Instalacja i konfiguracja na platformach Apple

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase to baza danych hostowana w chmurze. Dane są przechowywane w formacie JSON i synchronizowane w czasie rzeczywistym z każdym podłączonym klientem. Gdy tworzysz aplikacje wieloplatformowe za pomocą naszych zestawów SDK dla systemów Android, iOS i JavaScript, wszyscy Twoi klienci udostępniają jedną instancję Bazy danych czasu rzeczywistego i automatycznie otrzymują aktualizacje z najnowszymi danymi.

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase jest dostępna na wszystkich platformach Apple, w tym iOS, macOS, macOS Catalyst, tvOS i watchOS. Nie jest dostępna dla klipów aplikacji. Instrukcje konfiguracji na tej stronie odwołują się do systemu iOS w konkretnych przykładach, ale są ogólne i działają dla dowolnej platformy docelowej Apple.

Warunki wstępne

 1. Zainstaluj pakiet Firebase SDK .
 2. Dodaj swoją aplikację do projektu Firebase w konsoli Firebase .

Utwórz bazę danych

 1. Przejdź do sekcji Baza danych czasu rzeczywistego w konsoli Firebase . Zostaniesz poproszony o wybranie istniejącego projektu Firebase. Postępuj zgodnie z przepływem pracy tworzenia bazy danych.

 2. Wybierz tryb uruchamiania reguł zabezpieczeń Firebase:

  Tryb testowy

  Dobry do rozpoczęcia pracy z bibliotekami klientów mobilnych i internetowych, ale umożliwia każdemu odczytywanie i nadpisywanie danych. Po przeprowadzeniu testów zapoznaj się z sekcją Omówienie reguł bazy danych czasu rzeczywistego Firebase .

  Aby rozpocząć korzystanie z pakietu SDK sieci Web, Apple lub Android, wybierz tryb testowy.

  Tryb zablokowany

  Odrzuca wszystkie odczyty i zapisy z klientów mobilnych i internetowych. Twoje uwierzytelnione serwery aplikacji nadal mogą uzyskać dostęp do Twojej bazy danych.

 3. Wybierz lokalizację bazy danych.

  W zależności od lokalizacji bazy danych adres URL nowej bazy danych będzie miał jedną z następujących form:

  • DATABASE_NAME .firebaseio.com (dla baz danych w us-central1 )

  • DATABASE_NAME . REGION .firebasedatabase.app (dla baz danych we wszystkich innych lokalizacjach)

 4. Kliknij Gotowe .

Włączenie Bazy danych czasu rzeczywistego powoduje również włączenie interfejsu API w Cloud API Manager .

Dodaj bazę danych czasu rzeczywistego Firebase do swojej aplikacji

Użyj Menedżera pakietów Swift, aby zainstalować i zarządzać zależnościami Firebase.

 1. W Xcode przy otwartym projekcie aplikacji przejdź do pliku > Dodaj pakiety .
 2. Po wyświetleniu monitu dodaj repozytorium SDK platformy Firebase Apple:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 4. Wybierz bibliotekę Bazy danych czasu rzeczywistego.
 5. Po zakończeniu Xcode automatycznie rozpocznie rozwiązywanie i pobieranie zależności w tle.

Skonfiguruj reguły bazy danych czasu rzeczywistego

Baza danych czasu rzeczywistego zapewnia deklaratywny język reguł, który umożliwia zdefiniowanie struktury danych, sposobu ich indeksowania oraz czasu odczytywania i zapisywania danych.

Skonfiguruj bazę danych czasu rzeczywistego Firebase

Musisz zainicjować Firebase przed utworzeniem lub użyciem jakiegokolwiek odwołania do aplikacji Firebase. Jeśli zrobiłeś już to dla innej funkcji Firebase, możesz pominąć ten krok.

 1. Zaimportuj moduł FirebaseCore do swojego UIApplicationDelegate , a także wszelkie inne moduły Firebase używane przez delegata aplikacji. Na przykład, aby użyć Cloud Firestore i uwierzytelniania:

  Szybki

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Cel C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Skonfiguruj współużytkowane wystąpienie FirebaseApp w metodzie application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) delegata aplikacji:

  Szybki

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Cel C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Utwórz odniesienie do swojej bazy danych i określ lokalizację, w której chcesz pisać.

  Szybki

  Uwaga: ten produkt Firebase nie jest dostępny w miejscu docelowym klipu aplikacji.
  var ref: DatabaseReference!
  
  ref = Database.database().reference()

  Cel C

  Uwaga: ten produkt Firebase nie jest dostępny w miejscu docelowym klipu aplikacji.
  @property (strong, nonatomic) FIRDatabaseReference *ref;
  
  self.ref = [[FIRDatabase database] reference];

Następne kroki