یک مرجع ذخیره سازی ابری در فلاتر ایجاد کنید

فایل های شما در یک سطل ذخیره سازی ابری ذخیره می شوند. فایل های این سطل در یک ساختار سلسله مراتبی ارائه می شوند، درست مانند سیستم فایل روی هارد دیسک محلی شما یا داده های پایگاه داده بیدرنگ Firebase. با ایجاد یک مرجع به یک فایل، برنامه شما به آن دسترسی پیدا می کند. سپس می توان از این مراجع برای آپلود یا دانلود داده ها، دریافت یا به روز رسانی ابرداده یا حذف فایل استفاده کرد. یک مرجع می تواند به یک فایل خاص یا به یک گره سطح بالاتر در سلسله مراتب اشاره کند.

اگر از پایگاه داده بیدرنگ Firebase استفاده کرده اید، این مسیرها برای شما بسیار آشنا به نظر می رسند. با این حال، داده های فایل شما در Cloud Storage ذخیره می شود، نه در پایگاه داده بیدرنگ.

یک مرجع ایجاد کنید

یک مرجع برای آپلود، دانلود یا حذف یک فایل یا دریافت یا به روز رسانی ابرداده آن ایجاد کنید. یک مرجع را می توان به عنوان یک اشاره گر به یک فایل در فضای ابری در نظر گرفت. منابع سبک وزن هستند، بنابراین می توانید هر تعداد که نیاز دارید ایجاد کنید. آنها همچنین برای چندین عملیات قابل استفاده مجدد هستند.

با استفاده از نمونه FirebaseStorage و فراخوانی متد ref() یک مرجع ایجاد کنید.

final storageRef = FirebaseStorage.instance.ref();

در مرحله بعد، می توانید با استفاده از متد child() روی یک مرجع موجود، یک مرجع به یک مکان پایین تر در درخت ایجاد کنید، بگویید "images/space.jpg" .

// Create a child reference
// imagesRef now points to "images"
final imagesRef = storageRef.child("images");

// Child references can also take paths
// spaceRef now points to "images/space.jpg
// imagesRef still points to "images"
final spaceRef = storageRef.child("images/space.jpg");

همچنین می توانید از ویژگی های parent و root برای پیمایش به بالا در سلسله مراتب فایل ما استفاده کنید. parent یک سطح به سمت بالا حرکت می کند، در حالی که root تا آخر به بالا حرکت می کند.

// parent allows us to move our reference to a parent node
// imagesRef2 now points to 'images'
final imagesRef2 = spaceRef.parent;

// root allows us to move all the way back to the top of our bucket
// rootRef now points to the root
final rootRef = spaceRef.root;

child() ، parent و root می توان چندین بار به هم متصل کرد، زیرا هر کدام یک مرجع هستند. اما دسترسی به root.parent منجر به null می شود.

// References can be chained together multiple times
// earthRef points to 'images/earth.jpg'
final earthRef = spaceRef.parent?.child("earth.jpg");

// nullRef is null, since the parent of root is null
final nullRef = spaceRef.root.parent;

خواص مرجع

می‌توانید مراجع را برای درک بهتر فایل‌هایی که به آنها اشاره می‌کنند با استفاده از ویژگی‌های fullPath ، name و bucket بررسی کنید. این ویژگی ها مسیر کامل، نام و سطل فایل را دریافت می کنند.

// Reference's path is: "images/space.jpg"
// This is analogous to a file path on disk
spaceRef.fullPath;

// Reference's name is the last segment of the full path: "space.jpg"
// This is analogous to the file name
spaceRef.name;

// Reference's bucket is the name of the storage bucket that the files are stored in
spaceRef.bucket;

محدودیت در مراجع

مسیرهای مرجع و نام‌ها می‌توانند حاوی هر دنباله‌ای از کاراکترهای معتبر یونیکد باشند، اما محدودیت‌های خاصی اعمال می‌شود از جمله:

  1. طول کل reference.fullPath باید بین 1 تا 1024 بایت باشد که UTF-8 کدگذاری شود.
  2. بدون کاراکترهای Carriage Return یا Line Feed.
  3. از استفاده از # , [ , ] , * یا ? ، زیرا این ابزارها با ابزارهای دیگر مانند پایگاه داده بیدرنگ Firebase یا gsutil به خوبی کار نمی کنند.

مثال کامل

// Points to the root reference
final storageRef = FirebaseStorage.instance.ref();

// Points to "images"
Reference? imagesRef = storageRef.child("images");

// Points to "images/space.jpg"
// Note that you can use variables to create child values
final fileName = "space.jpg";
final spaceRef = imagesRef.child(fileName);

// File path is "images/space.jpg"
final path = spaceRef.fullPath;

// File name is "space.jpg"
final name = spaceRef.name;

// Points to "images"
imagesRef = spaceRef.parent;

در مرحله بعد، بیایید نحوه آپلود فایل ها در فضای ذخیره سازی ابری را بیاموزیم.