สร้างโทเค็นที่กำหนดเอง

Firebase ให้คุณควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยสมบูรณ์โดยอนุญาตให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่ใช้โทเค็นเว็บ JSON (JWT) ที่ปลอดภัย โดยสร้างโทเค็นเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งกลับไปยังอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ จากนั้นใช้โทเค็นเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเมธอด signInWithCustomToken()

หากต้องการดำเนินการดังกล่าว คุณต้องสร้างปลายทางเซิร์ฟเวอร์ที่ยอมรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และถ้าข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกต้อง ระบบจะแสดง JWT ที่กำหนดเอง จากนั้นอุปกรณ์ไคลเอ็นต์จะใช้ JWT ที่กำหนดเองซึ่งส่งคืนจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase ได้ (iOS+, Android, เว็บ) เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ระบบจะใช้ข้อมูลประจำตัวนี้เมื่อเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Firebase เช่น ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ Cloud Storage นอกจากนี้ เนื้อหาของ JWT จะพร้อมใช้งานในออบเจ็กต์ auth ในกฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และออบเจ็กต์ request.auth ในกฎความปลอดภัยของ Cloud Storage

คุณจะสร้างโทเค็นที่กำหนดเองด้วย Firebase Admin SDK ได้ หรือจะใช้ไลบรารี JWT ของบุคคลที่สามก็ได้หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเขียนด้วยภาษาที่ Firebase ไม่ได้รองรับตั้งแต่ต้น

ก่อนเริ่มต้น

โทเค็นที่กำหนดเองจะเป็น JWT ที่ลงนามแล้ว โดยที่คีย์ส่วนตัวที่ใช้ในการลงนามเป็นของบัญชีบริการของ Google คุณสามารถระบุบัญชีบริการของ Google ที่ Firebase Admin SDK ควรใช้เพื่อลงนามโทเค็นที่กำหนดเองได้หลายวิธี ดังนี้

 • การใช้ไฟล์ JSON ของบัญชีบริการ -- วิธีนี้ใช้ในสภาพแวดล้อมใดก็ได้ แต่คุณต้องทำแพ็กเกจไฟล์ JSON ของบัญชีบริการพร้อมกับโค้ด คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ JSON ของบัญชีบริการไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
 • การอนุญาตให้ Admin SDK ค้นพบบัญชีบริการ -- วิธีการนี้ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ Google เป็นผู้จัดการ เช่น Google Cloud Functions และ App Engine คุณอาจต้องกำหนดค่าสิทธิ์เพิ่มเติมบางรายการผ่านคอนโซล Google Cloud
 • การใช้รหัสบัญชีบริการ -- เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่จัดการโดย Google เมธอดนี้จะลงนามโทเค็นโดยใช้คีย์ของบัญชีบริการที่ระบุ แต่จะใช้บริการเว็บระยะไกล และคุณอาจต้องกำหนดค่าสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับบัญชีบริการนี้ผ่านคอนโซล Google Cloud

การใช้ไฟล์ JSON ของบัญชีบริการ

ไฟล์ JSON ของบัญชีบริการมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการ (รวมถึงคีย์ส่วนตัว RSA) โดยคุณดาวน์โหลดได้จากคอนโซล Firebase ทําตามวิธีการตั้งค่า Admin SDK เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งาน Admin SDK ด้วยไฟล์ JSON ของบัญชีบริการ

การเริ่มต้นวิธีนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งาน Admin SDK ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ Admin SDK สร้างและเซ็นโทเค็นที่กำหนดเองในเครื่องโดยไม่ต้องเรียก API ระยะไกล ข้อเสียหลักของวิธีการนี้คือคุณต้องสร้างแพ็กเกจไฟล์ JSON ของบัญชีบริการพร้อมกับโค้ด โปรดทราบด้วยว่าคีย์ส่วนตัวในไฟล์ JSON ของบัญชีบริการเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อเก็บไว้เป็นความลับ กล่าวอย่างเจาะจงคือ อย่าเพิ่มไฟล์ JSON ของบัญชีบริการลงในการควบคุมเวอร์ชันสาธารณะ

