Web'de Cloud Storage ile dosya meta verilerini kullanma

Bir dosyayı Cloud Storage referansına yükledikten sonra, örneğin içerik türünü güncellemek için dosya meta verilerini de alabilir veya güncelleyebilirsiniz. Dosyalar ayrıca ek dosya meta verileriyle birlikte özel anahtar/değer çiftlerini de depolayabilir.

Dosya Meta Verilerini Al

Dosya meta verileri, contentDisposition ve timeCreated gibi daha az yaygın olanların yanı sıra name , size ve contentType (genellikle MIME türü olarak anılır) gibi ortak özellikleri içerir. Bu meta veriler, getMetadata() yöntemi kullanılarak bir Cloud Storage referansından alınabilir. getMetadata() tüm meta verileri içeren bir Promise veya Promise reddedilirse bir hata döndürür.

Web modular API

import { getStorage, ref, getMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Get metadata properties
getMetadata(forestRef)
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create a reference to the file whose metadata we want to retrieve
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Get metadata properties
forestRef.getMetadata()
 .then((metadata) => {
  // Metadata now contains the metadata for 'images/forest.jpg'
 })
 .catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Dosya Meta Verilerini Güncelle

Dosya meta verilerini, dosya yükleme işlemi tamamlandıktan sonra updateMetadata() yöntemini kullanarak istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Hangi özelliklerin güncellenebileceği hakkında daha fazla bilgi için tam listeye bakın. Yalnızca meta verilerde belirtilen özellikler güncellenir, diğerleri değiştirilmeden bırakılır. updateMetadata() tüm meta verileri içeren bir Promise veya Promise reddedilirse bir hata döndürür.

Web modular API

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
const newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
updateMetadata(forestRef, newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create a reference to the file whose metadata we want to change
var forestRef = storageRef.child('images/forest.jpg');

// Create file metadata to update
var newMetadata = {
 cacheControl: 'public,max-age=300',
 contentType: 'image/jpeg'
};

// Update metadata properties
forestRef.updateMetadata(newMetadata)
 .then((metadata) => {
  // Updated metadata for 'images/forest.jpg' is returned in the Promise
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Bir meta veri özelliğini null olarak ayarlayarak silebilirsiniz:

Web modular API

import { getStorage, ref, updateMetadata } from "firebase/storage";

const storage = getStorage();
const forestRef = ref(storage, 'images/forest.jpg');

// Create file metadata with property to delete
const deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
updateMetadata(forestRef, deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Web namespaced API

// Create file metadata with property to delete
var deleteMetadata = {
 contentType: null
};

// Delete the metadata property
forestRef.updateMetadata(deleteMetadata)
 .then((metadata) => {
  // metadata.contentType should be null
 }).catch((error) => {
  // Uh-oh, an error occurred!
 });

Hataları İşle

Meta verileri alırken veya güncellerken, dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyaya erişim iznine sahip olmaması da dahil olmak üzere hataların ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. Hatalarla ilgili daha fazla bilgiyi dokümanların Hataları İşleme bölümünde bulabilirsiniz.

Özel Meta Veriler

Özel meta verileri, String özelliklerini içeren bir nesne olarak belirtebilirsiniz.

Web modular API

const metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Web namespaced API

var metadata = {
 customMetadata: {
  'location': 'Yosemite, CA, USA',
  'activity': 'Hiking'
 }
};

Her dosya için uygulamaya özel ek verileri depolamak için özel meta verileri kullanabilirsiniz, ancak bu tür verileri depolamak ve senkronize etmek için bir veritabanı ( Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı gibi) kullanmanızı kesinlikle öneririz.

Dosya Meta Verisi Özellikleri

Bir dosyadaki meta veri özelliklerinin tam listesi aşağıda mevcuttur:

Mülk Tip Yazılabilir
bucket sicim HAYIR
generation sicim HAYIR
metageneration sicim HAYIR
fullPath sicim HAYIR
name sicim HAYIR
size sayı HAYIR
timeCreated sicim HAYIR
updated sicim HAYIR
md5Hash sicim Yüklemede EVET, updateMetadata'da HAYIR
cacheControl sicim EVET
contentDisposition sicim EVET
contentEncoding sicim EVET
contentLanguage sicim EVET
contentType sicim EVET
customMetadata Dize->dize eşlemelerini içeren nesne EVET

Dosyaları yüklemek, indirmek ve güncellemek önemlidir, ancak bunları kaldırabilmek de önemlidir. Cloud Storage'dan dosyaların nasıl silineceğini öğrenelim.