Lưu trữ Firebase

Dịch vụ Lưu trữ Firebase cung cấp dịch vụ lưu trữ nhanh và an toàn cho ứng dụng web của bạn.

Lưu trữ Firebase là dịch vụ lưu trữ nội dung web ở cấp sản xuất dành cho nhà phát triển. Chỉ bằng một lệnh, bạn có thể nhanh chóng triển khai các ứng dụng web cho một CDN (mạng phân phối nội dung) toàn cầu. Mặc dù tính năng Lưu trữ Firebase được tối ưu hoá cho các ứng dụng web tĩnh và một trang, nhưng bạn cũng có thể ghép nối dịch vụ Lưu trữ Firebase với Cloud Functions hoặc Cloud Run để tạo và lưu trữ nội dung động cũng như dịch vụ vi mô trên Firebase.

Bắt đầu

Các chức năng chính

Phân phối nội dung qua kết nối bảo mật SSL không cấu hình được tích hợp vào tính năng Lưu trữ Firebase, vì vậy, nội dung luôn được phân phối một cách an toàn.
Cung cấp nội dung nhanh chóng Mỗi tệp bạn tải lên sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm trên ổ SSD ở các cạnh CDN trên toàn thế giới và được phân phát dưới dạng gzip hoặc Brotli. Chúng tôi sẽ tự động chọn phương pháp nén phù hợp nhất cho nội dung của bạn. Nội dung được phân phối nhanh chóng, bất kể người dùng ở đâu.
Mô phỏng và thậm chí là chia sẻ nội dung bạn thay đổi trước khi phát hành

Xem và kiểm thử các thay đổi của bạn trên một URL được lưu trữ cục bộ, đồng thời tương tác với một phần phụ trợ được mô phỏng.

Chia sẻ các thay đổi với thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng URL xem trước tạm thời. Tính năng lưu trữ cũng cung cấp tính năng tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại nội dung xem trước.

Triển khai các phiên bản mới bằng một lệnh

Bằng cách sử dụng Firebase CLI, bạn có thể thiết lập và chạy ứng dụng của mình chỉ trong vài giây. Các công cụ dòng lệnh cho phép bạn thêm các mục tiêu triển khai vào quy trình xây dựng.

Nếu bạn cần huỷ triển khai, tính năng Lưu trữ sẽ cung cấp tính năng khôi phục chỉ bằng một lần nhấp.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cho dù bạn đang triển khai một trang đích của ứng dụng đơn giản hay một Ứng dụng web tiến bộ (PWA) phức tạp, dịch vụ Lưu trữ cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng, các tính năng và công cụ được thiết kế riêng để triển khai và quản lý trang web và ứng dụng.

Bằng cách sử dụng Firebase CLI, bạn triển khai tệp từ các thư mục cục bộ trên máy tính đến máy chủ Lưu trữ của chúng tôi. Ngoài việc phân phát nội dung tĩnh, bạn có thể sử dụng Cloud Functions cho Firebase hoặc Cloud Run để phân phát nội dung động và các dịch vụ vi mô lưu trữ trên trang web của mình. Tất cả nội dung đều được phân phát qua kết nối SSL từ máy chủ cạnh gần nhất trên CDN toàn cầu của chúng tôi.

Bạn cũng có thể xem và kiểm thử các thay đổi trước khi áp dụng chính thức. Khi sử dụng Bộ công cụ mô phỏng cục bộ của Firebase, bạn có thể mô phỏng ứng dụng và tài nguyên phụ trợ tại một URL được lưu trữ cục bộ. Bạn cũng có thể chia sẻ các thay đổi tại một URL xem trước tạm thời và thiết lập quá trình tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại trong quá trình phát triển.

Tính năng Lưu trữ Firebase có các lựa chọn cấu hình lưu trữ đơn giản để bạn xây dựng các PWA tinh vi. Bạn có thể dễ dàng viết lại URL để định tuyến phía máy khách, thiết lập tiêu đề tuỳ chỉnh và thậm chí là phân phát nội dung đã bản địa hoá.

Để phân phát nội dung của bạn, Firebase cung cấp một số lựa chọn cho miền và miền con:

  • Theo mặc định, mọi dự án Firebase đều có các miền con trên miền web.appfirebaseapp.com mà không mất phí. Hai trang web này phân phát cùng một nội dung và cấu hình được triển khai.

  • Bạn có thể tạo nhiều trang web nếu có các trang web và ứng dụng liên quan phân phát nội dung khác nhau nhưng vẫn dùng chung tài nguyên dự án Firebase (ví dụ: nếu bạn có blog, bảng điều khiển quản trị và ứng dụng công khai).

  • Bạn có thể kết nối tên miền của chính mình với một trang web được lưu trữ bằng Firebase.

Firebase tự động cấp chứng chỉ SSL cho tất cả các miền của bạn để tất cả nội dung của bạn đều được phân phát an toàn.

Lộ trình triển khai

Cài đặt Firebase CLI Firebase CLI giúp bạn dễ dàng thiết lập dự án Lưu trữ mới, chạy máy chủ phát triển cục bộ và triển khai nội dung.
Thiết lập thư mục dự án

Thêm các thành phần tĩnh vào một thư mục dự án cục bộ, sau đó chạy firebase init để kết nối thư mục đó với một dự án Firebase.

Trong thư mục dự án cục bộ, bạn cũng có thể thiết lập Cloud Functions hoặc Cloud Run cho nội dung động và dịch vụ vi mô.

Xem, kiểm tra và chia sẻ các thay đổi trước khi xuất bản (không bắt buộc)

Chạy firebase emulators:start để mô phỏng tính năng Lưu trữ và các tài nguyên dự án phụ trợ của bạn tại một URL được lưu trữ cục bộ.

Để xem và chia sẻ các thay đổi tại URL xem trước tạm thời, hãy chạy firebase hosting:channel:deploy để tạo và triển khai cho kênh xem trước. Thiết lập tính năng tích hợp GitHub để dễ dàng lặp lại nội dung mà bạn đã xem trước.

Triển khai trang web của bạn Khi mọi thứ ổn, hãy chạy firebase deploy để tải bản tổng quan nhanh mới nhất lên máy chủ của chúng tôi. Nếu cần huỷ triển khai, bạn có thể khôi phục chỉ bằng một lần nhấp trong bảng điều khiển của Firebase.
Liên kết với một Ứng dụng web Firebase (không bắt buộc) Khi liên kết trang web của bạn với một Ứng dụng web Firebase, bạn có thể sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu về hành vi và mức sử dụng cho ứng dụng của mình cũng như sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất Firebase để hiểu rõ hơn về các đặc điểm liên quan đến hiệu suất của ứng dụng.

Các bước tiếp theo