การให้ Admin SDK ค้นพบบัญชีบริการ

หากทำให้โค้ดใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ Google เป็นผู้จัดการ Admin SDK จะพยายามค้นหาวิธีการลงนามโทเค็นที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติได้ดังนี้

 • หากมีการทำให้โค้ดของคุณใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมมาตรฐานของ App Engine สำหรับ Java, Python หรือ Go นั้น Admin SDK จะใช้บริการ App Identity ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเพื่อลงนามโทเค็นที่กำหนดเองได้ บริการ App Identity จะลงนามข้อมูลโดยใช้บัญชีบริการที่ Google App Engine จัดสรรไว้สำหรับแอปของคุณ

 • หากใช้โค้ดในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอื่นๆ (เช่น Google Cloud Function, Google Compute Engine) Firebase Admin SDK จะค้นหาสตริงรหัสบัญชีบริการจากเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเมตาในเครื่องได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะใช้รหัสบัญชีบริการที่ค้นพบร่วมกับบริการ IAM เพื่อลงนามโทเค็นจากระยะไกล

หากต้องการใช้วิธีการลงนามเหล่านี้ ให้เริ่มต้น SDK ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบเริ่มต้นของ Google Application และอย่าระบุสตริงรหัสบัญชีบริการ ดังนี้

Node.js

initializeApp();

Java

FirebaseApp.initializeApp();

Python

default_app = firebase_admin.initialize_app()

Go

app, err := firebase.NewApp(context.Background(), nil)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

C#

FirebaseApp.Create();

หากต้องการทดสอบโค้ดเดียวกันในเครื่อง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ JSON ของบัญชีบริการและตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ให้ชี้ไปยังไฟล์

หาก Firebase Admin SDK ต้องค้นพบสตริงรหัสบัญชีบริการ ก็จะเป็นตอนที่โค้ดของคุณสร้างโทเค็นที่กำหนดเองเป็นครั้งแรก ผลลัพธ์จะได้รับการแคชและนำมาใช้ซ้ำสำหรับการดำเนินการลงนามโทเค็นครั้งต่อๆ ไป ปกติแล้วรหัสบัญชีบริการที่ค้นพบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในบัญชีบริการเริ่มต้นที่ Google Cloud ระบุ ดังนี้

รหัสบัญชีบริการที่ค้นพบอัตโนมัติต้องมีสิทธิ์ iam.serviceAccounts.signBlob ในการสร้างโทเค็นที่กำหนดเองจึงจะทำงานได้เช่นเดียวกับรหัสบัญชีบริการที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง คุณอาจต้องใช้ส่วน IAM และผู้ดูแลระบบของคอนโซล Google Cloud เพื่อให้สิทธิ์ที่จำเป็นแก่บัญชีบริการเริ่มต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนการแก้ปัญหาด้านล่าง

การใช้รหัสบัญชีบริการ

คุณสามารถระบุรหัสบัญชีบริการซึ่งจะใช้คีย์ในการรับรองโทเค็นเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่จัดการโดย Google ได้เพื่อรักษาความสอดคล้องกันระหว่างส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทำให้นโยบาย IAM ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการรวมไฟล์ JSON ของบัญชีบริการไว้ในโค้ดของคุณ

ดูรหัสบัญชีบริการได้ใน Google Cloud Console หรือในช่อง client_email ของไฟล์ JSON ของบัญชีบริการที่ดาวน์โหลดมา รหัสบัญชีบริการคืออีเมลในรูปแบบต่อไปนี้: <client-id>@<project-id>.iam.gserviceaccount.com ซึ่งจะระบุบัญชีบริการในโปรเจ็กต์ Firebase และ Google Cloud ได้อย่างไม่ซ้ำกัน

หากต้องการสร้างโทเค็นที่กำหนดเองโดยใช้รหัสบัญชีบริการแยกต่างหาก ให้เริ่มต้น SDK ตามที่แสดงด้านล่าง

