เริ่มต้นใช้งาน App Check กับผู้ให้บริการที่กำหนดเองบน Android

หน้านี้แสดงวิธีเปิดใช้ App Check ในแอป Android โดยใช้ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเอง การเปิดใช้ App Check ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงแอปของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงทรัพยากร Firebase ของโปรเจ็กต์ได้

หากต้องการใช้ App Check กับผู้ให้บริการ Play Integrity เริ่มต้น โปรดดูหัวข้อเปิดใช้ App Check ด้วย Play Integrity บน Android

ก่อนเริ่มต้น

1. เพิ่มไลบรารี App Check ลงในแอป

ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยทั่วไปจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารี App Check สำหรับ Android เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมการกำหนดเวอร์ชันไลบรารี

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))

  // Add the dependency for the App Check library
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck")
}

การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้ แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

(ทางเลือก) เพิ่มทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ต้องใช้ BoM

หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายในแอป เราขอแนะนำให้ใช้ BoM ในการจัดการเวอร์ชันไลบรารีซึ่งจะดูแลให้ทุกเวอร์ชันทำงานร่วมกันได้

dependencies {
  // Add the dependency for the App Check library
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0")
}
หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนา Kotlin และ Java จะ ขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลัก (ดูรายละเอียดได้ที่ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

2. ใช้อินเทอร์เฟซ App Check

ก่อนอื่น คุณต้องสร้างคลาสที่ใช้อินเทอร์เฟซ AppCheckProvider และ AppCheckProviderFactory

คลาส AppCheckProvider ต้องมีเมธอด getToken() ซึ่งรวบรวมข้อมูลใดก็ตามที่ผู้ให้บริการ App Check ที่กำหนดเองต้องการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง แล้วส่งไปยังบริการรับโทเค็นเพื่อแลกกับโทเค็น App Check App Check SDK จัดการการแคชโทเค็น ดังนั้นโปรดรับโทเค็นใหม่ทุกครั้งในการใช้งาน getToken()

Kotlin+KTX

class YourCustomAppCheckToken(
  private val token: String,
  private val expiration: Long,
) : AppCheckToken() {
  override fun getToken(): String = token
  override fun getExpireTimeMillis(): Long = expiration
}

class YourCustomAppCheckProvider(firebaseApp: FirebaseApp) : AppCheckProvider {
  override fun getToken(): Task<AppCheckToken> {
    // Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
    //  expiration time.
    // ...

    // Refresh the token early to handle clock skew.
    val expMillis = expirationFromServer * 1000L - 60000L

    // Create AppCheckToken object.
    val appCheckToken: AppCheckToken = YourCustomAppCheckToken(tokenFromServer, expMillis)
    return Tasks.forResult(appCheckToken)
  }
}

Java

public class YourCustomAppCheckToken extends AppCheckToken {
  private String token;
  private long expiration;

  YourCustomAppCheckToken(String token, long expiration) {
    this.token = token;
    this.expiration = expiration;
  }

  @NonNull
  @Override
  public String getToken() {
    return token;
  }

  @Override
  public long getExpireTimeMillis() {
    return expiration;
  }
}

public class YourCustomAppCheckProvider implements AppCheckProvider {
  public YourCustomAppCheckProvider(FirebaseApp firebaseApp) {
    // ...
  }

  @NonNull
  @Override
  public Task<AppCheckToken> getToken() {
    // Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token and
    //  expiration time.
    // ...

    // Refresh the token early to handle clock skew.
    long expMillis = expirationFromServer * 1000L - 60000L;

    // Create AppCheckToken object.
    AppCheckToken appCheckToken =
        new YourCustomAppCheckToken(tokenFromServer, expMillis);

    return Tasks.forResult(appCheckToken);
  }
}

นอกจากนี้ ให้ใช้คลาส AppCheckProviderFactory ที่สร้างอินสแตนซ์ของการติดตั้งใช้งาน AppCheckProvider

Kotlin+KTX

class YourCustomAppCheckProviderFactory : AppCheckProviderFactory {
  override fun create(firebaseApp: FirebaseApp): AppCheckProvider {
    // Create and return an AppCheckProvider object.
    return YourCustomAppCheckProvider(firebaseApp)
  }
}

Java

public class YourCustomAppCheckProviderFactory implements AppCheckProviderFactory {
  @NonNull
  @Override
  public AppCheckProvider create(@NonNull FirebaseApp firebaseApp) {
    // Create and return an AppCheckProvider object.
    return new YourCustomAppCheckProvider(firebaseApp);
  }
}

3. เริ่มต้น App Check

เพิ่มโค้ดการเริ่มต้นต่อไปนี้ลงในแอปเพื่อให้แอปทำงานก่อนที่คุณจะใช้ Firebase SDK อื่นๆ

Kotlin+KTX

Firebase.initialize(context)
Firebase.appCheck.installAppCheckProviderFactory(
  YourCustomAppCheckProviderFactory(),
)

Java

FirebaseApp.initializeApp(/*context=*/ context);
FirebaseAppCheck firebaseAppCheck = FirebaseAppCheck.getInstance();
firebaseAppCheck.installAppCheckProviderFactory(
    new YourCustomAppCheckProviderFactory());

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อติดตั้งไลบรารี App Check ในแอปแล้ว ให้เริ่มเผยแพร่แอปที่อัปเดตไปยังผู้ใช้

แอปไคลเอ็นต์ที่อัปเดตจะเริ่มส่งโทเค็น App Check พร้อมกับคำขอทุกรายการที่ส่งไปยัง Firebase แต่ผลิตภัณฑ์ของ Firebase จะไม่กำหนดให้โทเค็นใช้งานได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้การบังคับใช้ในส่วน App Check ของคอนโซล Firebase

ตรวจสอบเมตริกและเปิดใช้การบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใช้การบังคับใช้ คุณควรตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่รบกวนผู้ใช้ที่ถูกต้องที่มีอยู่ ในทางกลับกัน หากคุณพบว่ามีการใช้ทรัพยากรของแอปที่น่าสงสัย คุณอาจต้องเปิดใช้การบังคับใช้โดยเร็ว

โปรดดูเมตริก App Check สำหรับบริการที่คุณใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจนี้

เปิดใช้การบังคับใช้ App Check

เมื่อเข้าใจว่า App Check จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไร และคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อแล้ว ให้เปิดใช้การบังคับใช้ App Check ดังนี้

ใช้ App Check ในสภาพแวดล้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง

หากคุณต้องการเรียกใช้แอปในสภาพแวดล้อมที่ App Check จะจัดประเภทไม่ถูกต้องหลังจากลงทะเบียนแอปหลังจากลงทะเบียน App Check แล้ว เช่น โปรแกรมจำลองระหว่างการพัฒนา หรือจากสภาพแวดล้อมการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) คุณสร้างบิลด์การแก้ไขข้อบกพร่องของแอปที่ใช้ผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องของ App Check แทนผู้ให้บริการเอกสารรับรองจริงได้

โปรดดูหัวข้อใช้ App Check กับผู้ให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องใน Android