Güvenlik Kuralları ve Firebase Kimlik Doğrulaması

Firebase Güvenlik Kuralları, birden fazla karmaşıklık düzeyini destekleyen bir formatta erişim kontrolü ve veri doğrulama sağlar. Kullanıcılarınızın verilerini güvende tutan kullanıcı tabanlı ve rol tabanlı erişim sistemleri oluşturmak için Firebase Güvenlik Kuralları ile Firebase Authentication'ı kullanın.

Kullanıcıları tanımlayın

Kimlik doğrulama, verilerinize erişim isteyen kullanıcıları tanımlar ve bu bilgileri, kurallarınızda kullanabileceğiniz bir değişken olarak sağlar. auth değişkeni aşağıdaki bilgileri içerir:

 • uid : İstekte bulunan kullanıcıya atanan benzersiz kullanıcı kimliği.
 • token : Kimlik Doğrulama tarafından toplanan değerlerin haritası.

auth.token değişkeni aşağıdaki değerleri içerir:

Alan Tanım
email Varsa, hesapla ilişkili e-posta adresi.
email_verified true Kullanıcı email adresine erişimi olduğunu doğruladıysa. Bazı sağlayıcılar, sahip oldukları e-posta adreslerini otomatik olarak doğrular.
phone_number Varsa, hesapla ilişkili telefon numarası.
name Ayarlanmışsa kullanıcının görünen adı.
sub Kullanıcının Firebase UID'si. Bu, bir proje içinde benzersiz bir durumdur.
firebase.identities Bu kullanıcının hesabıyla ilişkili tüm kimliklerin sözlüğü. Sözlüğün anahtarları aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: email , phone , google.com , facebook.com , github.com , twitter.com . Sözlüğün değerleri, hesapla ilişkili her kimlik sağlayıcı için benzersiz tanımlayıcılardan oluşan dizilerdir. Örneğin auth.token.firebase.identities["google.com"][0] hesapla ilişkilendirilen ilk Google kullanıcı kimliğini içerir.
firebase.sign_in_provider Bu belirteci almak için kullanılan oturum açma sağlayıcısı. Şu dizelerden biri olabilir: custom , password , phone , anonymous , google.com , facebook.com , github.com , twitter.com .
firebase.tenant Varsa, hesapla ilişkili kiracı kimliği. örneğin tenant2-m6tyz

Özelleştirilmiş kimlik doğrulama öznitelikleri eklemek istiyorsanız auth.token değişkeni aynı zamanda belirttiğiniz tüm özel talepleri de içerir.

Erişim isteyen kullanıcı oturum açmadığında auth değişkeni null olur. Örneğin, okuma erişimini kimliği doğrulanmış kullanıcılarla sınırlamak istiyorsanız kurallarınızda bundan yararlanabilirsiniz - auth != null . Ancak genellikle yazma erişimini daha da sınırlandırmanızı öneririz.

auth değişkeni hakkında daha fazla bilgi için Cloud Firestore , Realtime Database ve Cloud Storage'a ilişkin referans belgelerine bakın.

Kurallarda kullanıcı bilgilerinden yararlanın

Uygulamada, kurallarınızda kimliği doğrulanmış bilgilerin kullanılması, kurallarınızı daha güçlü ve esnek hale getirir. Kullanıcı kimliğine göre verilere erişimi kontrol edebilirsiniz.

Kurallarınızda, auth doğrulama değişkenindeki bilgilerin (istek sahibinin kullanıcı bilgileri) istenen verilerle ilişkili kullanıcı bilgileriyle nasıl eşleşeceğini tanımlayın.

Örneğin, uygulamanız kullanıcıların yalnızca kendi verilerini okuyup yazabildiğinden emin olmak isteyebilir. Bu senaryoda, istenen verilerdeki auth.uid değişkeni ile kullanıcı kimliği arasında bir eşleşme olmasını istersiniz:

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // Make sure the uid of the requesting user matches name of the user
  // document. The wildcard expression {userId} makes the userId variable
  // available in rules.
  match /users/{userId} {
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
  }
 }
}

Gerçek Zamanlı Veritabanı

{
 "rules": {
  "users": {
   "$userId": {
    // grants write access to the owner of this user account
    // whose uid must exactly match the key ($userId)
    ".write": "$userId === auth.uid"
   }
  }
 }
}

Bulut depolama

service firebase.storage {
 // Only a user can upload their file, but anyone can view it
 match /users/{userId}/{fileName} {
  allow read;
  allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
 }
}

Özel kullanıcı bilgilerini tanımlayın

Uygulamanızın kullanıcılarına atanan özel alanları tanımlamak için auth değişkeninden daha fazla yararlanabilirsiniz.

Örneğin, belirli yollara yazma erişimi sağlayan bir "yönetici" rolü oluşturmak istediğinizi varsayalım. Bu özelliği kullanıcılara atar ve ardından yollara erişim izni veren kurallarda bundan yararlanırsınız.

Cloud Firestore'da, kullanıcıların belgelerine özel bir alan ekleyebilir ve kurallarınızdaki yerleşik okumayla bu alanın değerini alabilirsiniz. Yani yönetici tabanlı kuralınız aşağıdaki örneğe benzeyecektir:

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents/some_collection: {
  // Remember that, in Cloud Firestore, reads embedded in your rules are billed operations
  write: if request.auth != null && get(/databases/(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).data.admin == true;
  read: if request.auth != null;
 }
}

Kimlik Doğrulama'da özel talepler oluşturduktan sonra Kurallar'da özel taleplere erişebilirsiniz. Daha sonra auth.token değişkenini kullanarak bu özel taleplere başvurabilirsiniz.

Bulut Firestore

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // For attribute-based access control, check for an admin claim
  allow write: if request.auth.token.admin == true;
  allow read: true;

  // Alterntatively, for role-based access, assign specific roles to users
  match /some_collection/{document} {
   allow read: if request.auth.token.reader == "true";
   allow write: if request.auth.token.writer == "true";
  }
 }
}

Gerçek Zamanlı Veritabanı

{
 "rules": {
  "some_path/$sub_path": {
   // Create a custom claim for the admin role
   ".write": "auth.uid !== null && auth.token.writer === true"
   ".read": "auth.uid !== null"
   }
  }
 }

Bulut depolama

service firebase.storage {
 // Create a custom claim for the admin role
 match /files/{fileName} {
  allow read: if request.auth.uid != null;
  allow write: if request.auth.token.admin == true;
 }
}

Kimlik Doğrulamadan yararlanan temel Kurallara ilişkin daha fazla örnek görmek için bkz. Temel Güvenlik Kuralları .