Node.js

initializeApp({
 serviceAccountId: 'my-client-id@my-project-id.iam.gserviceaccount.com',
});

Java

FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.getApplicationDefault())
  .setServiceAccountId("my-client-id@my-project-id.iam.gserviceaccount.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

Python

options = {
  'serviceAccountId': 'my-client-id@my-project-id.iam.gserviceaccount.com',
}
firebase_admin.initialize_app(options=options)

Go

conf := &firebase.Config{
	ServiceAccountID: "my-client-id@my-project-id.iam.gserviceaccount.com",
}
app, err := firebase.NewApp(context.Background(), conf)
if err != nil {
	log.Fatalf("error initializing app: %v\n", err)
}

C#

FirebaseApp.Create(new AppOptions()
{
  Credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault(),
  ServiceAccountId = "my-client-id@my-project-id.iam.gserviceaccount.com",
});

รหัสบัญชีบริการไม่ใช่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงไม่ใช่ส่วนสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากต้องการลงนามโทเค็นที่กำหนดเองด้วยบัญชีบริการที่ระบุ Firebase Admin SDK จะต้องเรียกใช้บริการระยะไกล นอกจากนี้ คุณต้องตรวจสอบด้วยว่าบัญชีบริการที่ Admin SDK ใช้เพื่อส่งคำขอนี้ (ซึ่งโดยทั่วไปคือ {project-name}@appspot.gserviceaccount.com) มีiam.serviceAccounts.signBlob สิทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนการแก้ปัญหาด้านล่าง

สร้างโทเค็นที่กำหนดเองโดยใช้ Firebase Admin SDK

Firebase Admin SDK มีเมธอดในตัวสำหรับการสร้างโทเค็นที่กำหนดเอง อย่างน้อยที่สุดคุณต้องระบุ uid ซึ่งเป็นสตริงใดก็ได้ แต่ควรระบุผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่คุณกำลังตรวจสอบสิทธิ์อย่างไม่ซ้ำกัน โทเค็นเหล่านี้จะหมดอายุ หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

Node.js

const uid = 'some-uid';

getAuth()
 .createCustomToken(uid)
 .then((customToken) => {
  // Send token back to client
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error creating custom token:', error);
 });

Java

String uid = "some-uid";

String customToken = FirebaseAuth.getInstance().createCustomToken(uid);
// Send token back to client

Python

uid = 'some-uid'

custom_token = auth.create_custom_token(uid)

Go

client, err := app.Auth(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalf("error getting Auth client: %v\n", err)
}

token, err := client.CustomToken(ctx, "some-uid")
if err != nil {
	log.Fatalf("error minting custom token: %v\n", err)
}

log.Printf("Got custom token: %v\n", token)

C#

var uid = "some-uid";

string customToken = await FirebaseAuth.DefaultInstance.CreateCustomTokenAsync(uid);
// Send token back to client

คุณยังเลือกระบุการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อรวมไว้ในโทเค็นที่กำหนดเองได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ด้านล่างนี้เป็นการเพิ่มช่อง premiumAccount ในโทเค็นที่กำหนดเอง ซึ่งจะพร้อมใช้งานในออบเจ็กต์ auth / request.auth ในกฎความปลอดภัยของคุณ

Node.js

const userId = 'some-uid';
const additionalClaims = {
 premiumAccount: true,
};

getAuth()
 .createCustomToken(userId, additionalClaims)
 .then((customToken) => {
  // Send token back to client
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error creating custom token:', error);
 });

Java

String uid = "some-uid";
Map<String, Object> additionalClaims = new HashMap<String, Object>();
additionalClaims.put("premiumAccount", true);

String customToken = FirebaseAuth.getInstance()
  .createCustomToken(uid, additionalClaims);
// Send token back to client

Python

uid = 'some-uid'
additional_claims = {
  'premiumAccount': True
}

custom_token = auth.create_custom_token(uid, additional_claims)

