เบต้า
Vertex AI สำหรับ Firebase firebase_vertexai
เบต้า

ลองใช้แอปตัวอย่างที่มี Analytics

ปลั๊กอิน firebase_analytics มาพร้อมกับโปรแกรมตัวอย่าง เช่นเดียวกับแพ็กเกจทั้งหมด

 1. เปิดแอป Flutter ที่คุณกำหนดค่าให้ใช้ Firebase แล้ว (ดูวิธีการในหน้านี้)

 2. เข้าถึงไดเรกทอรี lib ของแอป แล้วลบไฟล์ main.dart ที่มีอยู่

 3. จากที่เก็บโปรแกรมตัวอย่างของ Google Analytics ให้คัดลอก 2 ไฟล์ต่อไปนี้ลงในไดเรกทอรี lib ของแอป

  • main.dart
  • tabs_page.dart
 4. เรียกใช้แอป Flutter

 5. ไปที่โปรเจ็กต์ Firebase ของแอปในคอนโซล Firebase แล้วคลิก Analytics ในการนำทางด้านซ้าย

  1. คลิกแดชบอร์ด หาก Analytics ทำงานได้อย่างถูกต้อง หน้าแดชบอร์ดจะแสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแผง "ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา" (ซึ่งอาจใช้เวลาในการสร้างแผงนี้)

  2. คลิก DebugView เปิดใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่สร้างโดยโปรแกรมตัวอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Analytics โปรดอ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานสำหรับ iOS+, Android และเว็บ

ขั้นตอนถัดไป