Kiểm tra ứng dụng Firebase

Tính năng Kiểm tra ứng dụng giúp bảo vệ các tài nguyên API khỏi hành vi lạm dụng bằng cách ngăn các ứng dụng chưa được uỷ quyền truy cập vào tài nguyên phụ trợ của bạn. Công cụ này hoạt động với cả các dịch vụ của Google (bao gồm cả Firebase và dịch vụ Google Cloud) cũng như các API của riêng bạn để giữ an toàn cho tài nguyên của bạn.

Với tính năng Kiểm tra ứng dụng, thiết bị chạy ứng dụng của bạn sẽ sử dụng một nhà cung cấp chứng thực ứng dụng hoặc thiết bị chứng thực một hoặc cả hai điều sau:

  • Yêu cầu bắt nguồn từ ứng dụng chính thống của bạn
  • Yêu cầu bắt nguồn từ một thiết bị xác thực, không bị can thiệp

Chứng thực này được đính kèm vào mọi yêu cầu mà ứng dụng của bạn đưa ra đối với các API mà bạn chỉ định. Khi bạn bật tính năng thực thi Kiểm tra ứng dụng, các yêu cầu của ứng dụng không có chứng thực hợp lệ sẽ bị từ chối, cũng như mọi yêu cầu bắt nguồn từ một ứng dụng hoặc nền tảng mà bạn chưa cho phép.

Công cụ Kiểm tra ứng dụng có tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn để sử dụng các dịch vụ sau đây với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực:

Nếu những điều này không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn cũng có thể triển khai dịch vụ của riêng mình thông qua nhà cung cấp dịch vụ chứng thực bên thứ ba hoặc kỹ thuật chứng thực của riêng bạn.

Tính năng Kiểm tra ứng dụng hoạt động với các dịch vụ sau của Google:

Các dịch vụ của Google được hỗ trợ
Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực
Cloud Firestore
Cloud Storage
Chức năng đám mây (hàm có thể gọi)
Xác thực (beta; yêu cầu nâng cấp lên Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng)
Google Identity dành cho iOS (beta)
Vertex AI cho Firebase (Xem trước)

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng để bảo vệ các tài nguyên phụ trợ không phải của Google.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Bắt đầu

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Khi bạn bật tính năng Kiểm tra ứng dụng cho một dịch vụ và đưa SDK ứng dụng khách vào ứng dụng của mình, những điều sau đây sẽ xảy ra định kỳ:

  1. Ứng dụng của bạn sẽ tương tác với nhà cung cấp mà bạn chọn để chứng thực tính xác thực của ứng dụng hoặc thiết bị (hoặc cả hai, tuỳ thuộc vào nhà cung cấp).
  2. Chứng thực được gửi đến máy chủ Kiểm tra ứng dụng để xác minh tính hợp lệ của chứng thực bằng cách sử dụng các tham số đã đăng ký với ứng dụng và trả về ứng dụng của bạn một mã thông báo Kiểm tra ứng dụng có thời gian hết hạn. Mã thông báo này có thể giữ lại một số thông tin về tài liệu chứng thực mà mã đã xác minh.
  3. SDK ứng dụng Kiểm tra ứng dụng sẽ lưu mã thông báo vào bộ nhớ đệm trong ứng dụng của bạn. Mã này sẽ sẵn sàng để gửi đi cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng đưa ra cho các dịch vụ được bảo vệ.

Dịch vụ được bảo vệ bằng tính năng Kiểm tra ứng dụng chỉ chấp nhận các yêu cầu đi kèm với mã thông báo Kiểm tra ứng dụng hợp lệ hiện có.

Khả năng bảo mật do tính năng Kiểm tra ứng dụng cung cấp mạnh đến mức nào?

Tính năng Kiểm tra ứng dụng dựa vào độ mạnh của các trình cung cấp chứng thực để xác định tính xác thực của ứng dụng hoặc thiết bị. Điều này ngăn chặn một số (nhưng không phải tất cả) vectơ lạm dụng hướng tới phần phụ trợ của bạn. Việc sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng không đảm bảo sẽ loại bỏ được mọi hành vi sai trái. Tuy nhiên, bằng cách tích hợp với tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn đang thực hiện một bước quan trọng để ngăn chặn hành vi sai trái cho các tài nguyên phụ trợ của mình.

Kiểm tra ứng dụng và Xác thực Firebase là các phần bổ sung trong câu chuyện bảo mật ứng dụng của bạn. Tính năng Xác thực Firebase cung cấp phương thức xác thực người dùng để bảo vệ người dùng của bạn, trong khi tính năng Kiểm tra ứng dụng cung cấp chứng thực về tính xác thực của ứng dụng hoặc thiết bị, giúp bảo vệ cả bạn, nhà phát triển. Tính năng Kiểm tra ứng dụng giúp bảo vệ quyền truy cập vào các tài nguyên và phần phụ trợ tuỳ chỉnh của Firebase bằng cách yêu cầu các lệnh gọi API chứa mã thông báo Kiểm tra ứng dụng Firebase hợp lệ. Hai khái niệm này phối hợp với nhau để giúp bảo mật ứng dụng của bạn.

Hạn mức và giới hạn

Khi sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn phải tuân theo các hạn mức và giới hạn của các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực mà bạn sử dụng.

  • Quyền truy cập DeviceCheck và App Attest phải tuân theo mọi hạn mức hoặc giới hạn do Apple đặt ra.

  • API Tính toàn vẹn của Play có hạn mức hằng ngày là 10.000 lệnh gọi cho cấp sử dụng API chuẩn. Để biết thông tin về cách tăng cấp sử dụng, hãy xem tài liệu về API Tính toàn vẹn của Play.

  • SafetyNet có hạn mức mỗi ngày là 10.000 cuộc gọi. Để biết thông tin về cách yêu cầu tăng hạn mức, hãy xem tài liệu về SafetyNet.

  • reCAPTCHA Enterprise không tốn phí cho 1 triệu lệnh gọi mỗi tháng và có thể phát sinh thêm chi phí vượt quá mức đó. Xem giá của reCAPTCHA Enterprise.

Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Nền tảng của Apple

Kiểm tra thiết bị Chứng nhận ứng dụng

Android

API Tính toàn vẹn của Play

Web

reCAPTCHA Enterprise

Flutter

Nhà cung cấp mặc định

C++

Nhà cung cấp mặc định

Unity

Nhà cung cấp mặc định

Tìm hiểu cách triển khai trình cung cấp dịch vụ Kiểm tra ứng dụng tuỳ chỉnh:

Nhà cung cấp tuỳ chỉnh

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng để bảo vệ tài nguyên phụ trợ không phải Firebase của bạn:

iOS+ Android Web Flutter