Go

client, err := app.Auth(context.Background())
if err != nil {
	log.Fatalf("error getting Auth client: %v\n", err)
}

claims := map[string]interface{}{
	"premiumAccount": true,
}

token, err := client.CustomTokenWithClaims(ctx, "some-uid", claims)
if err != nil {
	log.Fatalf("error minting custom token: %v\n", err)
}

log.Printf("Got custom token: %v\n", token)

C#

var uid = "some-uid";
var additionalClaims = new Dictionary<string, object>()
{
  { "premiumAccount", true },
};

string customToken = await FirebaseAuth.DefaultInstance
  .CreateCustomTokenAsync(uid, additionalClaims);
// Send token back to client

ชื่อโทเค็นที่กำหนดเองที่สงวนไว้

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทเค็นที่กำหนดเองในไคลเอ็นต์

หลังจากที่สร้างโทเค็นที่กำหนดเองแล้ว คุณควรส่งไปยังแอปไคลเอ็นต์ โดยแอปไคลเอ็นต์จะตรวจสอบสิทธิ์ด้วยโทเค็นที่กำหนดเองโดยเรียกใช้ signInWithCustomToken()

iOS ขึ้นไป

Objective-C
[[FIRAuth auth] signInWithCustomToken:customToken
              completion:^(FIRAuthDataResult * _Nullable authResult,
                    NSError * _Nullable error) {
 // ...
}];
Swift
Auth.auth().signIn(withCustomToken: customToken ?? "") { user, error in
 // ...
}

Android

mAuth.signInWithCustomToken(mCustomToken)
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // Sign in success, update UI with the signed-in user's information
          Log.d(TAG, "signInWithCustomToken:success");
          FirebaseUser user = mAuth.getCurrentUser();
          updateUI(user);
        } else {
          // If sign in fails, display a message to the user.
          Log.w(TAG, "signInWithCustomToken:failure", task.getException());
          Toast.makeText(CustomAuthActivity.this, "Authentication failed.",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
          updateUI(null);
        }
      }
    });

Unity

auth.SignInWithCustomTokenAsync(custom_token).ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("SignInWithCustomTokenAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("SignInWithCustomTokenAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
 Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
   result.User.DisplayName, result.User.UserId);
});

C++

firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
  auth->SignInWithCustomToken(custom_token);

Web

firebase.auth().signInWithCustomToken(token)
 .then((userCredential) => {
  // Signed in
  var user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  var errorCode = error.code;
  var errorMessage = error.message;
  // ...
 });

Web

import { getAuth, signInWithCustomToken } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
signInWithCustomToken(auth, token)
 .then((userCredential) => {
  // Signed in
  const user = userCredential.user;
  // ...
 })
 .catch((error) => {
  const errorCode = error.code;
  const errorMessage = error.message;
  // ...
 });

หากการตรวจสอบสิทธิ์สำเร็จ ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้แอปไคลเอ็นต์ด้วยบัญชีที่ระบุโดย uid ซึ่งรวมอยู่ในโทเค็นที่กำหนดเอง หากยังไม่มีบัญชีดังกล่าว ระบบจะสร้างระเบียนสำหรับผู้ใช้รายนั้น

เช่นเดียวกับวิธีการลงชื่อเข้าใช้อื่นๆ (เช่น signInWithEmailAndPassword() และ signInWithCredential()) ออบเจ็กต์ auth ในกฎความปลอดภัยของฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และออบเจ็กต์ request.auth ในกฎความปลอดภัยของ Cloud Storage จะสร้างขึ้นด้วย uid ของผู้ใช้ ในกรณีนี้ uid จะเป็นรายการที่คุณระบุเมื่อสร้างโทเค็นที่กำหนดเอง

กฎฐานข้อมูล

{
 "rules": {
  "adminContent": {
   ".read": "auth.uid === 'some-uid'"
  }
 }
}

กฎพื้นที่เก็บข้อมูล

service firebase.storage {
 match /b/<your-firebase-storage-bucket>/o {
  match /adminContent/{filename} {
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == "some-uid";
  }
 }
}

หากโทเค็นที่กำหนดเองมีการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติม คุณจะอ้างอิงโทเค็นดังกล่าวจากออบเจ็กต์ auth.token (ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase) หรือ request.auth.token (Cloud Storage) ในกฎได้ ดังนี้

กฎฐานข้อมูล

{
 "rules": {
  "premiumContent": {
   ".read": "auth.token.premiumAccount === true"
  }
 }
}

กฎพื้นที่เก็บข้อมูล

service firebase.storage {
 match /b/<your-firebase-storage-bucket>/o {
  match /premiumContent/{filename} {
   allow read, write: if request.auth.token.premiumAccount == true;
  }
 }
}

สร้างโทเค็นที่กำหนดเองโดยใช้ไลบรารี JWT ของบุคคลที่สาม

หากแบ็กเอนด์เป็นภาษาที่ไม่มี SDK ผู้ดูแลระบบ Firebase อย่างเป็นทางการ คุณจะยังสร้างโทเค็นที่กำหนดเองได้ด้วยตัวเอง ก่อนอื่น ให้หาไลบรารี JWT ของบุคคลที่สามสำหรับภาษาของคุณ จากนั้นใช้ไลบรารี JWT ดังกล่าวเพื่อสร้าง JWT ที่มีการอ้างสิทธิ์ดังต่อไปนี้

การอ้างสิทธิ์โทเค็นที่กำหนดเอง
alg อัลกอริทึม "RS256"
iss ผู้ออก อีเมลบัญชีบริการของโปรเจ็กต์
sub เรื่อง อีเมลบัญชีบริการของโปรเจ็กต์
aud กลุ่มเป้าหมาย "https://identitytoolkit.googleapis.com/google.identity.identitytoolkit.v1.IdentityToolkit"
iat เวลาที่ออก เวลาปัจจุบันเป็นวินาทีนับตั้งแต่ UNIX Epoch
exp เวลาหมดอายุ เวลาเป็นวินาทีนับตั้งแต่ UNIX Epoch ที่โทเค็นหมดอายุ โดยจะช้ากว่าสูงสุด 3,600 วินาทีหลังจาก iat
หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะควบคุมเวลาที่โทเค็นที่กำหนดเองหมดอายุเท่านั้น แต่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ให้ผู้ใช้ด้วย signInWithCustomToken() ผู้ใช้จะยังคงลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์จนกว่าเซสชันของผู้ใช้จะเป็นโมฆะหรือผู้ใช้จะออกจากระบบ
uid ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ต้องเป็นสตริงที่มีความยาวระหว่าง 1-128 อักขระ uid ที่สั้นกว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
claims (ไม่บังคับ) การอ้างสิทธิ์ที่กำหนดเองที่ไม่บังคับซึ่งรวมไว้ในตัวแปร auth / request.auth ของกฎความปลอดภัย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้วิธีสร้างโทเค็นที่กำหนดเองในภาษาต่างๆ ที่ Firebase Admin SDK ไม่รองรับ

PHP

กำลังใช้ php-jwt:

// Requires: composer require firebase/php-jwt
use Firebase\JWT\JWT;

// Get your service account's email address and private key from the JSON key file
$service_account_email = "abc-123@a-b-c-123.iam.gserviceaccount.com";
$private_key = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----...";

function create_custom_token($uid, $is_premium_account) {
 global $service_account_email, $private_key;

 $now_seconds = time();
 $payload = array(
  "iss" => $service_account_email,
  "sub" => $service_account_email,
  "aud" => "https://identitytoolkit.googleapis.com/google.identity.identitytoolkit.v1.IdentityToolkit",
  "iat" => $now_seconds,
  "exp" => $now_seconds+(60*60), // Maximum expiration time is one hour
  "uid" => $uid,
  "claims" => array(
   "premium_account" => $is_premium_account
  )
 );
 return JWT::encode($payload, $private_key, "RS256");
}

Ruby

กำลังใช้ ruby-jwt:

require "jwt"

# Get your service account's email address and private key from the JSON key file
$service_account_email = "service-account@my-project-abc123.iam.gserviceaccount.com"
$private_key = OpenSSL::PKey::RSA.new "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n..."

def create_custom_token(uid, is_premium_account)
 now_seconds = Time.now.to_i
 payload = {:iss => $service_account_email,
       :sub => $service_account_email,
       :aud => "https://identitytoolkit.googleapis.com/google.identity.identitytoolkit.v1.IdentityToolkit",
       :iat => now_seconds,
       :exp => now_seconds+(60*60), # Maximum expiration time is one hour
       :uid => uid,
       :claims => {:premium_account => is_premium_account}}
 JWT.encode payload, $private_key, "RS256"
end

หลังจากที่สร้างโทเค็นที่กำหนดเองแล้ว ให้ส่งโทเค็นดังกล่าวไปยังแอปไคลเอ็นต์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์กับ Firebase ดูตัวอย่างโค้ดด้านบนสำหรับวิธีการ

การแก้ปัญหา

ส่วนนี้จะพูดถึงปัญหาที่พบบ่อยที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจพบขณะสร้างโทเค็นที่กำหนดเอง พร้อมวิธีแก้ไข

ไม่ได้เปิดใช้ IAM API

หากระบุรหัสบัญชีบริการสำหรับโทเค็นลายเซ็น คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

Identity and Access Management (IAM) API has not been used in project
1234567890 before or it is disabled. Enable it by visiting
https://console.developers.google.com/apis/api/iam.googleapis.com/overview?project=1234567890
then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action
to propagate to our systems and retry.

Firebase Admin SDK ใช้ IAM API เพื่อลงนามโทเค็น ข้อผิดพลาดนี้บ่งบอกว่าไม่ได้เปิดใช้ IAM API สำหรับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณอยู่ในขณะนี้ เปิดลิงก์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วคลิกปุ่ม "เปิดใช้ API" เพื่อเปิดใช้สําหรับโปรเจ็กต์

บัญชีบริการไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

หากบัญชีบริการที่ Firebase Admin SDK ทำงานอยู่เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ iam.serviceAccounts.signBlob คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้

Permission iam.serviceAccounts.signBlob is required to perform this operation
on service account projects/-/serviceAccounts/{your-service-account-id}.

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้คือการให้สิทธิ์บทบาท "ผู้สร้างโทเค็นบัญชีบริการ" แก่บัญชีบริการที่เป็นปัญหา ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ {project-name}@appspot.gserviceaccount.com

 1. เปิดหน้า IAM และผู้ดูแลระบบ ในคอนโซล Google Cloud
 2. เลือกโปรเจ็กต์แล้วคลิก "ต่อไป"
 3. คลิกไอคอนแก้ไขที่ตรงกับบัญชีบริการที่คุณต้องการอัปเดต
 4. คลิกที่ "เพิ่มบทบาทอื่น"
 5. พิมพ์ "Service Account Token Creator" ลงในตัวกรองการค้นหา แล้วเลือกจากผลการค้นหา
 6. คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยันการให้สิทธิ์บทบาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้ที่เอกสารประกอบ IAM หรือดูวิธีอัปเดตบทบาทโดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง gcloud

ระบุบัญชีบริการไม่สำเร็จ

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ แสดงว่ายังไม่ได้เริ่มกำหนดค่า Firebase Admin SDK อย่างถูกต้อง

Failed to determine service account ID. Initialize the SDK with service account
credentials or specify a service account ID with iam.serviceAccounts.signBlob
permission.

หากคุณใช้ SDK เพื่อค้นหารหัสบัญชีบริการโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบว่าได้ทำให้โค้ดใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม Google ที่มีการจัดการด้วยเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเมตาแล้ว หรืออย่าลืมระบุไฟล์ JSON ของบัญชีบริการหรือรหัสบัญชีบริการเมื่อเริ่มต้น SDK